Årsstämma 2023

Årsstämman kommer att hållas på Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockholm, onsdagen den 19 april klockan 14.00.

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Egil Dahl, Vevlen Gård
– Myggenäs Gård och Fredrik Hagberg
– Per Olof Andersson, eget innehav samt Claes Mellgrens innehav

Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note-ems.com (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 1 mars 2023.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 1 mars 2023. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman har dock rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman, vänligen kontakta styrelsen i NOTE via brev till: Styrelsen, NOTE AB (publ), Box 3691, 103 59 Stockholm, eller via e-post: info@note-ems.com.