JÄTKUSUUTLIKKUS

 

Me arendame NOTE’is vastutustundlikke algatusi ja jõupingutusi kõigis NOTE üksustes ning oma inimeste toel. Meie eesmärk on teenida kogukondi, milles me tegutseme. Meie grupiülesed väärtused ja tegevuspõhimõtted, mis tuginevad rahvusvahelistele standarditele ja direktiividele, on mõeldud meie tegevusi juhtima, mõjutama ja valitsema.

Click below for sustainability inspiration

PROGRESSI KOMMUNIKEERIMINE 

 

 

Alates 2011. aastast on NOTE kui üks esimesi elektroonika tootmispartnereid Põhja-Euroopas olnud seotud ÜRO ülemaailmsete kokkulepetega (www.unglobalcompact.org). NOTE esitab igal aastal ÜRO-le COP ehk aruande oma edusammudest. See annab ülevaate NOTE’i tegevusest inimõiguste, tööjõuseadustiku, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse alal.

ÜLEMAAILMSE KOKKULEPPE 10 PÕHIMÕTET, MIDA LIIKMESFIRMAD JA ORGANISATSIOONID ON OTSUSTANUD JÄRGIDA

Inimõigused

1. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad toetama ja austama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi.
2. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad tagama, et nad pole kaasosalised inimõiguste rikkumistes.

Tööjõud

3. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad võimaldama ametiühingute moodustamist ja tunnustama õigust kollektiivsetele läbirääkimistele.
4. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad kaotama kõik sunni- ja kohustusliku töö vormid.
5. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad loobuma lapstööjõust.
6. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad kaotama töö- ja ametialase diskrimineerimise.

Keskkond

7. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad keskkonna suhtes lähtuma ettevaatusprintsiibist.
8. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad looma algatusi keskkonnaalase vastutuse suurendamiseks.
9. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad soodustama keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamist ja levitamist.

Korruptsioonivastane tegevus

10. PÕHIMÕTE: Ettevõtted peavad tegutsema korruptsiooni vastu kõigis selle vormides, sh väljapressimine ja altkäemaks.

TÖÖTAJAD

NOTE’i töötajad on meie edu võti. Meie töötajate pühendumus, innovatsioonivõime ja paindlik lähenemine klientide abistamisele annab meile globaalsel ärimaastikul eelise.

We Know How to Do it Right

We add value to every link in the chain