Aktiekapitalets utveckling

År

Transaktion

Förändring av antalet aktier

Förändring av aktiekapital (SEK)

Totalt antal aktier

Totalt aktiekapital (SEK)

Kvotvärde (SEK)

1990

Bolagets bildande

3 000

300 000

3 000

300 000

100,00

2000

Fondemission

27 000

2 700 000

30 000

3 000 000

100,00

2000

Split 10:1

270 000

-

300 000

3 000 000

10,00

2002

Nyemission

84 000

840 000

384 000

3 840 000

10,00

2003

Nyemission

15 000

150 000

399 000

3 990 000

10,00

2004

Split 20:1

7 581 000

-

7 980 000

3 990 000

0,50

2004

Optionsinlösen

310 200

155 100

8 290 200

4 145 100

0,50

2004

Nyemission

1 334 000

667 000

9 624 200

4 812 100

0,50

2010

Nyemission

19 248 400

9 624 200

28 872 600

14 436 300

0,50

2020

Indragning återköpta aktier

-1 000 000

-500 000

27 872 600

13 936 300

0,50

2020

Fondemission

-

500 000

27 872 600

14 436 300

0,52

2020

Nyemission /optionslösen

500 000

258 969

28 372 600

14 695 269

0,52

2021

Optionsinlösen

211 000

109 285

28 583 600

14 804 554

0,52