Träd

Medarbetarna är nyckeln till framgång

Deras engagemang, uppfinningsrikedom och strävan att hjälpa kunderna skapar styrkan i den globala verksamheten.

På grund av att NOTE är en global organisation är det viktigt att utveckla samarbetet mellan fabrikerna. Fabrikerna finns i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.

Medarbetare hos NOTE

Samarbetet sker bland annat genom ett antal funktionella forum, exempelvis inom områdena kvalitet, inköp, ekonomi och försäljning. Vidare pågår ett kontinuerligt arbete med att harmonisera arbetssätt och uppföljningsverktyg samt förtydliga riktlinjer.

Förbättrings- och utvecklingsarbetet engagerar ett stort antal medarbetare i koncernen. Uppföljning av såväl verksamhetsrelaterade nyckeltal som pågående centrala och lokala förbättringsprojekt sker löpande.

Personalstyrkan har under året anpassats, både uppåt och nedåt, för att hantera fluktuationer i efterfrågan likväl som för att genomföra effektiviseringar. Medelantalet för antalet anställda uppgick under 2020 till 1 101. Personalomsättningen i koncernen som helhet var 14,7%, varav i de europeiska fabrikerna 7,7%.

För att kunna leva upp till målet att vara den bästa samarbetspartnern i branschen, med ledande leveransprecision och kvalitet till en konkurrenskraftig totalkostnad, krävs mycket av alla. Läs mer i pdf:en upptill.