2024-04-18

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 18 april 2024

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) (”Bolaget”) den 18 april 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad...

2024-04-18

NOTEs delårsrapport januari-mars 2024

Finansiell utveckling under januari-mars• Försäljningen uppgick till 1 055 (1 051) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska...

2024-03-22

NOTEs årsredovisning för 2023

NOTEs årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande.Finansiell kalender 2024Delårsrapport januari-mars 18 aprilHalvårsrapport...

2024-03-18

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 18 april 2024

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), torsdagen den 18 april 2024...

2024-01-29

Kommuniké från extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 januari 2024

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 januari 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad...

2024-01-29

NOTEs bokslutskommuniké 2023

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december)• Försäljningen ökade med 4% till 1 080 (1 038) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter...

2024-01-04

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) måndagen den 29 januari 2024

Aktieägarna i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE” och tillsammans med dess dotterbolag ”Koncernen”) kallas härmed till...

2023-12-12

NOTE presenterar nya finansiella mål och hållbarhetsmål

NOTE presenterar idag nya finansiella mål och hållbarhetsmål för bolaget. Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer NOTEs koncernledning att ge ytterligare inblick...

2023-12-11

NOTE justerar prognosen för helåret 2023

NOTE förutser en omsättning för helåret om 4,21 – 4,26 miljarder SEK, jämfört med tidigare prognos om 4,3 miljarder SEK....

2023-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2023

Finansiell utveckling under juli-september• Försäljningen ökade med 11% till 1 034 (930) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2023-07-13

NOTEs rapport för andra kvartalet 2023

Finansiell utveckling under april-juni • Försäljningen ökade med 20% till 1 078 (898) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var...

2023-07-04

NOTE växer på den brittiska marknaden genom förvärvet av DVR Ltd.

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet på den brittiska marknaden genom förvärvet av samtliga aktier i elektroniktillverkaren DVR Ltd. Den brittiska EMS-marknaden...

2023-04-19

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2023

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2023 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om...

2023-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2023

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 28% till 1 051 (821) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2023-04-13

NOTE förvärvar modern elektronikfabrik i Bulgarien

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet genom förvärv av samtliga aktier i den bulgariska elektroniktillverkaren ATM Electronics. Genom förvärvet får NOTE sin...

2023-03-24

NOTEs årsredovisning för 2022

NOTEs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Finansiell kalender 2023 Delårsrapport januari-mars                         ...

2023-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) onsdagen den 19 april 2023

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), onsdagen den 19 april 2023...

2023-03-10

Claes Mellgren avböjer omval som styrelseordförande i NOTE AB

Claes Mellgren, nuvarande styrelseordförande i NOTE, har avböjt omval till styrelsen inför årsstämman 2023 men kvarstår som ordförande fram till...

2023-01-30

NOTEs bokslutskommuniké 2022

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december) • Försäljningen ökade med 28% till 1 038 (814) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter...

2022-12-14

NOTE ser fortsatt stark efterfrågan

NOTE håller idag en kapitalmarknadsdag för att uppdatera kring de framsteg som gjorts för att nå bolagets tidigare kommunicerade finansiella...

2022-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2022

Finansiell utveckling Q3 (juli-september) • Försäljningen ökade med 36% till 930 (685) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2022-10-12

Befarad kundförlust påverkar NOTEs resultat för tredje kvartalet

En av NOTEs kunder på den engelska marknaden, verksam inom laddning av elfordon, har ansökt om rekonstruktion. Med anledning av...

2022-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2022

Finansiell utveckling under april-juni • Försäljningen ökade med 40% till 898 (642) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2022-07-08

NOTE förvärvar det svenska bolaget Dynamic Precision Solutions AB

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet i Sverige genom förvärvet av samtliga aktier i den svenska elektroniktillverkaren Dynamic Precision Solutions AB i...

2022-04-20

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2022

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2022 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information...

2022-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2022

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 64% till 821 (502) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 35%....

2022-03-31

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 400 000 nya aktier har emitterats...

