Privacy policy

I Privacy policyn finns information om NOTEs hantering av personuppgifter.