NOTE World Map

NOTE – en av norra Europas ledande partner för elektronik

NOTEs fabriker
NOTE World Map

Vad innebär det att beakta produktens totalkostnad vid val av leverantör?

NOTEs fabriker
NOTE World Map

Hur mycket mer kan du sälja med en flexibel partner?

Kontakt

NOTE är en av norra Europas ledande tillverkningspartner för elektronik och kompletta produkter. Erbjudandet täcker allt från produktionstekniska tjänster i ett tidigt skede till serieproduktion och avancerade eftermarknadstjänster.

Affärsområde Medtech

Kundsegment

Medtech

Produkter som är kopplade till hälso- och sjukvården, som instrument, annan sjukhusutrustning eller produkter placerade i människokroppen, kategoriseras som Medtech.

 

Kundsegment

Industrial

Ett brett område som kan vidare kategoriseras i t.ex. energi, automation, jordbruk, transport och infrastruktur.


							
				
	

Kundsegment

Communication

NOTEs tjänster sträcker sig från komplex montering och tillverkning av höghastighetsoptiska produkter, trådlös utrustning, överföringsenheter och nätverkslösningar till omfattande testutveckling.

 

Grön techindustri från NOTE Charge Amps

Kundsegment

Greentech

Vi ligger väl positionerade för att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som växer fram med ny teknik inom greentech-området.

Vårt metodiska arbete med att kontinuerligt förbättra våra processer, utveckla våra inköpskanaler och lösningar samt utforma värdeskapande logistiklösningar innebär att allt vi gör handlar om att minimera era totala kostnader.

Man med ipad