2024-07-15

Expansion av NOTE i Sverige

NOTE har en långsiktig plan om att nå en försäljning om 7,5 miljarder SEK år 2027. För att möta den...

2024-07-15

NOTEs rapport för andra kvartalet 2024

Finansiell utveckling under april-juni • Försäljningen uppgick till 1 012 (1 078) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2024-07-01

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 15 juli

NOTEs kvartalsrapport för det andra kvartalet publiceras den 15 juli klockan 08.00 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2024-05-21

NOTEs vd säljer 18 000 aktier – kvarstår som större aktieägare i NOTE

NOTEs vd Johannes Lind-Widestam har nyligen sålt 18 000 aktier i NOTE, motsvarande 4% av hans innehav, till ett värde...

2024-05-14

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs årsstämma 2024 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget och...

2024-04-18

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 18 april 2024

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) (”Bolaget”) den 18 april 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad...

2024-04-18

NOTEs delårsrapport januari-mars 2024

Finansiell utveckling under januari-mars• Försäljningen uppgick till 1 055 (1 051) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska...

2024-04-08

NOTE förvärvar industrifastighet i Herrljunga

Sommaren 2022 förvärvade NOTE sin fjärde elektronikfabrik i Sverige – NOTE Herrljunga. Verksamheten i Herrljunga har sedan dess utvecklats mycket...

2024-04-04

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 18 april

NOTEs kvartalsrapport för det första kvartalet publiceras den 18 april klockan 08.00 CET. Klockan 12.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2024-03-22

NOTEs årsredovisning för 2023

NOTEs årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande.Finansiell kalender 2024Delårsrapport januari-mars 18 aprilHalvårsrapport...

2024-03-18

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 18 april 2024

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), torsdagen den 18 april 2024...

2024-01-29

Kommuniké från extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 januari 2024

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 januari 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad...

2024-01-29

NOTEs bokslutskommuniké 2023

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december)• Försäljningen ökade med 4% till 1 080 (1 038) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter...

2024-01-22

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 29 januari

NOTEs bokslutskommuniké publiceras den 29 januari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en presentation för analytiker,...

2024-01-04

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) måndagen den 29 januari 2024

Aktieägarna i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE” och tillsammans med dess dotterbolag ”Koncernen”) kallas härmed till...

2023-12-12

NOTE presenterar nya finansiella mål och hållbarhetsmål

NOTE presenterar idag nya finansiella mål och hållbarhetsmål för bolaget. Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer NOTEs koncernledning att ge ytterligare inblick...

2023-12-11

NOTE justerar prognosen för helåret 2023

NOTE förutser en omsättning för helåret om 4,21 – 4,26 miljarder SEK, jämfört med tidigare prognos om 4,3 miljarder SEK....

2023-11-23

NOTE – Inbjudan till kapitalmarknadsdag 2023

NOTE har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och finansiell media till en kapitalmarknadsdag tisdag den 12 december 2023. Kapitalmarknadsdagen...

2023-10-31

NOTEs vd säljer 55 000 aktier – kvarstår som större aktieägare i NOTE

NOTEs vd Johannes Lind-Widestam har nyligen sålt 55 000 aktier i NOTE, motsvarande 12% av hans innehav, till ett värde...

2023-10-18

NOTEs valberedning inför årsstämman 2024

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2023-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2023

Finansiell utveckling under juli-september• Försäljningen ökade med 11% till 1 034 (930) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2023-10-10

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 17 oktober

NOTEs kvartalsrapport publiceras den 17 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en presentation för analytiker,...

2023-08-24

NOTE växer inom Medtech genom stärkt samarbete med globalt företag

NOTE har utökat samarbetet med en av sina långvariga kunder, ett branschledande företag som är involverade i utvecklingen av avancerade...

2023-07-13

NOTEs rapport för andra kvartalet 2023

Finansiell utveckling under april-juni • Försäljningen ökade med 20% till 1 078 (898) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var...

2023-07-05

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 13 juli

NOTEs halvårsrapport publiceras den 13 juli klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en presentation för analytiker,...

2023-07-04

NOTE växer på den brittiska marknaden genom förvärvet av DVR Ltd.

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet på den brittiska marknaden genom förvärvet av samtliga aktier i elektroniktillverkaren DVR Ltd. Den brittiska EMS-marknaden...

2023-04-19

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2023

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2023 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om...

2023-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2023

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 28% till 1 051 (821) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2023-04-13

NOTE förvärvar modern elektronikfabrik i Bulgarien

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet genom förvärv av samtliga aktier i den bulgariska elektroniktillverkaren ATM Electronics. Genom förvärvet får NOTE sin...

2023-04-04

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 19 april

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2023 publiceras den 19 april klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2023-03-29

Valberedningens förslag inför NOTEs årsstämma 2023

Valberedningen i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770, (”Bolaget”), har utgjorts av Johan Hagberg (eget innehav), Egil Dahl (Vevlen Gård), Fredrik...

2023-03-24

NOTEs årsredovisning för 2022

NOTEs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Finansiell kalender 2023 Delårsrapport januari-mars                         ...

2023-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) onsdagen den 19 april 2023

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), onsdagen den 19 april 2023...

2023-03-10

Claes Mellgren avböjer omval som styrelseordförande i NOTE AB

Claes Mellgren, nuvarande styrelseordförande i NOTE, har avböjt omval till styrelsen inför årsstämman 2023 men kvarstår som ordförande fram till...

2023-03-07

NOTE – kraftig ökning av samarbetet med en väletablerad europeisk industrikund

Efterfrågan från en stor industrikund med högt ställda krav, som NOTE framgångsrikt samarbetat med under flera år, utvecklas mycket starkt....

2023-02-03

NOTEs vd säljer aktier för 4,4 miljoner kronor – kvarstår som större aktieägare i NOTE

NOTEs vd Johannes Lind-Widestam har nyligen sålt 19 500 aktier i NOTE, motsvarande 4% av hans innehav, till ett värde...

2023-01-30

NOTEs bokslutskommuniké 2022

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december) • Försäljningen ökade med 28% till 1 038 (814) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter...

2023-01-16

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 30 januari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2022 publiceras den 30 januari klockan 08.30 CET, inte den 27 januari som tidigare kommunicerats....

2023-01-13

NOTE förvärvar fastighet för fortsatt expansion i Sverige

NOTE har kommit överens med nuvarande fastighetsägare att förvärva den fabrik samt kringliggande mark där NOTE Torsby bedriver sin verksamhet....