2022-03-25

NOTEs årsredovisning för 2021

NOTEs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2022-03-14

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) onsdagen den 20 april 2022

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), onsdagen den 20 april 2022...

2022-01-28

NOTEs bokslutskommuniké 2021

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december) • Försäljningen ökade med 75% till 814 (466) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var...

2021-12-15

NOTE presenterar nya finansiella mål och hållbarhetsmål

NOTE presenterar idag nya finansiella mål och hållbarhetsmål för bolaget. Vid morgondagens kapitalmarknadsdag kommer NOTEs koncernledning att ge ytterligare inblick...

2021-12-13

NOTE förutser tillväxt på minst 60% och rekordstarkt resultat för Q4 2021

NOTE meddelar idag att bolagets omsättning i fjärde kvartalet 2021 förväntas uppgå till minst 745 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt...

2021-10-19

NOTE utser ny CFO

NOTEs nuvarande CFO Henrik Nygren har beslutat sig för att gå i pension och kommer att lämna bolaget i anslutning...

2021-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2021

Finansiell utveckling Q3 (juli-september) • Försäljningen ökade med 58% till 685 (433) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2021-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2021

Finansiell utveckling Q2 (april-juni) • Försäljningen ökade med 28% till 642 (500) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2021-06-29

NOTE vinner storaffär i Kina

 NOTE har tecknat samarbetsavtal med en stor internationell kund, sedan länge noterad på den så kallade Fortune 500-listan. NOTE ska...

2021-06-02

NOTE förvärvar det brittiska bolaget iPRO

NOTE har förvärvat samtliga aktier i brittiska iPRO Holdings Ltd. iPRO tillverkar avancerade elektronikbaserade produkter (box-build). Kunderna återfinns främst inom...

2021-05-31

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 211 000 nya aktier har emitterats under...

2021-04-19

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 19 april 2021

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2021 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2021-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2021

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 6% till 502 (475) MSEK. Rensat för valutaeffekter var tillväxten 11%. • Rörelseresultatet...

2021-03-16

NOTEs årsredovisning för 2020

NOTEs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2021-03-10

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) måndagen den 19 april 2021

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), måndagen den 19 april 2021...

2021-02-11

Valberedningen föreslår ny ordförande i NOTE AB

NOTEs valberedning inför årsstämman 2021 består av: Johan Hagberg, eget innehav Thomas Tang, Mediuminvest A/S Fredrik Hagberg, eget innehav Per-Olof...

2021-02-08

NOTE växer mycket kraftigt inom greentech

NOTE har sedan flera år ett etablerat utvecklings- och tillverkningssamarbete med det svenska snabbväxande bolaget Charge Amps, som utvecklar och...

2021-01-28

NOTEs bokslutskommuniké 2020

Finansiell utveckling under oktober–december • Försäljningen minskade med 4% till 466 (483) MSEK. Rensat för valutaeffekter var försäljningen på samma...

2020-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2020

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen uppgick till 433 (434) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 14% till 36 (32) MSEK. •...

2020-09-18

Fortsatt stark resultatutveckling i NOTE trots en något svagare marknad under Q3

NOTE har under en längre tid utvecklats mycket positivt med ökade marknadsandelar, stark organisk tillväxt och successivt ökade marginaler. För...

2020-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2020

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen ökade med 14% till 500 (437) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 36% till 42 (31)...

2020-06-17

NOTE vinner storaffär

NOTE har en stark och diversifierad kundbas med såväl etablerade industriföretag som bolag inom nya snabbväxande applikationsområden. Efterfrågan på högteknologisk...

2020-05-29

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 500 000 nya aktier har emitterats under...

2020-05-14

Fortsatt stark utveckling i NOTE under Q2 och fabriken i Windsor åter öppnad

I slutet av mars och i linje med brittiska myndigheters beslut att begränsa alla icke nödvändiga resor och industriella verksamheter...

2020-04-30

NOTE minskar antalet aktier med drygt 3%

Efter makulering av 1 miljon återköpta aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i NOTE per den 30 april...

2020-04-23

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 23 april 2020

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 23 april 2020 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2020-04-23

NOTEs delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 17% till 475 (405) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 24% till 33 (27)...

