Ägarstruktur

Den 30 september 2021 hade NOTE AB 13 479 aktieägare.

Ägarförteckning från Euroclear avseende direkt- och förvaltarregistrerade ägare per 2021-09-30.

Ägare

Antal aktier

Innehav, röster (%)

JOHAN HAGBERG

5 893 199

20,62

VEVLEN GÅRD AS

1 500 000

5,25

AVANZA PENSION

1 335 689

4,67

FREDRIK HAGBERG, EGET INNEHAV SAMT MYGGENÄS GÅRD

1 247 500

4,36

MEDIUMINVEST A/S

926 801

3,24

AAT INVEST AS

900 000

3,15

CLAES MELLGREN

620 000

2,17

PER-OLOF ANDERSSON

600 000

2,10

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

573 935

2,01

BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY

480 655

1,68

Summa de 10 största ägarna – innehavsmässigt

14 077 779

49,25

Summa övriga ägare

14 505 821

50,75

Summa

28 583 600

100,00

Fördelning i storleksklasser, innehav per ägare per 2021-09-30.

Storleksklass, antal aktier

Antal aktieägare

Antal aktier

Andel av kapital/röster, %

1 – 500

10 985

1 187 284

4,15

501 – 2000

1 761

1 875 323

6,56

2 001 – 5 000

409

1 325 098

4,64

5 001 – 20 000

207

1 955 666

6,84

20 001 – 50 000

60

1 797 466

6,29

50 001 – 500 000

47

6 845 639

23,95

500 001 – 5 000 000

9

7 703 925

26,95

5 000 000 – 9 500 000

1

5 893 199

20,62

Summa

13 479

28 583 600

100,00