Träd

Kestävä kehitys

NOTE noudattaa liiketoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja kantaa vastuunsa sekä ihmisistä että ympäristöstä. Voidaksemme mennä eteenpäin on meidän myös annettava takaisin.

NOTE on työskennellyt aktiivisesti kestävän kehityksen parissa jo pitkään ja ollut YK:n Global Compact -järjestön jäsen vuodesta 2011. Työskentelemme jatkuvasti YK:n ihmisoikeuksia, sosiaalisia olosuhteita, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevien periaatteiden noudattamiseksi. Vuoropuhelussa kumppaneidemme kanssa kehitämme työtä lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti, joiden tarkoituksena on ohjata liiketoimintaa kohti globaaleja kestäviä tavoitteita.

Kestävän kehityksen tavoitteet

  • 100 % hiilidioksidineutraali tuotanto
    Toimintamme tulee olla kasvihuonekaasuprotokollan soveltamisalan 1-2 puitteissa 100 % hiilidioksidineutraalia.
  • Työympäristösertifiointi
    Kaikkien tehtaiden tulee olla työympäristösertifioituja ISO 45001-standardin mukaisesti vuodesta 2024 alkaen.

NOTEn tehostettu työ näillä alueilla tarkoittaa, että asiakkaille tarjotaan entistä kestävämpää tuotantoa.

NOTE Torsby medarbetare

Vuotuinen COP-raportti

Annamme YK:lle vuosittain edistymisraportin (COP, Communication On Progress) Siinä tarkastellaan NOTEn työtä ihmisoikeuksien, työlainsäädännön, ympäristön ja korruptiontorjunnan hyväksi.

Medarbetare hos NOTE

Työntekijät

NOTEn työntekijät ovat menestyksemme salaisuus. Työntekijämme ovat sitoutuneita, kekseliäitä ja kilpailuhaluisia, ja siksi he osaavat auttaa asiakkaita kehittämään maailmanlaajuisen liiketoiminnan vahvuusalueita.

NOTE eftermarknad av personal

Käytännöt

Tästä voi ladata toimintaperiaatteemme, ympäristö-sekä ihmisoikeuskäytäntömme, joita noudatamme toiminnassamme.

To move forward we have to give back

Kestävän kehityksen inspiraatiota

Työntekijöidemme tekemiä aloitteita jaetaan täällä muiden rohkaisemiseksi ja innostamiseksi.