2020-03-27

NOTEs styrelse drar tillbaka förslaget om aktieutdelning

På grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Corona-viruset har NOTEs styrelse beslutat att...

2020-03-24

NOTEs årsredovisning för 2019

  NOTEs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.   Den tryckta årsredovisningen...

2020-03-17

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 23 april 2020

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), torsdagen den 23 april 2020...

2020-03-12

Fortsatt stark utveckling i NOTE under första kvartalet 2020

NOTE fortsätter att utvecklas starkt trots oroligheterna kring utbredningen av Corona-viruset. Sedan två veckor tillbaka löper tillverkningen i NOTEs fabrik...

2020-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen ökade med 22% till 483 (397) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 20%. • Rörelseresultatet...

2019-10-22

NOTEs delårsrapport januari-september 2019

Finansiell utveckling juli-september• Försäljningen ökade med 34% till 434 (324) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 18%.   Orderstocken vid tredje...

2019-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2019

Finansiell utveckling april-juni• Försäljningen ökade med 25% till 437 (351) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 13%.• Rörelseresultatet ökade med...

2019-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2019

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2019-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2019

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen ökade med 32% till 405 (308) MSEK.• Rörelseresultatet ökade med 58% till 27 (17) MSEK.• Rörelsemarginalen...

2019-03-29

NOTEs årsredovisning för 2018

NOTEs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2019-03-25

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 25 april 2019

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00...

2019-02-22

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs extra bolagsstämma i januari 2019 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till vd Johannes Lind-Widestam baserat på...

2019-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2018

Finansiell utveckling oktober-december• Försäljningen ökade med 22% till 396,5 (325,0) MSEK.• Rörelseresultatet ökade med 24% till 28,1 (22,6) MSEK.• Rörelsemarginalen...

2019-01-21

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 januari 2019

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 januari 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Fullständiga förslag har...

2018-12-19

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) måndag den 21 januari 2019

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770 (”Bolaget”), måndag den 21 januari 2019 kl. 11:00...

2018-12-12

NOTE utnyttjar mandat för återköp av egna aktier

Styrelsen för NOTE AB (publ) har idag beslutat att utnyttja det bemyndigande som gavs av årsstämman att återköpa egna aktier...

2018-11-27

Förändringar i NOTEs valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2018-11-01

NOTE expanderar på den brittiska marknaden

NOTE har idag förvärvat samtliga aktier i den engelska elektroniktillverkaren Speedboard Assembly Services Ltd. Omsättningen under de senaste 12 månaderna...

2018-10-18

NOTEs delårsrapport januari-september 2018

Finansiell utveckling juli-september  Försäljningen ökade med 22% till 323,6 (265,2) MSEK.  Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (20,1) MSEK, justerat för kostnader...

2018-09-28

VD-skifte i NOTE

Nuvarande styrelseledamoten Johannes Lind-Widestam har utsetts till VD och koncernchef för NOTE. Johannes efterträder Per Ovrén, som kommer att lämna...

2018-07-31

Förändringar i NOTEs valberedning samt styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur styrelsen

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2018-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2018

Finansiell utveckling april-juni• Försäljningen ökade med 14% till 350,5 (308,4) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 23,5 (20,3) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes med...

2018-05-28

NOTEs incitamentsprogram 2018

Vid NOTEs årsstämma 2018 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner riktat till koncernledningen och andra nyckelpersoner....

2018-04-26

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2018

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2018 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2018-04-26

NOTEs delårsrapport januari-mars 2018

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen ökade med 11% till 308,0 (277,1) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (30,4) MSEK. Justerat för poster...

2018-04-05

NOTEs årsredovisning för 2017

NOTEs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras...

2018-03-26

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2018

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00...

2018-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling oktober-december• Försäljningen ökade med 13% till 325,0 (288,2) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 22,6 (16,5) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes med...

2017-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2017

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen ökade med 7% till 265,2 (248,4) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 20,1 (14,1) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes med...

2017-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2017

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen ökade med 9% till 308,4 (282,4) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 12%.• Rörelseresultatet ökade...

