Medtech

Inom Medtech har NOTE en väl etablerad NPI-process för kunder som ska utveckla nya produkter och snabbt nå sin marknad.

Våra fabriker uppfyller de högt ställda krav som ställs genom hela processen, och flera av enheterna är certifierade enligt ISO 13485.

Effektiv NPI för allt från operationsinstrument till röntgensystem

Fabrikerna har kundteam med lång erfarenhet som supportar dig genom en effektiv New Product Introduction (NPI) – från designstadiet till fullskalig volymtillverkning.

Produkterna är kopplade till bland annat hälso- och sjukvården. NOTE tillverkar idag exempelvis:

  • vitala övervakningssystem
  • operationsinstrument
  • detektorer till mammografi
  • produkter inom kardiologi
  • elektronik för olika typer av röntgensystem
  • produkter för andningshjälp.

Har du frågor om våra tillverkningstjänster eller om vår NPI-process?

Ord från en NOTE-kund

”Vi sökte en långsiktig partner som kan leva upp till våra höga krav på flexibilitet, proaktivitet och kvalitet. Med NOTEs spetskompetens får vi hjälp under hela produktlivscykeln”.

Joakim Wiholm, VP Global Operation & Site Leader Billdal på Unifors RaySafe.

Referenser

Förstahandsval som prototyptillverkare för globalt medicintekniskt bolag

Bolaget är en global marknadsledare inom utveckling, tillverkning och försörjning av medicintekniska produkter. NOTE har samarbetat med kunden inom tillverkningstjänster...

Raysafe minskar risken för onödiga röntgenstrålar

Unfors RaySafe AB erbjuder omfattande lösningar för röntgenrum. Användarvänlighet i kombination med spjutspetsteknik och maximal precision utgör grundstommen i produktutbudet....