Hyvinkää – Kyvykkyydet ja sertifikaatit

Palveluvalikoima

 • Jäljitettävyys ja tehokas varastonhallinta
 • Modernit ja automatisoidut tuotantokoneet
 • Pintaliitosladonta (SMT)
 • Aaltojuotos
 • Selektiivijuotos
 • Reikiinladonta
 • Laitekokoonpano
 • Selektiivinen lakkaus
 • Dispensaus
 • Konenäkötarkastus (AOI)
 • Toiminnallinen testaus
 • In circuit-testaus

Sertifikaatit

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001