2022-01-28

Presentation Bokslutskommuniké

Den 28 januari höll NOTEs vd Johannes Lind-Widestam en presentation om Bokslutskommunikén för 2021. Se presentationen här. Materialet är på engelska.

Se fler nyheter