Extra bolagsstämma 2010

En extra bolagsstämma ägde rum den 7 april på NOTEs huvudkontor på Vendevägen 85 A i Danderyd.