PALVELUT

NOTE on yksi Pohjois-Euroopan johtavista valmistuspartnereista elektronisten puolivalmisteiden ja valmistuotteiden saralla. Markkina-asema on erityisen vahva high mix -markkinasektorilla, joka pitää siis sisällään pienten ja keskisuurten sarjojen tuotteet, jotka vaativat korkeaa teknistä kompetenssia ja joustavuutta kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

NOTE:n tarjonta kattaa kaiken aikaisten vaiheiden tuotantoteknisestä osaamisesta sarjavalmistus ja kehittyneisiin jälkimarkkinapalveluihin.

Järjestelmällinen työmme tuotantoprosessien parantamiseksi, sisäänostokanavien ja -ratkaisujen kehittämiseksi ja lisäarvoa tuovien logistiikkaratkaisujen luomiseksi tähtää kaikki kokonaiskustannuksienne minimoimiseen.

ONGELMIA, JOITA RATKOMME

Oversatt Produktlivscykel 2019-07-04

NOTE tekee asiakkaidensa kanssa tiivistä yhteistyötä ja lisää arvoa tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Mikäli jokin alla olevista ongelma-alueista tuntuu tutulta, istukaamme alas ja keskustelkaamme siitä, kuinka voimme tehdä elämänne helpommaksi.

KEHITTYNEITÄ INSINÖÖRIPALVELUITA

NOTE Lab varmentaa ja optimoi tuotteesi sarjavalmistus varten jo suunnitteluvaiheessa edistyneen NPI-prosessin (New Product Introduction) ja omistautuneen projektijohdon avulla. Kokeneet tuotantospesialistimme ovat teidän ja suunnittelutiiminne käytössä, ja he auttavat niin suunnittelutuen, komponenttivalintojen, testistrategioiden kuin laitteiden kanssa. Tarjoamme nopeaa prototyyppien valmistusta, niihin liittyvää palautetta ja esisarjan analysointia ennen optimoidun ja laatuvarmistetun tuotteen sarjavalmistus aloittamista.

Tarjoamme asiakkaillemme komponenttien elinkaarianalyysiä, joka tarjoaa ennakoivan ja rakenteisen PCN ja EOL tilanteiden hallinnan. Analyysi sisältää myös ehdotuksia vaihtoehtoisiksi komponenteiksi sekä RoHS ja REACH mukaisuuden että myös mahdolliset konfliktimineraalit. Tämä antaa meille molemmille hyvän alun yhteistyölle ja pidentää asiakkaamme tuotteen valmistuksellista elinikää.

Aikaisin aloitettu yhteistyö hankinnassa varmistaa hyvin toimivan toimittajaverkoston. Näin kaikille yhteistyökumppaneille annetaan parhaat edellytykset tehokkaan ja kilpailukykyisen toimittajaketjun luomiseksi.

SARJATUOTANTO

image003-1

Käytämme “best fit” -filosofiaa yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaistaksemme, mihin NOTE-yksikköön tuotanto parhaiten sopii. Ensiluokkainen tuotantokapasiteettimme takaa paitsi johtavan teknisen erityisosaamisen ja -laitteiston, myös mahdollisuuden huomattavaan vaihteluun sarjakoossa, tuotemoninaisuudessa ja huollon kattavuudessa – piirilevyistä (PCBA) valmistuotteisiin ja järjestelmäintegraatioon. Voimme siis tarjota valmiit tuotteet toimitettavaksi suoraan loppuasiakkaille.

Työskentelemme jatkuvasti parantaakseemme ja optimoidaksemme logistista ratkaisua, jotta alhaisimman kustannuksen ja pienimmän riskin tavoitteet saavutettaisiin. Olipa kyseessä piirilevyn ladonta (PCBA) tai valmis tuote suoraan loppuasiakkaalle toimitettuna, niin varmistamme tämän ottamalla huomioon koko toimitusketjun aina yksittäisen komponentin toimitusajasta läpi oston ja tuotannon aina toimitukseen asti. Tämä prosessiorientoitunut kokonaisajattelu on tärkeä osa työtämme ja kulttuuriamme – ajattelu takaa korkean toimitustarkkuuden ja sovitun joustavuuden kummankin osapuolen alhaisista kuluista ja riskeistä tinkimättä.

JÄLKIMARKKINAT

Kestävällä tuotannolla on usein suuri merkitys kannattavuuden ja huoltotarjonnan kannalta.

