Koncernledning

Chief Executive Officer & President

Johannes Lind-Widestam

Anställd år: 2018
Född: 1972
Utbildning: Civilekonom.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Certego AB.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från olika ledande befattningar, bland annat tidigare vd för Kitron Sverige AB och för Elos Medtech AB samt flera ledande befattningar inom Assa Abloy Skandinavien.
Innehav av aktier i NOTE*: 473 360
Innehav av optioner i NOTE**: 0
070-541 72 22
johannes.lindwidestam@note-ems.com

Chief Procurement Officer 

Cecilia Örn-Lindberg

Anställd år: 2022
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör.
Andra väsentliga uppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet som inköpschef på Saab inom elektronik och mekanik samt erfarenhet inom strategiskt inköp på Ericsson och Scania.
Innehav av aktier i NOTE*: 0
Innehav av optioner i NOTE**: 0
070-322 57 35
Cecilia.Orn-Lindberg@note-ems.com

 

Chief Financial Officer

Frida Frykstrand

Anställd år: 2013
Född: 1985
Utbildning: Civilekonom.
Andra väsentliga uppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare koncernredovisningschef och Treasurer hos NOTE. Erfarenhet inom revision och redovisning, från Grant Thornton.
Innehav av aktier i NOTE*: 981
Innehav av optioner i NOTE**: 0
070-462 09 39
frida.frykstrand@note-ems.com

CHIEF SALES OFFICER

Kamran Shahabi

Anställd år: 2014
Född: 1989
Utbildning: Master of Business Administration vid Stockholms Universitet.
Andra väsentliga uppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet inom försäljning i både operativa och ledande roller från bland annat Högbloms, Coca Cola Enterprises och Tele2.
Innehav av aktier i NOTE*: 3 356
Innehav av optioner i NOTE**: 0
070-279 59 87
kamran.hugo.shahabi@note-ems.com

*  Per 2022-10-31, inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.
** Teckningsoptioner.