2017-05-19

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs årsstämma 2017 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission...

2017-04-20

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 20 april 2017

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2017 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2017-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2017

Finansiell utveckling januari-mars Försäljningen uppgick till 277,1 (279,1) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 4%. Rörelseresultatet uppgick till 30,4 (14,2)...

2017-04-12

VD-skifte i NOTE

Stefan Hedelius kommer på egen begäran att avsluta sin tjänst som VD och koncernchef för NOTE AB. Orsaken är olika...

2017-03-30

NOTEs årsredovisning för 2016

NOTEs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras...

2017-03-21

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2017

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 20 april 2017 kl. 14.00...

2017-03-09

NOTE säljer fastighet i Lund för 44 MSEK

Köpare är svenska fastighetsbolaget Estancia Bostad AB. Samtidigt har ett flerårigt hyresavtal tecknats med NOTE Lund som hyresgäst. Transaktionen påverkar...

2017-02-07

NOTEs bokslutskommuniké 2016

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen uppgick till 288,2 (305,2) MSEK, exklusive avyttringar minskade försäljningen med 1%. • Rörelseresultatet ökade till...

2017-01-20

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 20 januari 2017

Bolagsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson och Bahare Hederstierna samt...

2016-12-23

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 20 januari 2017 – förslag om förändringar i styrelsen med anledning av ändringar i ägarkretsen

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den 20 januari 2017 kl. 10.30 i Best...

2016-10-25

NOTEs delårsrapport januari-september 2016

Finansiell utveckling juli-september• Försäljningen uppgick till 248,4 (261,5) MSEK, exklusive avyttring av den norska verksamheten var försäljningen på motsvarande nivå som...

2016-09-29

Saab Dynamics fördjupar samarbetet med NOTE

Efter en omfattande utvärdering har NOTE valts till strategisk leverantör åt ett av Saabs affärsområden. Ett nytt avtal har tecknats...

2016-07-18

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2016

Finansiell utveckling april-juni• Försäljningen ökade med 1% till 282,4 (279,5) MSEK. • Rörelseresultatet ökade till 15,4 (11,2) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes...

2016-05-13

NOTE säljer verksamhet i Norge

Som ett led i renodlingen av NOTE har enheten i Oslo idag sålts till norska Dynamic Precision AS. Under 2015...

2016-04-25

NOTE förstärker koncernledningen med inköpschef

Markus Norrbom har arbetat inom inköp på NOTE sedan 2005. Han ansvarar idag för NOTEs centrala inköpsfunktion och tar nu...

2016-04-19

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 19 april 2016

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015. • Att i enlighet...

2016-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2016

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen ökade med 1% till 279,1 (275,3) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 14,2 (11,9) MSEK. • Rörelsemarginalen stärktes...

2016-03-18

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2016

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 19 april 2016 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2016-02-19

NOTEs årsredovisning för 2015

NOTEs årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2016-02-04

NOTEs bokslutskommuniké 2015

Finansiell utveckling oktober-december• Försäljningen uppgick till 305,2 (248,1) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (8,1) MSEK. I rörelseresultatet ingår kostnader i...

2016-01-19

Stefan Hedelius utsedd till ny VD och koncernchef för NOTE

Styrelsen i NOTE AB (publ) har utsett Stefan Hedelius till ny VD och koncernchef för NOTE. Stefan tillträder den 7...

2015-12-15

NOTE vinner viktigt uppdrag för Philips Healthcare

Efter en omfattande utvärderingsprocess har NOTE fått uppdraget som tillverkningspartner för Philips Mammography Solutions, en division inom Philips Healthcare. Philips...

2015-12-01

Henrik Nygren utsedd till tillförordnad VD och koncernchef för NOTE under perioden december 2015 till januari 2016

Styrelsen i NOTE har beviljat nuvarande VD och koncernchef Peter Laveson två månaders pappaledighet, under perioden 1 december 2015 till...

2015-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2015

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen uppgick till 261,5 (235,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 11,6 (10,4) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick...

2015-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2015

Pressmeddelande Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen uppgick till 279,5 (247,6) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (7,5) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till...

