Historik

NOTE genom åren.

1999
1999

NOTE-koncernen grundas och har sitt ursprung EuroSupply Nordic AB i Sverige med dotterbolag i Polen. Affärsidén var att förmedla tillverkningsuppdrag från Sverige till fabriker i Centraleuropa.

1999
2000
2000

EuroSupply söker egen tillverkning i Sverige. Bolaget fusionerades med Norrtelje Elektronik (Lintron Elektronik reg. 1983) som namnändrades till NOTE Norrtelje. I samband med fusionen formulerades NOTEs affärsidé: att vara ett stort, svenskt komplett företag nära sina kunder. En målsättning var att inom fem år ha gjort en börsintroduktion.

Trienta förvärvades (Oltronix reg. 1965, Tepro 1978, Trienta 1995) i Torsby i Värmland – en industri med inriktning på fordonselektronik och med en trettioårig historia. Trienta namnändrades till NOTE Torsby.

NOTE påbörjar expansionen i Sverige i syfte att etablera sig nära kunderna.

2000
2001
2001

NOTE Components bildas. De sköter samordning av inköpsavtal för hela koncernen. Bolaget har utvecklat sourcingfunktioner i norra Europa, Centraleuropa och Asien.

2001
2002
2002

Xperi förvärvas (reg 1988) och namnändras till NOTE Lund. Företaget hade high-tech inriktning i Sverige inom medicin samt ägde en fabrik för volymproduktion i Tauragé i Litauen. Genom förvärvet fick NOTE representation både i Öresunsregionen och i Litauen (NOTE Tauragé).

2002
2003
2003

BEVE Electronics förvärvas och de namnändras till NOTE Borås, inriktade på produktion av mikrovågselektronik.

NOTE ITABs elektronikdel förvärvas med enheter i Skänninge och i Nyköping. ITAB Elektronik namnändras till NOTE Nyköping-Skänninge.

2003
2004
2004

NOTE noteras på Stockholmsbörsen.

2004
2005
2005

Införlivandet av tre nya enheter inleds; NOTE Skellefteå (Ericsson), NOTE Hyvinkää (Point Product), i Finland, och NOTE Pärnu (Paitec), i Estland, i koncernen. I slutet av året avvecklas NOTE Borås.

2005
2006
2006

Nordic-Printdesign förvärvas i Norge. Bolaget namnändras till NOTE Oslo.

2006
2007
2007

NOTEs tillverkningskapacitet utökas genom 50%-ägda verksamheter i Kina (IONOTE) och Polen (NOTE Fideltronik).

2007
2008
2008

Verksamheten förvärvas i den engelska EMS-leverantören Proqual och namnändras till NOTE UK.

Samma år förvärvas ett mekanikföretag utanför Stockholm, vilket namnändras till NOTE Components Järfälla.

Norteam Electronics förvärvas i Norge i december.

2008
2009
2009

NOTE Oslo och Norteam Electronics fusionerades, bolaget namnändrades till NOTE Norge.

IONOTE, Kina, förvärvas vilket fullföljs vid årsskiftet, bolaget är nu ett helägt dotterbolag i NOTE-koncernen.

2009
2010
2010

Verksamheten i NOTE Skellefteå avyttras.

NOTE Nyköping-Skänninge avyttras.

Avvecklingen av verksamheten Tauragé, Litauen och i Gdansk, Polen slutförs.

2010
2015
2015

Mekanikenheten avyttras i Järfälla, i början på året.

2015
2016
2016

NOTE Norge avyttras i maj.

2016
2018
2018

Speedboard Assembly Services Ltd, England, förvärvas i november.

2018
2021
2021

iPro Solutions Ltd, England, förvärvas i juni.

2021
2022
2022

Dynamic Precision Solutions AB, Herrljunga i Sverige, förvärvas i juli.

2022
2023
2023

ATM Electronic Ltd, Sofia i Bulgarien, förvärvas i april.

2023