KESTÄVÄ KEHITYS

NOTE kehittää vastuullisuutta ja toimenpiteitä toimipaikoissaan työntekijöidensä kanssa. Pyrkimyksemme on palvella niiden yhteisöjen tarpeita, joissa meillä on toimintaa. Konsernimme arvojen ja kansainvälisiin standardeihin ja asetuksiin perustuvien toimintaperiaatteidemme tarkoituksena on ohjata toimiamme, vaikuttaa niihin ja hallinnoida niitä.

Click below for sustainability inspiration

COMMUNICATION ON PROGRESS

NOTE on vuodesta 2011 alkaen kuulunut yhtenä ensimmäisistä pohjoiseurooppalaisista elektroniikan valmistajista YK:n Global Compact -aloitteeseen (www.unglobalcompact.org). NOTE toimittaa YK:lle vuosittain COP-raportin (Communication on Progress). Siinä tarkastellaan NOTE:n työtä ihmisoikeuksien, työlainsäädännön, ympäristön ja korruptiontorjunnan hyväksi.

 

GLOBAL COMPACT -ALOITTEEN 10 PERIAATETTA, JOITA JÄSENYRITYKSET JA -ORGANISAATIOT OVAT SITOUTUNEET NOUDATTAMAAN

Ihmisoikeudet

PERIAATE 1: Yritykset edistävät ja kunnioittavat kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia.
PERIAATE 2: Yritykset varmistavat, että ne eivät osallistu ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Työn oikeudenmukaisuus

PERIAATE 3: Yritykset kunnioittavat kokoontumisvapautta ja kollektiivisia työehtosopimuksia.
PERIAATE 4: Yritykset estävät pakkotyön käytön.
PERIAATE 5: Yritykset estävät lapsityövoiman käytön.
PERIAATE 6: Yritykset eivät salli syrjintää työhönotossa tai työtehtävien antamisessa.

Ympäristö

PERIAATE 7: Yritykset noudattavat varovaisuusperiaatetta ympäristöön kohdistuvissa riskitekijöissä.
PERIAATE 8: Yritykset toimivat aloitteellisesti vastuullisen ympäristötoiminnan lisäämiseksi.
PERIAATE 9: Yritykset suosivat ympäristöystävällisten tekniikoiden ottamista käyttöön ja niiden kehittämistä.

Korruption torjuminen

PERIAATE 10: Yritykset torjuvat kaikenlaista korruptiota, kuten kiristystä ja lahjontaa.

Työntekijät

NOTE:n työntekijät ovat avain menestykseen. Henkilöiden sitoutuneisuus, kekseliäisyys ja joustavuus luovat asiakkaalle vahvan perustan globaalissa liiketoiminnassa.

We Know How to Do it Right

We add value to every link in the chain