Träd

Medarbetarna är nyckeln till framgång

Deras engagemang, uppfinningsrikedom och strävan att hjälpa kunderna skapar styrkan i den globala verksamheten.

Utvecklingen av samarbetet mellan NOTEs fabriker, i Sverige, Finland, England, Estland och Kina, är av stor vikt.

 

Medarbetare hos NOTE

Samarbetet sker bland annat genom ett antal funktionella forum, exempelvis inom områdena kvalitet, inköp, ekonomi och försäljning. Vidare pågår ett kontinuerligt arbete med att harmonisera arbetssätt och uppföljningsverktyg samt förtydliga riktlinjer.

Förbättrings- och utvecklingsarbetet engagerar ett stort antal medarbetare i koncernen. Uppföljning av såväl verksamhetsrelaterade nyckeltal som pågående centrala och lokala förbättringsprojekt sker löpande.

För att kunna leva upp till målet att vara den bästa samarbetspartnern i branschen, med ledande leveransprecision och kvalitet till en konkurrenskraftig totalkostnad, krävs mycket av alla.