2022-12-14

NOTE ser fortsatt stark efterfrågan

NOTE håller idag en kapitalmarknadsdag för att uppdatera kring de framsteg som gjorts för att nå bolagets tidigare kommunicerade finansiella...

2022-12-02

Fortsatt expansion av NOTE i Sverige

NOTE möter en ökad efterfrågan från sina kunder och fortsätter att växa. I Sverige, som är NOTEs största hemmamarknad, har...

2022-11-18

NOTE – Inbjudan till kapitalmarknadsdag 2022

NOTE har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och finansiell media till en kapitalmarknadsdag onsdag den 14 december 2022. Kapitalmarknadsdagen...

2022-10-25

Återupptagen verksamhet hos den kund som föranledde NOTEs befarade kundförlust

NOTE skickade den 12 oktober ut ett pressmeddelande om en befarad kundförlust eftersom en av NOTEs kunder på den engelska...

2022-10-17

NOTEs valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2022-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2022

Finansiell utveckling Q3 (juli-september) • Försäljningen ökade med 36% till 930 (685) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2022-10-12

Befarad kundförlust påverkar NOTEs resultat för tredje kvartalet

En av NOTEs kunder på den engelska marknaden, verksam inom laddning av elfordon, har ansökt om rekonstruktion. Med anledning av...

2022-10-04

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 17 oktober

NOTEs Q3-rapport publiceras den 17 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2022-09-23

NOTE växer med Ferroamp inom Greentech

NOTE inledde i fjol ett tillverkningssamarbete med det snabbväxande svenska Greentech bolaget Ferroamp, som utvecklar EnergyHub-system. Systemet integrerar på ett...

2022-07-18

NOTE vinner ny affär till svensk telekomkund

NOTE har vunnit en ny affär till sin fabrik i Estland. Kunden är ett svenskt företag som verkar inom telekombranschen....

2022-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2022

Finansiell utveckling under april-juni • Försäljningen ökade med 40% till 898 (642) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2022-07-08

NOTE förvärvar det svenska bolaget Dynamic Precision Solutions AB

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet i Sverige genom förvärvet av samtliga aktier i den svenska elektroniktillverkaren Dynamic Precision Solutions AB i...

2022-07-06

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 14 juli

NOTEs halvårsrapport publiceras den 14 juli klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2022-06-01

NOTE växer ytterligare med en världsledande kund i Kina

NOTE har vunnit en ny kund i Kina. Kunden är ett världsledande bolag inom skärning och svetsning där NOTE kommer...

2022-04-20

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2022

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2022 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information...

2022-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2022

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 64% till 821 (502) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 35%....

2022-04-06

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 20 april

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022 publiceras den 20 april klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2022-03-31

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 400 000 nya aktier har emitterats...

2022-03-25

NOTEs årsredovisning för 2021

NOTEs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2022-03-14

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) onsdagen den 20 april 2022

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), onsdagen den 20 april 2022...

2022-03-07

Vd Johannes Lind-Widestam utökar sitt innehav i NOTE

Vid en extra bolagsstämma 2019 beslutades om ett treårigt incitamentsprogram för NOTEs vd Johannes Lind-Widestam baserat på en riktad emission...

2022-02-17

NOTE – kraftigt utökat samarbete med stor internationell industrikund

För ungefär ett år sedan kommunicerades att en ny större affär vunnits i NOTE Torsby med ett väletablerat internationellt industriföretag....

2022-02-15

NOTEs fabrik i Kina öppnar upp sin verksamhet tidigare än beräknat

Den 14 februari kommunicerade NOTE att produktionen i fabriken i Kina tillfälligt stoppats på grund av att en anställd varit...

2022-02-14

Produktionen i NOTEs fabrik i Kina stoppas tillfälligt

NOTEs fabrik i Kina har hittills inte haft något fall av Covid-19. Nyligen konstaterades dock att en medarbetare varit i...

2022-01-28

NOTEs bokslutskommuniké 2021

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december) • Försäljningen ökade med 75% till 814 (466) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var...

2022-01-19

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 28 januari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 publiceras den 28 januari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2021-12-15

NOTE presenterar nya finansiella mål och hållbarhetsmål

NOTE presenterar idag nya finansiella mål och hållbarhetsmål för bolaget. Vid morgondagens kapitalmarknadsdag kommer NOTEs koncernledning att ge ytterligare inblick...

2021-12-13

NOTE förutser tillväxt på minst 60% och rekordstarkt resultat för Q4 2021

NOTE meddelar idag att bolagets omsättning i fjärde kvartalet 2021 förväntas uppgå till minst 745 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt...

2021-11-24

NOTE – Inbjudan till kapitalmarknadsdag 2021

NOTE har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och finansiell media till en kapitalmarknadsdag torsdag den 16 december 2021. Kapitalmarknadsdagen...

2021-10-19

NOTE utser ny CFO

NOTEs nuvarande CFO Henrik Nygren har beslutat sig för att gå i pension och kommer att lämna bolaget i anslutning...

2021-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2021

Finansiell utveckling Q3 (juli-september) • Försäljningen ökade med 58% till 685 (433) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2021-10-07

NOTEs valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2021-10-05

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 19 oktober

NOTEs Q3-rapport publiceras den 19 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2021-09-02

NOTE växer ytterligare med ny kund inom Greentech

NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Ferroamp, som är ett börsnoterat snabbväxande Greentech-bolag som erbjuder energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter....

2021-07-15

Aktieförsäljning ledande befattningshavare i NOTE

Inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram beslutat vid NOTEs årsstämma 2018 förvärvade bland andra NOTEs vd och koncernchef, Johannes Lind-Widestam,...

2021-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2021

Finansiell utveckling Q2 (april-juni) • Försäljningen ökade med 28% till 642 (500) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2021-07-06

NOTE växer inom medicinteknik – inleder serieleveranser till Mölnlycke

 Efter flera år av utvecklingsarbete tillsammans med Mölnlycke, som är ett världsledande företag inom medicinteknik, har NOTE tecknat avtal om...

2021-07-01

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 13 juli

NOTEs halvårsrapport publiceras den 13 juli klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2021-06-29

NOTE vinner storaffär i Kina

 NOTE har tecknat samarbetsavtal med en stor internationell kund, sedan länge noterad på den så kallade Fortune 500-listan. NOTE ska...

2021-06-02

NOTE förvärvar det brittiska bolaget iPRO

NOTE har förvärvat samtliga aktier i brittiska iPRO Holdings Ltd. iPRO tillverkar avancerade elektronikbaserade produkter (box-build). Kunderna återfinns främst inom...

2021-05-31

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 211 000 nya aktier har emitterats under...

