Extra bolagsstämma 2019

En extra bolagsstämma ägde rum den 21 januari 2019 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.