Ägarstruktur

Den 30 juni 2021 hade NOTE AB 11 792 aktieägare.

Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2021-06-30.

Ägare

Antal aktier

Innehav, röster (%)

JOHAN HAGBERG

5 879 004

20,57

VEVLEN GÅRD AS

1 500 000

5,25

MEDIUMINVEST A/S

1 420 000

4,97

FREDRIK HAGBERG, EGET INNEHAV SAMT MYGGENÄS GÅRD

1 247 500

4,36

AVANZA PENSION

1 146 501

4,01

AAT INVEST AS

1 000 000

3,50

CLAES MELLGREN

620 000

2,17

PER-OLOF ANDERSSON

600 000

2,10

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

556 917

1,95

DIFF FÖR XDB I ÄGARES STÄLLE

507 305

1,77

Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt

14 477 227

50,65

Summa övriga ägare

14 106 373

49,35

Summa

28 583 600

100,00

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2021-06-30.

Storleksklass, antal aktier

Antal aktieägare

Antal aktier

Andel av kapital/röster, %

1 – 500

9 414

1 080 287

3,78

501 – 2000

1 687

1 809 727

6,33

2 001 – 5 000

361

1 189 695

4,16

5 001 – 20 000

212

2 001 663

7,00

20 001 – 50 000

62

1 870 386

6,54

50 001 – 500 000

45

6 154 615

21,53

500 001 – 5 000 000

9

8 090 918

28,31

5 000 000 – 9 500 000

1

5 879 004

20,57

Summa

11 792

28 583 600

100,00