2021-05-27

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Vid NOTEs årsstämma 2018 togs beslut att införa ett treårigt incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission...

2021-04-19

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 19 april 2021

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2021 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2021-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2021

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 6% till 502 (475) MSEK. Rensat för valutaeffekter var tillväxten 11%. • Rörelseresultatet...

2021-04-09

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 19 april

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2021 publiceras den 19 april klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2021-03-17

NOTE vinner ny storaffär till svensk industrikund

NOTE har en stark och diversifierad kundbas med såväl etablerade industriföretag som bolag inom nya snabbväxande applikationsområden. Efterfrågan från en...

2021-03-16

NOTEs årsredovisning för 2020

NOTEs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2021-03-10

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) måndagen den 19 april 2021

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), måndagen den 19 april 2021...

2021-02-11

Valberedningen föreslår ny ordförande i NOTE AB

NOTEs valberedning inför årsstämman 2021 består av: Johan Hagberg, eget innehav Thomas Tang, Mediuminvest A/S Fredrik Hagberg, eget innehav Per-Olof...

2021-02-08

NOTE växer mycket kraftigt inom greentech

NOTE har sedan flera år ett etablerat utvecklings- och tillverkningssamarbete med det svenska snabbväxande bolaget Charge Amps, som utvecklar och...

2021-01-28

NOTEs bokslutskommuniké 2020

Finansiell utveckling under oktober–december • Försäljningen minskade med 4% till 466 (483) MSEK. Rensat för valutaeffekter var försäljningen på samma...

2021-01-21

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 28 januari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2020 publiceras den 28 januari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2021-01-21

NOTE växer ytterligare inom medicinteknik

NOTE har inlett samarbete inom elektroniktillverkning med ett väletablerat stort internationellt medicinteknikbolag, ledande inom sitt område. Serietillverkningen kommer att inledas...

2020-11-23

NOTE växer med ny affär inom verkstadsindustrin

NOTE har vunnit en ny affär till en ledande internationell koncern inom området Motion och Control. NOTE kommer att tillverka...

2020-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2020

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen uppgick till 433 (434) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 14% till 36 (32) MSEK. •...

2020-10-16

NOTEs valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2020-09-30

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 19 oktober

NOTEs Q3 rapport publiceras den 19 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för...

2020-09-18

Fortsatt stark resultatutveckling i NOTE trots en något svagare marknad under Q3

NOTE har under en längre tid utvecklats mycket positivt med ökade marknadsandelar, stark organisk tillväxt och successivt ökade marginaler. För...

2020-08-18

NOTE inleder samarbete med BrainLit

Det svenska företaget BrainLit är världsledande inom biocentriskt ljus. Bolaget levererar hälsosamma miljöer genom att återskapa dagsljus och generera personligt...

2020-07-18

Aktieförsäljning NOTE

Inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram beslutat vid NOTEs årsstämma 2017 förvärvade bland andra NOTEs vd och koncernchef, Johannes Lind-Widestam,...

2020-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2020

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen ökade med 14% till 500 (437) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 36% till 42 (31)...

2020-06-22

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 13 juli

NOTEs halvårsrapport publiceras den 13 juli klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2020-06-17

NOTE vinner storaffär

NOTE har en stark och diversifierad kundbas med såväl etablerade industriföretag som bolag inom nya snabbväxande applikationsområden. Efterfrågan på högteknologisk...

2020-06-05

NOTE tecknar avtal med Waystream AB

Det svenska teknikföretaget Waystream tillverkar produkter för bredbandsnät. Avtalet innebär att tillverkning förläggs till NOTEs fabrik i Lund. Sedan tidigare...

2020-05-29

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 500 000 nya aktier har emitterats under...

2020-05-25

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Vid NOTEs årsstämma 2017 togs beslut att införa ett treårigt incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission...

2020-05-14

Fortsatt stark utveckling i NOTE under Q2 och fabriken i Windsor åter öppnad

I slutet av mars och i linje med brittiska myndigheters beslut att begränsa alla icke nödvändiga resor och industriella verksamheter...

2020-05-08

NOTE rapporterar kraftig ökning av leveranserna till Plejd

Under fjärde kvartalet 2018 släppte NOTE ett pressmeddelande om ett samarbete med Plejd, som är ett snabbväxande svenskt bolag inom...

2020-04-30

NOTE minskar antalet aktier med drygt 3%

Efter makulering av 1 miljon återköpta aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i NOTE per den 30 april...

2020-04-29

NOTE växer inom medicinteknik

NOTE har tecknat avtal med Breas Medical, som är ett svenskt internationellt bolag som utvecklar andningshjälpmedel (ventilatorer) för sjukhus och...

2020-04-23

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 23 april 2020

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 23 april 2020 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2020-04-23

NOTEs delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 17% till 475 (405) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 24% till 33 (27)...

2020-04-17

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 23 april

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020, publiceras den 23 april klockan 08.30 CET.  Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2020-04-16

NOTE Norrtelje utökar kapaciteten

För att tillgodose den ökade efterfrågan på mikroelektronik producerad i renrum har NOTE Norrtelje investerat i utökad produktionskapacitet. I början...

2020-04-15

Ökad orderingång till NOTEs fabrik i Norrtälje

NOTE fortsätter att öka inom medicinteknik. En av NOTEs befintliga kunder har lagt en utökad order om 30 MSEK för...

2020-04-09

Årsstämma 2020 – Åtgärder med anledning av Coronaviruset

NOTE kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige....

2020-04-03

Förändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utgöras av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2020-03-27

NOTEs fabrik i Windsor stoppar tillfälligt produktionen med anledning av Corona-viruset

NOTE har åtta elektronikfabriker belägna i Sverige, Finland, Estland, England och Kina. Efter ett förlängt produktionsstopp i Kina, föranlett av...

2020-03-27

NOTEs styrelse drar tillbaka förslaget om aktieutdelning

På grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Corona-viruset har NOTEs styrelse beslutat att...

2020-03-24

NOTEs årsredovisning för 2019

  NOTEs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.   Den tryckta årsredovisningen...

2020-03-17

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 23 april 2020

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), torsdagen den 23 april 2020...

2020-03-12

Fortsatt stark utveckling i NOTE under första kvartalet 2020

NOTE fortsätter att utvecklas starkt trots oroligheterna kring utbredningen av Corona-viruset. Sedan två veckor tillbaka löper tillverkningen i NOTEs fabrik...

2020-02-12

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i NOTE

Valberedningen i NOTE föreslår att antalet bolagsstämmovalda ledamöter ska uppgå till sex. Då Kjell-Åke Andersson har avböjt omval föreslår valberedningen...

