Hankinta ja logistiikka

NOTEn hankintaosasto tekee yhteistyötä maailmanlaajuisen toimittajaverkoston kanssa ja varmistaa siten komponenttien kilpailukykyiset hinnat ja lyhyet läpimenoajat.

NOTEn keskitetty hankintatoimi

Keskitetty hankintatiimimme toimii pääkonttorillamme sekä useilla eri tuotantolaitoksillamme. Keskitymme tärkeimpiin strategisen hankinnan osa-alueisiin, kuten materiaalihallintaan, riskinarviointiin ja toimittajaylläpitoon, sekä markkina-analyyseihin. Tarjoamme myös kaupallista tukea tuotantolaitoksillemme ja asiakkaillemme.

Kullakin EMS-valmistusyksiköllä on omat resurssinsa operatiivisessa hankinnassa sekä asiantuntemusta toimittajien hallinnasta. Yhdessä toteutamme hankintastrategiat ja ratkaisemme materiaalien toimitusiin liittyvät haasteet, joita usein ilmenee.

Valikoidut toimittajat takaavat laadun

Toimittajakumppanuutemme perustuvat kilpailukykyisiin sopimuksiin maailman suurimpien elektroniikkakomponenttien jakelijoiden, sekä pienempien toimittajien kanssa mm. Näin takaamme korkeatasoisen palvelun ja joustavuuden. Meillä on myös syvää ja laajaa yhteistyötä valikoitujen toimittajien kanssa mm. piirilevyjen, mekaniikan, muovien, kaapeleiden osalta.

Toimittajakuntamme takaa, että voimme tarjota korkean vaatimustason asiakkaillemme, vakaan ratkaisun kaikille tuotteen materiaaleille. Valitsemme oikeat toimittajat ja tuotantomenetelmät tarpeidenne ja liiketoimintanne mukaan yhteistyössä kanssanne.

Riskienhallinta

Suuri osa toiminnastamme ja työskentelytavoistamme liittyy riskienhallintaan sen eri näkökulmista: toimittajilta edellytetyt korkeat standardit, toimittajatarkastuksemme, säännölliset toimittajien jo useiden vuosien ajan tehdyt toimittajien suorituskykykatselmoinnit sekä sovitut kehitys- ja parannusmittarit. Osa päivittäistä toimintaamme on kumppaniemme toimituksiin ja laatuun liittyvän suorituskyvyn valvonta. Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme ja hallitsemme jatkuvasti paremmin markkinasaatavuuteen liittyviä haasteita.

NOTEn toimittajille asettamat hankintavaatimukset

Hankintaorganisaatiomme tarkasteluprosessissa käydään läpi toimintaohjeeseen liittyvät eettiset vaatimukset, YK:n Global Compact -hankkeen 10 perusperiaatetta sekä ISO 9001- ja ISO 14000 -toimintastandardit. Lisäsertifiointeja voidaan vaatia sen mukaan, mitä palvelua ja materiaaleja toimittaja tarjoaa.

Kestävän kehityksen mukainen toimittajakanta on EMS-teollisuuden tulevaisuutta

NOTE on työskennellyt kestävään kehitykseen liittyvien asioiden parissa useiden vuosien ajan ja pystynyt siten määrittelemään sen osalta tärkeitä toimittajiamme koskevia painopistealueita. Välitämme nämä vaatimukset toimittajille ja opimme samalla toisiltamme. Selkeiden kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen toimitusketjuissa ja positiivisten tulevien muutosten saavuttaminen valtaavat koko ajan enemmän tilaa alallamme.

Pyrimme olemaan tärkeä osa EMS-teollisuuden kestävää kehitystä. Arvomme heijastelevat vastuullista työntekotapaamme ja sitä, miten valitsemme toimittajamme. Näin tuotamme lisää kilpailukykyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä meille että asiakkaillemme.

Markkinatilanteen raportointi asiakkaillemme

Sopimusvalmistuksemme on riippuvainen siitä, että ymmärrämme hyvin markkinatilanteen ja materiaalin saatavuuden kattavien tietojen perusteella. Keräämme tietoja ja uutisia suoraan

• elektroniikkakomponenttien valmistajilta
• suurimmilta jakelijoilta
• yhtenäistämällä toimintamittareita ja menetelmiämme kumppanien kanssa
• ulkoisista markkinatiedotteista

Tiedot kootaan vuosineljänneksittäin asiakkaillemme lähetettävään raporttiin. Raportin perusteella keskustelemme, miten toimitukset voidaan hoitaa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Anna meidän näyttää, miten teemme sen.
Haluatteko lisätietoja NOTEn hankintatoiminnasta? Ottakaa meihin yhteyttä!

 

Kretskort

Explore services

NOTE’s offering covers everything from production technical services at an early stage to serial production and advanced after-sales services.