Årsstämma 2009

Årsstämman ägde rum den 21 april 2009 i Salén Konferens på Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Stämman omvalde Bruce Grant, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson och Per-Arne Sandström samt valde Bo Andersson, Göran Gezelius och Göran Sigfridsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Bruce Grant omvaldes till styrelseordförande.