2020-02-10

NOTEs fabrik i Kina öppnar upp sin verksamhet igen

Fabriken i Tangxia, Kina, öppnade idag efter det förlängda nyårsstoppet föranlett av Corona-viruset. Under den första veckan kommer fabriken att...

2020-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen ökade med 22% till 483 (397) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 20%. • Rörelseresultatet...

2020-01-28

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 5 februari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2019, publiceras den 5 februari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2020-01-27

NOTE ökar sina leveranser till Hövding

Hövding 3, den senaste versionen av företagets uppblåsbara cykelhjälm, är helt upprampad i NOTEs fabrik i Kina. Den kvartalsvisa leveranstakten...

2019-11-21

NOTE fortsätter att växa inom medicinteknik

En av NOTEs svenska fabriker har erhållit en första order om 25 MSEK från en svensk kund inom segmentet medicinteknik....

2019-10-22

NOTEs delårsrapport januari-september 2019

Finansiell utveckling juli-september• Försäljningen ökade med 34% till 434 (324) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 18%.   Orderstocken vid tredje...

2019-10-15

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 22 oktober

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019, publiceras den 22 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en...

2019-10-10

NOTEs valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2019-10-09

NOTE ökar inom medicinteknik

NOTE har nu inlett serieproduktion till det snabbväxande svenska medicinteknikföretaget Human Care. Produktionen sker på NOTEs fabrik i Norrtälje och...

2019-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2019

Finansiell utveckling april-juni• Försäljningen ökade med 25% till 437 (351) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 13%.• Rörelseresultatet ökade med...

2019-07-10

NOTE expanderar inom medicinteknik

Laerdal Medical A/S blir ny kund till NOTE. Både industraliseringstjänster och volymproduktion av elektronik kommer att äga rum på NOTEs...

2019-06-17

NOTE utökar samarbetet med Maven Wireless AB

NOTE kommer att tillverka produkter åt Maven Wireless till ett värde av cirka 5 MEUR på årsbasis. Efter gemensamma utvecklingsaktiviteter...

2019-06-11

NOTE och UNIPOWER utökar sitt samarbete

UNIPOWER har valt NOTE som tillverkningspartner för sin senaste linje av högeffektiva kraftelektroniksystem. De två företagen har samarbetat sedan 2012....

2019-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2019

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2019-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2019

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen ökade med 32% till 405 (308) MSEK.• Rörelseresultatet ökade med 58% till 27 (17) MSEK.• Rörelsemarginalen...

2019-04-12

NOTE och DeLaval ingår omfattande samarbete inom elektronikproduktion

NOTE och DeLaval har etablerat en komplett försörjningskedja för elektronikproduktion. NOTE kommer från och med 2019 att bli strategisk partner...

2019-04-10

NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete med Micropower Group

NOTE har inlett ett samarbete med det svenska bolaget Micropower, som tillverkar produkter för elförsörjning. Tillverkningen har nyligen inletts på...

2019-03-29

NOTEs årsredovisning för 2018

NOTEs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2019-03-25

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 25 april 2019

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00...

2019-02-22

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs extra bolagsstämma i januari 2019 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till vd Johannes Lind-Widestam baserat på...

2019-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2018

Finansiell utveckling oktober-december• Försäljningen ökade med 22% till 396,5 (325,0) MSEK.• Rörelseresultatet ökade med 24% till 28,1 (22,6) MSEK.• Rörelsemarginalen...

2019-01-21

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 januari 2019

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 januari 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Fullständiga förslag har...

2018-12-20

NOTE återköper egna aktier

I enlighet med styrelsens beslut den 12 december 2018 har NOTE, under perioden 14-19 december, återköpt 1 000 000 aktier till en...

2018-12-19

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) måndag den 21 januari 2019

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770 (”Bolaget”), måndag den 21 januari 2019 kl. 11:00...

2018-12-12

NOTE utnyttjar mandat för återköp av egna aktier

Styrelsen för NOTE AB (publ) har idag beslutat att utnyttja det bemyndigande som gavs av årsstämman att återköpa egna aktier...

2018-12-05

NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete med Charge Amps

Marknaden för elbilar är ett område som har vuxit mycket de senaste åren. NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med det...

2018-11-27

Förändringar i NOTEs valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2018-11-01

NOTE expanderar på den brittiska marknaden

NOTE har idag förvärvat samtliga aktier i den engelska elektroniktillverkaren Speedboard Assembly Services Ltd. Omsättningen under de senaste 12 månaderna...

2018-10-25

NOTEs valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2018-10-18

NOTEs delårsrapport januari-september 2018

Finansiell utveckling juli-september  Försäljningen ökade med 22% till 323,6 (265,2) MSEK.  Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (20,1) MSEK, justerat för kostnader...

2018-10-12

NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete i Sverige inom smart belysning

Marknaden för uppkopplade hem är på stark frammarsch. NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Plejd, ett snabbväxande bolag inom området...

2018-09-28

VD-skifte i NOTE

Nuvarande styrelseledamoten Johannes Lind-Widestam har utsetts till VD och koncernchef för NOTE. Johannes efterträder Per Ovrén, som kommer att lämna...

2018-07-31

Förändringar i NOTEs valberedning samt styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur styrelsen

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2018-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2018

Finansiell utveckling april-juni• Försäljningen ökade med 14% till 350,5 (308,4) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 23,5 (20,3) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes med...

2018-05-28

NOTEs incitamentsprogram 2018

Vid NOTEs årsstämma 2018 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner riktat till koncernledningen och andra nyckelpersoner....

2018-05-15

NOTE får strategisk order från Saab Dynamics

NOTE har fått en order på ett flertal produkter från Saab Dynamics. Det totala ordervärdet överstiger 20 MSEK. Leveranserna beräknas...

2018-04-26

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2018

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2018 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2018-04-26

NOTEs delårsrapport januari-mars 2018

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen ökade med 11% till 308,0 (277,1) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 16,8 (30,4) MSEK. Justerat för poster...

2018-04-05

NOTEs årsredovisning för 2017

NOTEs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras...

2018-03-26

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2018

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00...

2018-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling oktober-december• Försäljningen ökade med 13% till 325,0 (288,2) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 22,6 (16,5) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes med...

2018-01-30

NOTE ingår samarbete inom medicinteknik

NOTE har tecknat avtal med CellMark AB kring tillverkning av en ny medicinteknisk produkt. Försäljningsvärdet bedöms uppgå till cirka 25...

