Årsstämma 2021

Årsstämman ägde rum den 19 april i Bonnier Magasinet, Sveavägen 53 i Stockholm.