iPRO Holdings Ltd – Kapabilitet & certifieringar

Urval av tjänster

  • spårbarhet och effektiv lagerhantering (VMI processer)
  • modern maskinpark
  • box build av komplexa produkter
  • elektromekanisk montering
  • sluttest

Certifieringar

  • ISO 9001
  • ISO 14001