2017-11-01

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Inom ramen för ett incitamentsprogram ställde NOTEs största aktieägare Creades AB i februari ut totalt 577 453 köpoptioner till ledande...

2017-10-25

NOTEs valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2017-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2017

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen ökade med 7% till 265,2 (248,4) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 20,1 (14,1) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes med...

2017-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2017

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen ökade med 9% till 308,4 (282,4) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 12%.• Rörelseresultatet ökade...

2017-06-30

NOTE blir volymtillverkningspartner till myFC

Efter en tids nära samarbete har NOTE valts som volymtillverkningspartner. Produktionen kommer att ske vid NOTEs enhet i Kina, med...

2017-05-19

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs årsstämma 2017 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission...

2017-04-27

David Krantz utsedd till ny inköpschef i NOTE

David Krantz tillträder som inköpschef för NOTE senast den 1 augusti. Han har lång erfarenhet av inköp och kommer närmast...

2017-04-20

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 20 april 2017

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2017 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2017-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2017

Finansiell utveckling januari-mars Försäljningen uppgick till 277,1 (279,1) MSEK, exklusive avyttringar ökade försäljningen med 4%. Rörelseresultatet uppgick till 30,4 (14,2)...

2017-04-12

VD-skifte i NOTE

Stefan Hedelius kommer på egen begäran att avsluta sin tjänst som VD och koncernchef för NOTE AB. Orsaken är olika...

2017-03-30

NOTEs årsredovisning för 2016

NOTEs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras...

2017-03-21

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2017

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 20 april 2017 kl. 14.00...

2017-03-09

NOTE säljer fastighet i Lund för 44 MSEK

Köpare är svenska fastighetsbolaget Estancia Bostad AB. Samtidigt har ett flerårigt hyresavtal tecknats med NOTE Lund som hyresgäst. Transaktionen påverkar...

2017-02-08

Köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE

NOTEs största ägare, Creades, har ställt ut köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE. Köpoptionerna avser 2% av det totala antalet...

2017-02-07

NOTEs bokslutskommuniké 2016

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen uppgick till 288,2 (305,2) MSEK, exklusive avyttringar minskade försäljningen med 1%. • Rörelseresultatet ökade till...

2017-01-20

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 20 januari 2017

Bolagsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson och Bahare Hederstierna samt...

2016-12-23

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 20 januari 2017 – förslag om förändringar i styrelsen med anledning av ändringar i ägarkretsen

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den 20 januari 2017 kl. 10.30 i Best...

2016-12-16

Förändringar i NOTEs valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2016-10-25

NOTEs delårsrapport januari-september 2016

Finansiell utveckling juli-september• Försäljningen uppgick till 248,4 (261,5) MSEK, exklusive avyttring av den norska verksamheten var försäljningen på motsvarande nivå som...

2016-10-20

NOTEs valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2016-09-29

Saab Dynamics fördjupar samarbetet med NOTE

Efter en omfattande utvärdering har NOTE valts till strategisk leverantör åt ett av Saabs affärsområden. Ett nytt avtal har tecknats...

2016-07-18

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2016

Finansiell utveckling april-juni• Försäljningen ökade med 1% till 282,4 (279,5) MSEK. • Rörelseresultatet ökade till 15,4 (11,2) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes...

2016-05-13

NOTE säljer verksamhet i Norge

Som ett led i renodlingen av NOTE har enheten i Oslo idag sålts till norska Dynamic Precision AS. Under 2015...

2016-04-25

NOTE förstärker koncernledningen med inköpschef

Markus Norrbom har arbetat inom inköp på NOTE sedan 2005. Han ansvarar idag för NOTEs centrala inköpsfunktion och tar nu...

2016-04-19

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 19 april 2016

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015. • Att i enlighet...

2016-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2016

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen ökade med 1% till 279,1 (275,3) MSEK.• Rörelseresultatet ökade till 14,2 (11,9) MSEK. • Rörelsemarginalen stärktes...

2016-03-18

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2016

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 19 april 2016 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2016-02-19

NOTEs årsredovisning för 2015

NOTEs årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2016-02-04

NOTEs bokslutskommuniké 2015

Finansiell utveckling oktober-december• Försäljningen uppgick till 305,2 (248,1) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (8,1) MSEK. I rörelseresultatet ingår kostnader i...

2016-01-19

Stefan Hedelius utsedd till ny VD och koncernchef för NOTE

Styrelsen i NOTE AB (publ) har utsett Stefan Hedelius till ny VD och koncernchef för NOTE. Stefan tillträder den 7...

2015-12-15

NOTE vinner viktigt uppdrag för Philips Healthcare

Efter en omfattande utvärderingsprocess har NOTE fått uppdraget som tillverkningspartner för Philips Mammography Solutions, en division inom Philips Healthcare. Philips...

2015-12-01

Henrik Nygren utsedd till tillförordnad VD och koncernchef för NOTE under perioden december 2015 till januari 2016

Styrelsen i NOTE har beviljat nuvarande VD och koncernchef Peter Laveson två månaders pappaledighet, under perioden 1 december 2015 till...

2015-10-22

NOTEs valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2015-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2015

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen uppgick till 261,5 (235,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 11,6 (10,4) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick...

2015-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2015

Pressmeddelande Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen uppgick till 279,5 (247,6) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (7,5) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till...

2015-04-22

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2015

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. • Att i enlighet...

2015-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2015

Finansiell utveckling januari-mars• Försäljningen uppgick till 275,3 (232,8) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (5,8) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (2,5%).•...

2015-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2015

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 22 april 2015 klockan 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2015-02-17

NOTEs årsredovisning för 2014

NOTEs årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2015-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2014

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen uppgick till 248,1 (255,3) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (9,7) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet,...

2015-02-02

NOTE avyttrar mekanikenhet i Järfälla

NOTE har sålt rörelsen i den mekanikbearbetande enheten i Järfälla. Köpare är Stockholmsbaserade Larsson Finmekaniska AB, som idag redan samarbetar...

2014-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2014

Finansiell utveckling juli-september • Försäljningen uppgick till 235,5 (200,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 10,4 (-4,6) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick...

2014-10-16

NOTEs valberedning inför årsstämman 2015

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2014-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2014

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen uppgick till 247,6 (236,1) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 (3,6) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick...

2014-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2014

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013. • Att i enlighet...

2014-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2014

Finansiell utveckling januari-mars  Försäljningen uppgick till 232,8 (214,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (0,3) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 2,5% (0,1%)....

2014-04-08

Uppdaterad information inför årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Valberedningens förslag i Kallelse till årsstämma (punkt 12) I kallelsen till årsstämman i NOTE AB (publ) framgår att valberedningen föreslagit...

