Extra bolagsstämma 2011

En extra bolagsstämma ägde rum den 21 juni på NOTEs huvudkontor, Vendevägen 85 A i Danderyd.