2021-03-18

Idag är det global recycling day 

Återvunna produkter genererar ovärderliga resurser, så det är viktigt att tänka på vad vi kastar – att se möjligheter, inte skräp. Idag är en dag för världen att gemensamt sätta planeten först.

Av jordens naturresurser tenderar vi att tänka på vatten, luft, olja, naturgas, kol och mineraler som de sex viktigaste. Idag kan mänskligheten inte överleva utan dem, men dessa resurser tar snabbt slut. Vi använder jordens naturresurser utan att tänka på vad som ska ersätta dem, medan miljarder ton avfall läggs på soptippar varje år.

Den enkla lösningen på detta är återvinning, ”Den sjunde resursen”, som kan användas om och om igen.

Global Recycling Day har som mål att få världen att förstå att återvunna resurser genererar ovärderliga resurser. Dagen infaller den 18 mars varje år och syftar till att främja kraften i återvinning över hela världen.

Återvinning inom NOTE

Återvinning är en viktig del av den cirkulära ekonomin och hjälper till att skydda våra naturresurser för att rädda framtiden för vår planet och mänskligheten. Återvinning ingår i det 12:e av FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030, och många individer, regeringar och organisationer, som NOTE, agerar för att stödja den globala gröna agendan.

Alla NOTEs dotterbolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Källsortering och återvinning är en viktig del av arbetet. Läs mer om NOTEs hållbarhetsarbete på
www.note-ems.com/hallbarhet/.

Nu vill NOTE uppmuntra en person, organisation eller företag som har goda idéer inom återvinning och som inspirerar dig att göra skillnad. Förslag skickas till Karin Brunnberg, Corporate Quality & Sustainability Director, karin.brunnberg@note-ems.com.

Källor:
www.globalrecyclingday.com
http://www.globalrecyclingfoundation.org

Se fler nyheter