2023-01-31

Presentation Bokslutskommuniké

Den 30 januari höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om Bokslutskommunikén för 2022. Se presentationen här. Materialet är på engelska.

Se fler nyheter