2015-04-22

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2015

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. • Att i enlighet...

2015-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2015

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen uppgick till 275,3 (232,8) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (5,8) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (2,5%).•...

2015-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2015

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 22 april 2015 klockan 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2015-02-17

NOTEs årsredovisning för 2014

NOTEs årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2015-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2014

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen uppgick till 248,1 (255,3) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (9,7) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet,...

2015-02-02

NOTE avyttrar mekanikenhet i Järfälla

NOTE har sålt rörelsen i den mekanikbearbetande enheten i Järfälla. Köpare är Stockholmsbaserade Larsson Finmekaniska AB, som idag redan samarbetar...

2014-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2014

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen uppgick till 235,5 (200,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 10,4 (-4,6) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick...

2014-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2014

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen uppgick till 247,6 (236,1) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 (3,6) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick...

2014-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2014

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013. • Att i enlighet...

2014-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2014

Finansiell utveckling januari-mars  Försäljningen uppgick till 232,8 (214,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (0,3) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 2,5% (0,1%)....

2014-04-08

Uppdaterad information inför årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Valberedningens förslag i Kallelse till årsstämma (punkt 12) I kallelsen till årsstämman i NOTE AB (publ) framgår att valberedningen föreslagit...

2014-03-25

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den 25 april 2014 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2014-02-28

NOTEs årsredovisning för 2013

NOTEs årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.Av hänsyn till miljön...

2014-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2013

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen uppgick till 255,3 (240,4) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (-5,4) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 3,8%...

2013-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2013

Finansiell utveckling juli-september Under tredje kvartalet ökades avsättningen för en kundförlust med 8,4 MSEK.Periodens underliggande rörelseresultat uppgick till 3,8 (10,5)...

2013-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2013

Finansiell utveckling april-juni Försäljningen uppgick till 236,1 (280,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (10,0) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (3,6%)....

2013-04-22

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2013

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012. • Att i enlighet...

2013-04-22

NOTE har vunnit ny avsevärd affär till kommunikationsindustrin

NOTE har efter en omfattande urvalsprocess anlitats som tillverkningspartner för montage och testning av komplex telekomutrustning med mycket höga kvalitetkrav....

2013-04-22

Powernet Oy fördjupar sitt samarbete med NOTE

NOTE har utökat sitt samarbete med det finska bolaget Powernet Oy. Powernet beslutade i slutet av 2012 att renodla sin...

2013-04-22

Bravida väljer NOTE som leverantör

Bravida Fire & Security fördjupar samarbetet med ett nytt 3 års avtal med NOTE för tillverkning av Bravidas produkter. Valet...

2013-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2013

Finansiell utveckling januari-mars  Försäljningen uppgick till 214,8 (274,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (10,9) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 0,1% (4,0%)....

2013-03-21

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2013

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, måndagen den 22 april 2013 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2013-03-14

NOTEs årsredovisning för 2012

NOTEs årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2013-02-12

NOTEs bokslutskommuniké 2012

Finansiell utveckling oktober-december Under det fjärde kvartalet har avsättning för en eventuell kundförlust gjorts med 12,6 MSEK. Periodens underliggande rörelseresultat...

2013-01-28

Lifco AB återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Fredagen den 25 januari 2013, efter Stockholmsbörsens stängning, återkallade Lifco AB sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE.Acceptperioden för erbjudandet...

2012-12-21

Uttalande från NOTE ABs styrelse med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB

BakgrundMed hänvisning till NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga erbjudanden (Takeover-reglerna) lämnar styrelsen (”styrelsen”) i NOTE AB (publ) (”NOTE” eller...

2012-12-03

Offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB lämnat till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifco AB har idag, måndag den 3 december 2012, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE. Lifco erbjuder 8,00...

2012-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2012 – Fortsatt stabilt kassaflöde

Finansiell utveckling juli-september Försäljningen uppgick till 234,0 (272,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (13,5) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5% (4,9%)....

2012-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2012 – Stabil resultatutveckling och fortsatt positivt kassaflöde

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen uppgick till 280,1 (326,8) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (23,5) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 3,6%...

