Ägarstruktur

Den 31 oktober 2022 hade NOTE AB 17 564 aktieägare.

Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2022-10-31.

Ägare

Antal aktier

Innehav, röster (%)

JOHAN HAGBERG

5 948 526

20,52

VEVLEN GÅRD AS

1 600 000

5,52

FREDRIK HAGBERG, EGET INNEHAV SAMT MYGGENÄS GÅRD

1 247 500

4,30

AVANZA PENSION

1 057 430

3,65

AAT INVEST AS

974 661

3,36

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING

740 340

2,55

STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9

701 422

2,42

CLAES MELLGREN

620 000

2,14

PER-OLOF ANDERSSON

500 000

1,73

CARNEGIE FONDER

488 550

1,69

Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt

13 878 429

47,88

Summa övriga ägare

15 105 171

52,12

Summa

28 983 600

100,00

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2022-10-31.

Storleksklass, antal aktier

Antal aktieägare

Antal aktier

Andel av kapital/röster, %

1 – 500

15 297

1 362 173

4,70

501 – 2000

1 619

1 704 506

5,88

2 001 – 5 000

355

1 141 432

3,94

5 001 – 20 000

186

1 721 254

5,94

20 001 – 50 000

45

1 494 855

5,16

50 001 – 500 000

53

8 669 501

29,91

500 001 – 5 000 000

8

6 941 353

23,95

5 000 000 – 9 500 000

1

5 948 526

20,52

Summa

17 564

28 983 600

100,00