2021-05-31

Earth overshoot day

Idag använder mänskligheten motsvarande 1,6 jordklot för att tillhandahålla de resurser vi förbrukar och för att ta hand om vårt avfall. Det innebär att det nu tar jorden ett år och åtta månader att återskapa det vi använder på ett år. Genom överfiske, skövling av skog och utsläpp av mer koldioxid i atmosfären än skogarna kan hantera, använder vi mer ekologiska resurser och tjänster än naturen kan regenerera.

När överskrider vi naturens budget?
Earth Overshoot Day är den dag då mänskligheten beräknas ha förbrukat alla resurser som jorden kan producera för hela året. Under resten av året blir vårt ekologiska underskott allt större i takt med att vi använder kvarvarande naturresurser och ackumulerar koldioxid i atmosfären. Vi lever kort sagt över våra tillgångar.

År 2020 inföll Earth Overshoot Day den 22 augusti. Hittills i år har över 30 länder redan passerat sin Overshoot Day! www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days

Beräkna ditt ekologiska avtryck och inspireras att bidra!
Tänk dig att alla levde som du – hur många planeter tror du skulle behövas? Du kan beräkna ditt eget ekologiska avtryck och din personliga Overshoot Day, och även hitta lösningar som hjälper oss alla att ta tillvara på vår jord, på www.footprintcalculator.org. Inspireras, och ta reda på hur många dagar datumet för Earth Overshoot Day kan flyttas genom olika aktiviteter, på www.overshootday.org/solutions.

För att läsa om NOTEs hållbarhetsarbete, besök www.note-ems.com/sv/hallbarhet/.

Källor:
www.overshootday.org
www.footprintnetwork.org

Se fler nyheter