Ägarstruktur

Den 29 april 2022 hade NOTE AB 18 460 aktieägare.

Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2022-04-29.

Ägare

Antal aktier

Innehav, röster (%)

JOHAN HAGBERG

5 948 526

20,52

VEVLEN GÅRD AS

1 522 525

5,25

FREDRIK HAGBERG, EGET INNEHAV SAMT MYGGENÄS GÅRD

1 247 500

4,30

AVANZA PENSION

1 228 121

4,24

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING

684 884

2,36

STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9

671 761

2,32

AAT INVEST AS

629 135

2,17

CLAES MELLGREN

620 000

2,14

PER-OLOF ANDERSSON

500 000

1,73

JOHANNES LIND-WIDESTAM

482 000

1,66

Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt

13 534 452

46,70

Summa övriga ägare

15 449 148

53,30

Summa

28 983 600

100,00

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2022-04-29.

Storleksklass, antal aktier

Antal aktieägare

Antal aktier

Andel av kapital/röster, %

1 – 500

16 106

1 435 341

4,95

501 – 2000

1 675

1 764 411

6,09

2 001 – 5 000

376

1 202 704

4,15

5 001 – 20 000

192

1 799 098

6,21

20 001 – 50 000

48

1 474 863

5,09

50 001 – 500 000

54

8 754 731

30,21

500 001 – 5 000 000

8

6 603 926

22,79

5 000 000 – 9 500 000

1

5 948 526

20,52

Summa

18 460

28 983 600

100,00