Lund – Kapabilitet & certifieringar

Urval av tjänster

 • spårbarhet och effektiv lagerhantering
 • modern maskinpark
 • ytmotering (SMT)
 • våglödning
 • selektivlödning
 • box build
 • tvättning och lackning av kretskort
 • gjutning
 • automatisk optisk inspektion (AOI)
 • röntgen
 • BGA-reparation

Certifieringar

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001