2022-05-10

NOTE deltar på Avanzas börsdag den 17 maj

Börsdagen äger rum på Operaterrassen i Stockholm. NOTEs vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar klockan 10.50.

Vill du anmäla dig till eventet eller läsa mer, vänligen klicka här.

Om du vill följa eventet på webben, vänligen klicka här.

I samband med webbsändningen kommer personuppgifter som deltagarna själva lämnar att sparas. För att läsa mer om hur NOTE hanterar personuppgifter, vänligen läs vår Privacy policy https://www.note-ems.com/wp-content/uploads/2021/04/NOTE-Privacy-policy_rev4.pdf

Se fler nyheter