Koncernledning

Chief Executive Officer & President

Johannes Lind-Widestam

Anställd år: 2018
Född: 1972
Utbildning: Civilekonom.
Andra väsentliga uppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från olika ledande befattningar, bland annat tidigare vd för Kitron Sverige AB och för Elos Medtech AB.
Innehav av aktier i NOTE*: 172 100
Innehav av optioner i NOTE**: 400 000
070-541 72 22
johannes.lindwidestam@note-ems.com

Chief Procurement Officer

David Krantz

Anställd år: 2017
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör, Kommunikations- & transportsystem.
Andra väsentliga uppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet inom inköp och supply chain i både operativa och ledande roller från bland annat Ericsson.
Innehav av aktier i NOTE*: 10 400
Innehav av optioner i NOTE**: 0
076-812 15 31
david.krantz@note-ems.com

Chief Financial Officer

Henrik Nygren

Anställd år: 2006
Född: 1956
Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi.
Andra väsentliga uppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: CFO och business controller inom större börsnoterade svenska och internationella industriföretag såsom SSAB, Danaher Corporation och Snap-on Incorporated. Tidigare erfarenhet av företagsutveckling och -försäljningar bland annat inom Retriva AB.
Innehav av aktier i NOTE*: 265 000
Innehav av optioner i NOTE**: 0
070-977 06 86
henrik.nygren@note-ems.com

Director Business Development & Sales

Kamran Shahabi

Anställd år: 2014
Född: 1989
Utbildning: Business Management vid IHM Business School.
Andra väsentliga uppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet inom försäljning i både operativa och ledande roller från bland annat Högbloms, Coca Cola Enterprises och Tele2.
Innehav av aktier i NOTE*: 3 356
Innehav av optioner i NOTE**: 0
070-279 59 87
kamran.hugo.shahabi@note-ems.com

*  Per 2021-08-31, inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.
** Teckningsoptioner.