Strategi

NOTEs strategiska plan för lönsam tillväxt utgörs av tre huvudpunkter

  • Utöka affärerna med befintliga kunder samtidigt som tjänsteutbudet breddas.
  • Attrahera nya kunder med intäktspotential om minst 10 MSEK inom de segment där vi redan är starka.
  • Genomföra noga utvalda förvärv och produktionsövertaganden.