2012-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma och extra bolagsstämma den 25 april 2012

Årsstämman och extra bolagsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011. •...

2012-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2012 – Fortsatt stabil resultatutveckling och positivt kassaflöde

Finansiell utveckling januari-mars  • Försäljningen uppgick till 274,7 (311,8) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (12,3) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 4,0%...

2012-04-04

NOTEs årsredovisning för 2011

NOTEs årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2012-04-02

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2012 kl. 13.00, omedelbart efter...

2012-03-23

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2012 kl. 13.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2012-02-10

NOTEs bokslutskommuniké: ”2011 – Ett framgångsrikt år för NOTE”

Finansiell utveckling oktober-december Försäljningen uppgick till 297,7 (366,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (12,2) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (3,3%)....

2011-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2011

Q3 – Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflödeFinansiell utveckling juli-september   • Försäljningen uppgick till 272,5 (271,9) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 13,5...

2011-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2011

Q2 – Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 7,2% och positivt kassaflödeFinansiell utveckling april-juni   • Försäljningen ökade med 9% till 326,8 (298,6) MSEK.•...

2011-04-28

NOTEs delårsrapport januari-mars 2011

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,9% och positivt kassaflödeFinansiell utveckling januari-mars• Kundaktiviteten var fortsatt på en hög nivå. Försäljningen ökade med 14%...

2011-04-07

NOTEs årsredovisning för 2010

NOTEs årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2011-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2010

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,3% och starkt kassaflödeFinansiell utveckling oktober-december• Försäljningen ökade med 26% till 366,8 (291,5) MSEK. För jämförbara enheter...

2010-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2010

23% försäljningstillväxt under Q3 – pågående åtgärdsprogram för förbättrad lönsamhetFinansiell utveckling juli-september   • Försäljningen uppgick till 271,9 (267,4) MSEK. För...

2010-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2010

10% försäljningstillväxt och positivt rörelseresultat exklusive valutaeffekter under Q2Finansiell utveckling april-juni   • Försäljningen uppgick till 298,6 (312,1) MSEK. För jämförbara...

2010-05-31

NOTEs företrädesrättsemission slutförd

Den av NOTE nyligen genomförda företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.  Emissionen har inneburit att antalet aktier och röster i...

2010-04-27

NOTEs delårsrapport januari-mars 2010

Nya besparingsåtgärder belastar resultatet för Q1Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen minskade med 17% till 273,5 (329,1) MSEK varav 14 procentenheter...

2010-04-16

Prospekt för NOTEs nyemission nu tillgängligt – inkluderande ny finansiell information

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER SYDAFRIKA Prospektet innehåller information om Bolagets eget...

2010-03-31

NOTEs årsredovisning för 2009

NOTEs årsredovisning för 2009 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2010-03-08

NOTE genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN Styrelsen i NOTE AB (publ) (”NOTE” och ”Bolaget”) har...

2010-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2009

Fortsatt strukturomvandling med sikte på framtida tillväxtFinansiell utveckling januari-december • Försäljningen minskade med 30% till 1 200,1 (1 709,5) MSEK...

2009-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2009

Betydande anpassningskostnader tagna under tredje kvartaletFinansiell utveckling januari-september • Försäljningen minskade med 30% till 908,6 (1 295,0) MSEK • Rörelseresultatet...

2009-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2009

Betydande anpassningskostnader tagna under tredje kvartaletFinansiell utveckling januari-september • Försäljningen minskade med 30% till 908,6 (1 295,0) MSEK • Rörelseresultatet...

2009-10-19

NOTE – valberedning inför årsstämman 2010

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2009 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2009-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2009

Skifte för ökad marknadsoffensivFinansiell utveckling januari-juni • Försäljningen minskade med 28% till 641,2 (896,5) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -26,7...

2009-04-21

Q1 – Kraftfull anpassning för framtiden

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen uppgick till 329,1 (427,3) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (13,8) MSEK • Rörelsemarginalen uppgick...

2009-04-07

NOTEs årsredovisning för 2008

NOTEs årsredovisning för 2008 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta versionen...

