Årsstämma 2022

Årsstämman kommer att hållas på Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockholm, onsdagen den 20 april klockan 14.00.

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Egil Dahl, Vevlen Gård
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S
– Per Olof Andersson, eget innehav samt Myggenäs Gård och Fredrik Hagberg

Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note-ems.com (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 2 mars 2022.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman har dock rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman, vänligen kontakta styrelsen i NOTE via brev till: Styrelsen, NOTE AB (publ), Box 3691, 103 59 Stockholm, eller via e-post: info@note-ems.com.