NOTE tarjoaa osaamisen ja palvelut, joita tarvitaan varaosatuotannon ja kentällä olevien tuotteiden korjaukset takaavaan huoltotarjontaan. NOTE tarjoaa myös muita samankaltaisia palveluita, kuten tuotteiden ja varaosien varastointia, jälkimarkkinatukea, komponenttivalintoja ja asiakirjahallintaa. Olemme ylpeitä siitä, että voimme priorisoida myös asiakkaita, joiden tuotteet eivät ole vakaassa sarjavalmistus.

REFERENSSIT

Vicon Motions Systems – world leader in motion capture solutions

Located in Oxford, United Kingdom, Vicon have been working with NOTE in Windsor since 2011, for 2 generations of its…

Lue lisää

Trimble

Trimble—one of NOTE’s oldest customers This US company has been outsourcing PCBA manufacture to NOTE since 2002. This productive collaboration…

Lue lisää

Charge Amps

Charge Amps develops and markets high end systems and charging stations for electric vehicles The market for electric vehicles is…

Lue lisää

Maailmanlaajuisen lääketieteellisen tekniikan yrityksen ensivalinta prototyyppien valmistajaksi

Yritys on maailmanlaajuinen markkinajohtaja lääketieteellisen tekniikan tuotteiden kehityksessä, valmistuksessa ja huollossa. NOTE on tehnyt yrityksen kanssa tuotantopalveluita koskevaa yhteistyötä monta…

Lue lisää

Joustava avaimet käteen -ratkaisu johtavalle maailmanlaajuiselle antennijärjestelmien ja langattomien tuotteiden toimittajalle

Yrityksellä on johtava asema antennijärjestelmien ja langattomien tuotteiden mobiilimarkkinoilla. Yritys on oman alueensa globaali markkinajohtaja. Asiakkaan markkinoita leimaa korkean teknologian…

Lue lisää

NOTE käynnisti nopeasti ja tehokkaasti noin 100:n tuotteen valmistuksen tukeakseen eurooppalaisen teholähdeyksikköjen valmistajan uutta strategista linjausta

Asiakas suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä ratkaisuja vaativiin teholähdesovelluksiin. Pitkäaikaista ja kestävää yhteistyösuhdetta syvennettiin yhä lisää, kun asiakas valitsi NOTE:n yhteistyökumppaniksi…

Lue lisää

Kattavia palveluita tuotteen koko elinkaarelle yhdelle maailman johtavalle nostureiden valmistajalle

Nostureita valmistava konserni on maailmanlaajuinen markkinajohtaja, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa tuotanto-, prosessi- ja telakkateollisuudesta satamalaitoksiin ja terminaaleihin. Asiakas kääntyi tärkeän…

Lue lisää

EDISTYKSELLINEN JA MAAILMANLAAJUINEN, USEITA YKSIKKÖJÄ HYÖDYNTÄVÄ LOGISTIIKKARATKAISU GLOBAALILLE POLTTOAINEAUTOMAATTIEN MARKKINAJOHTAJALLE

Yritys on maailmanlaajuinen polttoaineen jakeluautomaattien valmistaja. NOTE on tukenut asiakkaan toimintaa jakeluautomaattien elektroniikan parissa yli kaksi vuosikymmentä. Asiakkaan globaalia toimintaa…

Lue lisää

PIIRILEVYJEN LATOJASTA NYKYAJAN EDISTYNEIDEN JÄRJESTELMÄINTEGRAATIOPALVELUIDEN TARJOAJAKSI AVARUUSTEKNIIKAN JA PUOLUSTUSTEKNOLOGIAN URANUURTAJALLE

Asiakas on avaruustekniikka- ja puolustusmarkkinoiden uranuurtaja ja alan innovatiivisten ratkaisujen suunnittelija ja valmistuttaja. Yrityksen asiakasorientoitunut toiminta tarjoaa moderneja satelliittijärjestelmiä asiakkaiden…

Lue lisää

JOHTAVALLE MAAILMANLAAJUISELLE RAUTATIE- JA LIIKENNEALAN TEKNIIKKAYRITYKSELLE KATTAVIA PALVELUITA TUOTTEEN KOKO ELINKAARELLE

NOTE on viimeisinä vuosikymmeninä toimittanut asiakkaalle koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita monimutkaisista valvontajärjestelmistä junaturvallisuuteen. Tuotteet joutuvat toimimaan hyvin vaativissa olosuhteissa…

Lue lisää