Extra bolagsstämma 2019

En extra bolagsstämma ägde rum den 21 januari 2019 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Johan Hagberg och Bahare Hederstierna samt valde Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Johan Hagberg valdes till styrelseordförande.