2014-03-25

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den 25 april 2014 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2014-02-28

NOTEs årsredovisning för 2013

NOTEs årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.Av hänsyn till miljön...

2014-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2013

Finansiell utveckling oktober-december • Försäljningen uppgick till 255,3 (240,4) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (-5,4) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 3,8%...

2013-10-22

NOTEs valberedning inför årsstämman 2014

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2013-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2013

Finansiell utveckling juli-september Under tredje kvartalet ökades avsättningen för en kundförlust med 8,4 MSEK.Periodens underliggande rörelseresultat uppgick till 3,8 (10,5)...

2013-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2013

Finansiell utveckling april-juni Försäljningen uppgick till 236,1 (280,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (10,0) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (3,6%)....

2013-04-22

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2013

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012. • Att i enlighet...

2013-04-22

NOTE har vunnit ny avsevärd affär till kommunikationsindustrin

NOTE har efter en omfattande urvalsprocess anlitats som tillverkningspartner för montage och testning av komplex telekomutrustning med mycket höga kvalitetkrav....

2013-04-22

Powernet Oy fördjupar sitt samarbete med NOTE

NOTE har utökat sitt samarbete med det finska bolaget Powernet Oy. Powernet beslutade i slutet av 2012 att renodla sin...

2013-04-22

Bravida väljer NOTE som leverantör

Bravida Fire & Security fördjupar samarbetet med ett nytt 3 års avtal med NOTE för tillverkning av Bravidas produkter. Valet...

2013-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2013

Finansiell utveckling januari-mars  Försäljningen uppgick till 214,8 (274,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (10,9) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 0,1% (4,0%)....

2013-03-21

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2013

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, måndagen den 22 april 2013 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2013-03-14

NOTEs årsredovisning för 2012

NOTEs årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2013-02-12

NOTEs bokslutskommuniké 2012

Finansiell utveckling oktober-december Under det fjärde kvartalet har avsättning för en eventuell kundförlust gjorts med 12,6 MSEK. Periodens underliggande rörelseresultat...

2013-01-28

Lifco AB återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Fredagen den 25 januari 2013, efter Stockholmsbörsens stängning, återkallade Lifco AB sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE.Acceptperioden för erbjudandet...

2012-12-21

Uttalande från NOTE ABs styrelse med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB

BakgrundMed hänvisning till NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga erbjudanden (Takeover-reglerna) lämnar styrelsen (”styrelsen”) i NOTE AB (publ) (”NOTE” eller...

2012-12-03

Offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB lämnat till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifco AB har idag, måndag den 3 december 2012, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE. Lifco erbjuder 8,00...

2012-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2012 – Fortsatt stabilt kassaflöde

Finansiell utveckling juli-september Försäljningen uppgick till 234,0 (272,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (13,5) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5% (4,9%)....

2012-10-18

NOTE – valberedning inför årsstämman 2013

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2012 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2012-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2012 – Stabil resultatutveckling och fortsatt positivt kassaflöde

Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen uppgick till 280,1 (326,8) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (23,5) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 3,6%...

2012-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma och extra bolagsstämma den 25 april 2012

Årsstämman och extra bolagsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011. •...

2012-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2012 – Fortsatt stabil resultatutveckling och positivt kassaflöde

Finansiell utveckling januari-mars  • Försäljningen uppgick till 274,7 (311,8) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (12,3) MSEK.• Rörelsemarginalen uppgick till 4,0%...

2012-04-04

NOTEs årsredovisning för 2011

NOTEs årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2012-04-02

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2012 kl. 13.00, omedelbart efter...

2012-03-23

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2012 kl. 13.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2012-02-10

NOTEs bokslutskommuniké: ”2011 – Ett framgångsrikt år för NOTE”

Finansiell utveckling oktober-december Försäljningen uppgick till 297,7 (366,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (12,2) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (3,3%)....

2011-10-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2012

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2011 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2011-10-20

Förstärkning av NOTEs Industrial Plants

Under hösten har den kommersiella kapaciteten på NOTEs Industrial Plants förstärkts. De tidigare VDarna för NOTEs estländska och kinesiska verksamheter...

2011-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2011

Q3 – Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflödeFinansiell utveckling juli-september   • Försäljningen uppgick till 272,5 (271,9) MSEK.• Rörelseresultatet uppgick till 13,5...

2011-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2011

Q2 – Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 7,2% och positivt kassaflödeFinansiell utveckling april-juni   • Försäljningen ökade med 9% till 326,8 (298,6) MSEK.•...

2011-06-21

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 juni 2011

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB till bland...

2011-05-26

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 juni 2011

Som en del av det under 2010 genomförda åtgärdsprogrammet i NOTE flyttades tillverkningen från NOTE Tauragé UAB, Litauen, till andra...

2011-04-28

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 28 april 2011

 Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för...

2011-04-28

NOTEs delårsrapport januari-mars 2011

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,9% och positivt kassaflödeFinansiell utveckling januari-mars• Kundaktiviteten var fortsatt på en hög nivå. Försäljningen ökade med 14%...

2011-04-07

NOTEs årsredovisning för 2010

NOTEs årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2011-03-28

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 28 april 2011

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, torsdagen den 28 april 2011 kl. 11.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2011-03-22

Information från NOTE med anledning av läget i Japan

Å NOTEs vägnar vill jag uttrycka våra sympatier för de människor som påverkats av jordbävningen och dess efterföljande tsunami och...

2011-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2010

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,3% och starkt kassaflödeFinansiell utveckling oktober-december• Försäljningen ökade med 26% till 366,8 (291,5) MSEK. För jämförbara enheter...

2010-12-28

NOTE tecknar avtal om försäljning av 50%-ägd fabrik i Polen

Avtal har tecknats om en försäljning av NOTEs 50%-innehav av elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Försäljningen beräknas medföra en mindre...

2010-10-25

NOTE – valberedning inför årsstämman 2011

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2010 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2010-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2010

23% försäljningstillväxt under Q3 – pågående åtgärdsprogram för förbättrad lönsamhetFinansiell utveckling juli-september   • Försäljningen uppgick till 271,9 (267,4) MSEK. För...

2010-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2010

10% försäljningstillväxt och positivt rörelseresultat exklusive valutaeffekter under Q2Finansiell utveckling april-juni   • Försäljningen uppgick till 298,6 (312,1) MSEK. För jämförbara...

2010-07-16

Peter Laveson utsedd till ny VD och koncernchef i NOTE

Peter Laveson är för närvarande styrelsemedlem i NOTE och arbetar som affärsutvecklare på Investment AB Öresund. Han tillträder den nya...

