Strategi

NOTEs strategiska plan för lönsam tillväxt utgörs av tre huvudpunkter

  1. Utöka affärerna med befintliga kunder samtidigt som tjänsteutbudet breddas.
  2. Attrahera nya kunder med intäktspotential om minst 10 MSEK inom de segment där vi redan är starka.
  3. Genomföra noga utvalda förvärv och produktionsövertaganden.