Årsstämma 2012

Årsstämman ägde rum den 25 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz samt valde Bert Nordberg till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stefan Charette omvaldes till styrelseordförande.