Pärnu – Kapabilitet & certifieringar

Urval av tjänster

 • spårbarhet och effektiv lagerhantering, automatiskt lagersystem (ASM)
 • modern & automatiserad maskinpark
 • ytmontering (SMT)
 • våglödning
 • selektivlödning
 • box build
 • tvätt och lackning av mönsterkort
 • gjutning för krävande miljöer
 • automatisk optisk inspektion (AOI)
 • röntgen
 • funktionstester
 • in-circuit test

Certifieringar

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 13485
 • ISO 45001