Strategia

NOTE:n kannattavaan kasvuun tähtäävä strateginen suunnitelma pitää sisällään neljä pääkohtaa:

  • Asiakaskunnan laajentaminen uusiin asiakkaisiin, joilla on kompleksit tuotteet ja vaateet.
  • Palvelutarjonnan vahvistaminen jo olemassa oleville asiakkaille.
  • Kilpailukyvyn parantaminen alan johtavan laadun ja toimitustarkkuuden avulla sekä vahvistamalla sisäänosto- ja logistiikkatoimintaa, optimoimalla kapasiteetin hyödyntämistä ja parantamalla sisäisiä hallinnollisia prosesseja.
  • Tarkkaan valittujen asiakkaan tuotantojen haltuunotto ja yritysostot.