2010-05-31

NOTEs företrädesrättsemission slutförd

Den av NOTE nyligen genomförda företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.  Emissionen har inneburit att antalet aktier och röster i...

2010-05-11

NOTEs företrädesrättsemission övertecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER SYDAFRIKANOTEs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har...

2010-04-28

Pågående nyemission i NOTE AB (publ) – tilläggsprospekt offentliggörs

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER SYDAFRIKATilläggsprospekt NOTE AB (publ) (”NOTE” eller ”Bolaget”)...

2010-04-27

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 27 april 2010

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • Att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för...

2010-04-27

NOTEs delårsrapport januari-mars 2010

Nya besparingsåtgärder belastar resultatet för Q1Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen minskade med 17% till 273,5 (329,1) MSEK varav 14 procentenheter...

2010-04-16

Prospekt för NOTEs nyemission nu tillgängligt – inkluderande ny finansiell information

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER SYDAFRIKA Prospektet innehåller information om Bolagets eget...

2010-04-13

Axell Wireless väljer NOTE som leverantör

Efter en omfattande urvalsprocess har NOTE UK anlitats som leverantör av RF-baserad PCB-kretskortstillverkning med hög kvalitetsstandard. Valet av NOTE som...

2010-04-07

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 7 april 2010

Vid extra bolagsstämma den 7 april 2010 fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. För att...

2010-03-31

NOTEs årsredovisning för 2009

NOTEs årsredovisning för 2009 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Av hänsyn till...

2010-03-30

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 27 april 2010

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 27 april 2010 kl. 11.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2010-03-10

Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2010

Enligt beslut på NOTEs årsstämma 2009 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra största...

2010-03-08

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 7 april 2010

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 7 april 2010 kl. 14.00 på Danderyds...

2010-03-08

NOTE genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN Styrelsen i NOTE AB (publ) (”NOTE” och ”Bolaget”) har...

2010-03-02

NOTEs aviserade företrädesemission

Med anledning av de förändringar som nyligen skett i NOTEs huvudägarkrets beräknas den detaljerade informationen avseende emissionsvillkoren att presenteras senast...

2010-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2009

Fortsatt strukturomvandling med sikte på framtida tillväxtFinansiell utveckling januari-december • Försäljningen minskade med 30% till 1 200,1 (1 709,5) MSEK...

2010-01-25

Göran Jansson utsedd till tillförordnad VD och koncernchef i NOTE

Styrelsen för NOTE AB har utsett Göran Jansson till tillförordnad verkställande direktör och koncernchef i NOTE. Arbetet med att rekrytera...

2010-01-04

NOTE avyttrar verksamheten i Skellefteå till Optronic

Som ett led i tidigare aviserad strukturförändring inom NOTEs kundområde Telecom, har avtal träffats om en försäljning av verksamheten i...

2009-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2009

Betydande anpassningskostnader tagna under tredje kvartaletFinansiell utveckling januari-september • Försäljningen minskade med 30% till 908,6 (1 295,0) MSEK • Rörelseresultatet...

2009-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2009

Betydande anpassningskostnader tagna under tredje kvartaletFinansiell utveckling januari-september • Försäljningen minskade med 30% till 908,6 (1 295,0) MSEK • Rörelseresultatet...

2009-10-19

NOTE – valberedning inför årsstämman 2010

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2009 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2009-10-15

NOTE utser NCAB Sweden och TTI Electronics till Årets leverantörer

Under NOTEs årliga leverantörsdag i Polen tilldelades NCAB Sweden och TTI Electronics utmärkelsen Årets leverantör.”Våra strategiska leverantörer mäts på en...

2009-10-09

Kraftig neddragning i NOTEs fabrik i Skellefteå

NOTEs största kund inom Telecom har beslutat att upphöra med tillverkningen av delar av sitt sortiment, vilket ställer krav på...

2009-10-05

Radi Medical Systems väljer NOTE som leverantör

Efter en omfattande utvärdering har NOTE utsetts till leverantör av medicintekniska produkter med högt ställda kvalitetskrav. Inledningsvis utvecklas och tillverkas...

2009-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2009

Skifte för ökad marknadsoffensivFinansiell utveckling januari-juni • Försäljningen minskade med 28% till 641,2 (896,5) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -26,7...

2009-06-23

NOTE tecknar avtal med norska Radiocrafts AS

Radiocrafts AS är ledande inom design och tillverkning av avancerade trådlösa kommunikationsmoduler. NOTE kommer att tillverka en integrerad komplett modul...

2009-06-09

Arbetstagarrepresentanter till NOTEs styrelse

Den 15 augusti tillträder arbetstagarrepresentanter i NOTEs styrelse.De ordinarie ledamöter som tillträder är Christoffer Skogh från NOTE Norrtelje, representant för...

2009-06-04

Knut Pogost utsedd till ny VD och koncernchef i NOTE

Styrelsen för NOTE AB har utsett Knut Pogost till ny verkställande direktör och koncernchef i NOTE.Knut Pogost är för närvarande...

2009-04-21

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 21 april 2009

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för...

2009-04-21

Q1 – Kraftfull anpassning för framtiden

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen uppgick till 329,1 (427,3) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (13,8) MSEK • Rörelsemarginalen uppgick...

2009-04-07

NOTEs årsredovisning för 2008

NOTEs årsredovisning för 2008 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta versionen...

2009-03-24

Nearsourcing ger NOTE nya kunder

NOTE har tecknat ett avtal med Tour & Andersson som valt NOTE som leverantör tack vare Nearsourcing.Tour & Andersson är...

2009-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 21 april 2009

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 21 april 2009 kl. 11.00 i Salén Konferens,...

2009-03-10

NOTE tecknar ny order i Norge

NOTE och norska Telespor AS har tecknat ett avtal för tillverkning av avancerad spårteknikutrusning baserad på GSM- och GPS-teknologi.NOTEs affärsmodell...

2009-02-11

Bokslutskommuniké 2008 – Anpassning för framtiden

Finansiell utveckling under året (jan-dec) • Försäljningen uppgick till 1 709,5 (1 743,8) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (111,9)...

2009-02-06

NOTE och norska OTRUM utökar samarbetet

NOTE Nyköping-Skänninge har valts som samarbetspartner för volymtillverkning av HD-kort till OTRUMs nya generation av hotell-TV-system. Norska OTRUM är en...

2009-01-13

Kongsberg Defence & Aerospace väljer NOTEfied och utökar samarbetet med NOTE

Norska Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har tagit ett strategiskt beslut att använda NOTEs komponentdatabas NOTEfied vid utveckling av nya...

