NOTE Lund AB

NOTE fabriken i Lund

Den här fabriken på ca. 5000 kvm erbjuder tjänster inom elektroniktillverkning för hela produktlivscykeln – från ingenjörstjänster, industrialisering och flexibel serietillverkning av kretskort och kompletta produkter, till eftermarknadstjänster.

Vår enhet i Lund har en modern och effektiv maskinpark och lång erfarenhet av att hjälpa kunder med snabb prototypframtagning och serieproduktion som försäkrar kostnadseffektiv och robusta produkter.

Håkan Karlsson

Business Development Manager
Mobil: +46 (0)70 284 88 26
hakan.karlsson@note-ems.com

Mats Adell

Mats Adell

Business Development Manager
Mobil: +46 (0)70 604 42 91
mats.aldell@note-ems.com

Adress

NOTE Lund AB
Maskinvägen 3
227 30 Lund

Kontaktuppgifter

Tel: +46 (0)46 286 92 00
info.lund@note-ems.com