2020-04-27

Förändring i NOTEs valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utgöras av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant. NOTEs valberedning inför årsstämman 2020 utgjordes av:

– Johan Hagberg, eget innehav
– Fredrik Hagberg, eget innehav samt Myggenäs gård AB
– Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder AB
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S

Med hänvisning till omständigheterna kring årsstämmans beslut den 23 april 2020 rörande sammansättning av bolagets styrelse där valberedningens förslag ej bifölls, har Handelsbanken Fonder AB begärt utträde ur valberedningen för NOTE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, styrelsens ordförande, tel. 070-644 33 56

 

Se fler nyheter