Extra bolagsstämma 2017

En extra bolagsstämma ägde rum den 20 januari i Best Western Hotel Danderyd på Vendevägen 87 i Danderyd.