Herrljunga – Kapabilitet & certifieringar

Urval av tjänster

 • Spårbarhet och effektiv lagerhantering
 • Ytmontering (SMT)
 • Våglödning
 • Selektivlödning
 • Box build
 • Funktionstester
 • Automatisk optisk inspektion (AOI)
 • Röntgen
 • BGA-reparation

Certifieringar

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 13485