Greentech

Segmentet utgörs av kunder som är verksamma inom det snabbväxande gröna teknikskiftet.

Här återfinns produkter som bidrar positivt till ökad hållbarhet, exempelvis genom omställning från fossil till förnybar energi eller optimering av energiförbrukning.

Tillverkning av allt från laddstationer till energilagringssystem

NOTE tillverkar idag produkter som:

  • energibesparande belysning
  • energilagringssystem
  • kraftsystem
  • klimatkontroll för hus
  • laddstationer för elbilar

Ord från en NOTE-kund

”Vi valde NOTE som produktionspartner för att stärka vår leveransförmåga. Detta innebär att vi, tillsammans med våra övriga produktionspartner, står redo för den expansiva fas vi ser framför oss.

Vi ser NOTE som en långsiktig partner med helhetsansvar för hela logistikkedjan, inkluderat sourcing, tillverkning, test, packning, färdigvarulager och kundleveranser. Samarbetet innebär också att vi kan bibehålla produktion i Sverige samtidigt som vi ges möjlighet till lokal produktion på intressanta marknader.”

Jonas Åkesson, COO Charge Amps

Besök Charge Amps hemsida här.

Referenser

Laddningsstation för elbil - Charge Amps

Charge Amps utvecklar och marknadsför avancerade system och laddningsstationer för elbilar

Marknaden för eldrivna bilar är under stark tillväxt. Försäljning sker såväl till svenska som internationella kunder. Det svenska bolaget är...

Plejd – ett snabbväxande bolag inom området smart belysning

Sedan 2018 är det svenska företaget Plejd en av NOTEs kunder. Plejd producerar smart belysning för både företag och privatpersoner....

Merus Power Oy – ett globalt Greentech-företag

Det finska företaget utvecklar, tillverkar och säljer världsledande energilagringssystem och kraftsystem för energieffektivisering. Kraftelektronik, innovativ design och hållbarhet är hjärtat...

Ingen bild!

Kompletta tjänster under hela produktlivscykeln åt ledande teknikbolg inom den globala järnvägs- och kollektivtrafikbranschen

De senaste årtiondena har NOTE levererat tjänster till kunden, för hela produkt- livscykeln, av komplexa kontrollsystem inom tågsäkerhet, där produkterna...

Ingen bild!

Från kretskortstillverkning till dagens avancerade systemintegrationstjänster för en banbrytare inom rymdteknik och försvarsteknologi

Kunden är banbrytande inom utformning, produktion och support för innovativa lösningar inom rymdtekniks- och försvarsmarknaderna. Bolagets kundorienterade verksamhet erbjuder moderna...