Årsstämma 2024

Årsstämman kommer att hållas hos Citylife på Sveavägen 63 i Stockholm,
torsdagen den 18 april 2024 klockan 14.00.

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Egil Dahl, Vevlen Gård
– Fredrik Hagberg, eget innehav och Myggenäs Gård
– David Zaudy, Cervantes Capital

Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till ir@note-ems.com (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 29 februari 2024.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 29 februari 2024. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman har dock rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman, vänligen kontakta styrelsen i NOTE via brev till: Styrelsen, NOTE AB (publ), Box 3691, 103 59 Stockholm, eller via e-post: ir@note-ems.com.