2009-02-11

Bokslutskommuniké 2008 – Anpassning för framtiden

Finansiell utveckling under året (jan-dec) • Försäljningen uppgick till 1 709,5 (1 743,8) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (111,9)...

2008-10-24

Q3 – Fortsatt hög förändringstakt

Finansiell utveckling januari–september • Försäljningen uppgick till 1 295,0 (1 285,1) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 44,1 (83,4) MSEK, resultatet...

2008-07-18

Q2 – Fortsatta åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari–juni • Försäljningen uppgick till 896,5 (895,2) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 29,9 (55,3) MSEK, resultatet har belastats...

2008-04-18

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 18 april 2008

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna dela ut 2,75 SEK per...

2008-04-18

Kraftfulla åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen uppgick till 427,3 (425,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (24,8) MSEK. Resultatet har belastats...

2008-02-12

Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret

Januari-december • Försäljningen ökade 1 743,8 (1 741,5) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 111,9 (103,6) MSEK • Rörelsemarginalen...

2008-02-12

Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret

Januari-december • Försäljningen ökade 1 743,8 (1 741,5) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 111,9 (103,6) MSEK • Rörelsemarginalen...

2007-10-26

NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet – trots lägre volymer under Q3

Januari-september • Försäljningen ökade med 3% till 1 285,1 (1253,0) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 19% till 83,4 (69,8) MSEK...

2007-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2007

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna dela ut SEK 2,25 per...

2007-04-25

NOTE rapporterar förbättrad lönsamhet

Januari-mars 2007: • Försäljningen ökade med 7% till 425,0 (398,6) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 31% till 24,8 (18,9) MSEK...

2007-02-13

NOTE redovisar väsentligt förbättrad lönsamhet

Januari-december 2006 • Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (-64,3) MSEK...

2006-10-25

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling under tredje kvartalet och successiv marginalförstärkning under året

Januari-september • Försäljningen ökade med 16,5% till 1 253,0 (1 075,9) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 69,8 (-87,7) MSEK och...

2006-08-09

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling och stabilt resultat

Första halvåret • Försäljningen ökade med 14,1% till 831,6 (728,7) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 43,0 (-109,0) MSEK och rörelsemarginalen...

2006-04-26

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2006

Årsstämman fattade följande beslut, i enlighet med styrelsens förslag: Att till aktieägarna dela ut SEK 0,50 per aktie eller totalt...

2006-04-26

NOTE redovisar ett starkt kvartal med god volymutveckling och stabilt resultat

• Försäljningen ökade med 22,6% till 398,6 (325,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 (-61,4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till...

2006-02-16

Bokslutskommuniké Januari-December 2005

NOTE presenterar idag sitt bokslut för 2005. Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade med 55% till MSEK 428,2 (276,8). Kvartalets...

2005-10-28

NOTEs delårsrapport januari-september 2005

NOTE kv.3: Stabilt rörelseresultat Rörelseresultatet för kvartal tre uppgick till MSEK 21,3 (17,6). Några effekter av återförda reserveringar eller nedskrivningar...

2005-08-09

NOTEs delårsrapport januari-juni 2005

NOTE kv.2: Stabilt rörelseresultat före reserveringar Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 728,7 MSEK (575,1). Rörelseresultatet uppgick till – 109,0...

2005-05-03

NOTEs delårsrapport januari-mars 2005

NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader NOTE fullföljer den omfattande omstruktureringen som inleddes under hösten 2004, med bland annat...

2005-04-19

Årsredovisning 2004

• Nettoomsättningen ökade med 28 procent till MSEK 1 103,1 (859,2). • Resultat efter finansiella poster minskade med 74 procent...

2005-02-17

NOTE 2004 – omorganisation och expansion

NOTE redovisar för 2004 en nettoomsättning om MSEK 1 103,1 (859,2). Rörelseresultatet för helåret uppgick till MSEK 26,3 (74,4). Resultatet...

2004-11-08

NOTEs delårsrapport januari – september 2004

NOTEs delårsrapport januari - september 2004 Under perioden januari-september ökade NOTE omsättningen med 42 % till MSEK 826,3 (581,8), och...

