Årsstämma 2009

Årsstämman ägde rum den 21 april 2009 i Salén Konferens på Norrlandsgatan 15 i Stockholm.