2004-08-18

Delårsrapport januari – juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 NOTE visar stark tillväxt under första halvåret · Nettoomsättningen ökade med 54 % till MSEK...

2004-03-23

Årsredovisning 2003

• Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 859,2 (636,8) MSEK. • Resultat efter finansiella poster ökade med 104 procent till...

2004-02-03

Bokslutskommuniké 2003

Välutrustade produktionsanläggningar, strategiskt placerade inför en förväntad uppgång i konjunkturen • Nettoomsättningen ökade med 35 % till MSEK 857,0 (636,8)...

2003-10-29

Delårsrapport januari – september 2003

Förstärkning av koncernens svenska produktionsanläggningar under ökad lönsamhet · Resultat före skatt ökade med 49 % till 40,2 MSEK (26,9)...

2003-08-21

Delårsrapport januari – juni 2003

Fullföljande av Excellence-strategin under ökande resultat • Resultat före skatt ökade med 62 % till 27,7 MSEK (17,1) • Nettoomsättningen...

2003-05-06

Delårsrapport januari – mars 2003

Stabil utveckling av koncernen trots brand • NOTE Xperi i Lund drabbad av brand • Resultat före skatt ökade med...

2003-04-08

Årsredovisning 2002

- Koncernen redovisade sitt bästa resultat hittills, 31 mkr före skatt, en ökning med 43 % från föregående år. Nettoomsättningen...

2003-02-06

Bokslutskommuniké 2002

Koncernen positionerad för fortsatt tillväxt • Koncernen redovisar sitt bästa resultat hittills. Resultat efter finansnetto ökade med 43% till 31...

2002-10-30

Delårsrapport januari – september 2002

Bättre närhet till våra kunder · Resultat före skatt ökade med 58% till 27 MSEK (17) · Nettoomsättningen ökade med...

2002-08-21

Delårsrapport januari – juni 2002

Perioden i sammandrag •Resultat före skatt ökade med 90% till 17,1 MSEK (9,0) •Nettoomsättningen ökade med 28,8% till 325,3 MSEK...

2002-05-06

Delårsrapport januari – mars 2002

• Nettoomsättningen ökade med 41% till 169,4 MSEK (120,1) • Resultat före skatt ökade med 103% till 6,3 MSEK (3,1)...

2002-01-28

Bokslutskommuniké 2001

• Koncernen redovisar sitt bästa rörelseresultat hittills; 27,7 MSEK (10,3), en ökning med 169% • Omsättningen ökade med 47% till...

2001-10-24

Delårsrapport januari – september 2001

• Rörelseresultatet ökade med 163 % till 21,3 MSEK (8,1). Resultatet före skatt ökade med 170 % till 17,0 MSEK...

2001-08-07

Delårsrapport januari – juni 2001

• Rörelseresultatet ökade med 152 % till 12,2 MSEK (4,8). Resultatet före skatt ökade med 128 % till 9 MSEK...

2001-05-02

Delårsrapport januari – mars 2001

NY KONCERNSTRUKTUR FÖR FORTSATT TILLVÄXT • Nettoomsättningen ökade med 78 procent till 120,1 MSEK (67,6) • Rörelseresultatet ökade med 450...

2001-03-20

Årsredovisning 2001

• Koncernen redovisar sitt bästa rörelseresultat hittills, 27 MSEK. Nettoomsättningen ökade till 514 MSEK (350). • Vinst per aktie efter...

2001-03-15

Årsredovisning 2000

.Bifogade filerwkr0001.pdf

2001-02-02

Bokslutskommuniké 2000

• Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) • Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr •...

2000-12-13

Delårsrapport jan-juni 2000

Vår omsättning har ökat med 57% andra tertialet Norrtelje Elektronik har haft ett mycket bra tertial. Omsättningen blev 109,2 miljoner...

2000-08-26

Delårsrapport jan-mars 2000

.Bifogade filerwkr0001.pdf

2000-03-17

Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag Org nr 556235-3853 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 1999

.Bifogade filerwkr0001.pdf