2008-12-29

NOTE vidtar ytterligare kraftfulla strukturåtgärder

Mot bakgrund av en vikande efterfrågan vidtar NOTE ytterligare effektiviserings- och besparingsåtgärder. Kostnaderna för åtgärderna uppgår till cirka 50 MSEK...

2008-12-17

NOTE växer i Norge genom förvärv av Norteam Electronics AS

Som ett led i NOTEs satsning på Nearsourcing och för att ytterligare öka försäljningstillväxten på den norska marknaden har förvärv...

2008-12-04

Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2009

Enligt beslut på NOTEs årsstämma 2008 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra största...

2008-10-24

Q3 – Fortsatt hög förändringstakt

Finansiell utveckling januari–september • Försäljningen uppgick till 1 295,0 (1 285,1) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 44,1 (83,4) MSEK, resultatet...

2008-10-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2009

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2008 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2008-10-20

Fortsatt strukturomvandling i NOTE

NOTE fortsätter konsekvent omstruktureringen och satsningen på Nearsourcing. Ett led i denna satsning är att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster...

2008-10-01

NOTE utser EBV Elektronik till Årets leverantör

Med motiveringen "För enastående kvalitet, uppfyllda förväntningar gällande NOTEs krav och behov samt för bästa service till våra enheter" utsågs...

2008-07-18

Q2 – Fortsatta åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari–juni • Försäljningen uppgick till 896,5 (895,2) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 29,9 (55,3) MSEK, resultatet har belastats...

2008-04-18

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 18 april 2008

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna dela ut 2,75 SEK per...

2008-04-18

Kraftfulla åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen uppgick till 427,3 (425,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (24,8) MSEK. Resultatet har belastats...

2008-04-04

NOTEs årsredovisning för 2007

NOTEs årsredovisning för 2007 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu och biläggs detta pressmeddelande. Inom...

2008-03-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NOTE AB (publ) den 18 april 2008

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den 18 april 2008 kl. 11.00 i Salén Konferens,...

2008-03-12

NOTE förvärvar mekanikleverantör

NOTE har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier i ett mekanikföretag i Järfälla utanför Stockholm. Förvärvet är ett led...

2008-02-12

Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret

Januari-december • Försäljningen ökade 1 743,8 (1 741,5) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 111,9 (103,6) MSEK • Rörelsemarginalen...

2008-02-12

Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret

Januari-december • Försäljningen ökade 1 743,8 (1 741,5) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 111,9 (103,6) MSEK • Rörelsemarginalen...

2008-01-24

NOTE förvärvar verksamhet för tillväxt i England

NOTE har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i den engelska EMS-leverantören Proqual. Under drygt två år har NOTE lagt...

2008-01-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2008

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2007 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2008-01-15

NOTE tar nästa steg i sin strategiska omvandling

För att öka produktionskapaciteten i kostnadseffektiva länder etablerade NOTE under hösten nya samägda fabriker i Kina och Polen. Ett naturligt...

2007-11-20

Catella ställer ut optioner till ledande befattningshavare i NOTE

NOTEs huvudägare Catella har i samråd med styrelsen för NOTE beslutat att inom ramen för ett nytt incitamentsprogram ställa ut...

2007-11-01

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 november 2007

Styrelsen har beslutat att inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram lägga fram ett förslag om att utge teckningsoptioner motsvarande 500.000...

2007-10-30

NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Polen

NOTE har tagit ytterligare ett steg i samarbetet med den polske EMS-leverantören Fideltronik. Avtal är tecknat om förvärv av 50%...

2007-10-26

NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet – trots lägre volymer under Q3

Januari-september • Försäljningen ökade med 3% till 1 285,1 (1253,0) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 19% till 83,4 (69,8) MSEK...

2007-09-24

NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Kina

NOTE etablerar ett strategiskt samarbete med filippinska Ionics EMS. Som ett första led i detta, förvärvar NOTE 50% av Ionics...

2007-07-19

NOTE och Atlas Copco sluter långsiktigt avtal

Ett koncernövergripande avtal har slutits mellan Atlas Copco och NOTE. Avtalet innebär ett fortsatt samarbete mellan bolagen och innefattar produktion...

2007-07-18

NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet

Januari-juni • Försäljningen ökade med 8% till 895,2 (831,6) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 29% till 55,3 (43,0) MSEK •...

2007-07-12

NOTE och Schneider Electric utökar samarbetet

Kontraktstillverkaren NOTE och finska Elari har fördjupat sitt samarbete kring produktion av Elaris belysningsserie med trådlösa dimrar för fastigheter, den...

2007-06-21

NOTE och Kongsberg sluter långsiktigt samarbetsavtal

Ett koncernövergripande avtal har nu slutits mellan norska Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) och NOTE. Samarbetsavtalet innebär att KDA har...

2007-04-25

Institutionella ägare röstar för ny styrelse i NOTE

Vid dagens årsstämma i NOTE föreslog och röstade en grupp huvudsakligen institutionella ägare med ett sammanlagt ägande motsvarande cirka 40...

2007-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2007

Årsstämman fattade bland annat följande beslut: • att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna dela ut SEK 2,25 per...

2007-04-25

NOTE rapporterar förbättrad lönsamhet

Januari-mars 2007: • Försäljningen ökade med 7% till 425,0 (398,6) MSEK • Rörelseresultatet förbättrades med 31% till 24,8 (18,9) MSEK...

2007-04-11

NOTEs årsredovisning för 2006

NOTEs årsredovisning för 2006 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Inom...

2007-03-28

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2007

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2007 kl. 17.00 i Roslagens Sparbanks...

2007-02-13

Ny VD och koncernchef utsedd i NOTE AB

Vid gårdagens styrelsesammanträde i NOTE AB utsågs civilingenjör Kaj Samlin, 57 till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder befattningen...

2007-02-13

NOTE redovisar väsentligt förbättrad lönsamhet

Januari-december 2006 • Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (-64,3) MSEK...

2007-01-25

Curt Lönnström föreslås som ny styrelseordförande i NOTE

Inför NOTEs årsstämma den 25 april 2007 har NOTEs valberedning beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Curt Lönnström, Sten Dybeck...

2006-12-20

NOTE och SWE-DISH sluter avtal om utökat samarbete

Kontraktstillverkaren NOTE Norrtelje AB och SWE-DISH Satellite Systems, en världsledande leverantör av mobil satellitkommunikationsutrustning, har förlängt och tecknat ett treårsavtal...

2006-12-06

NOTE tar hem genombrottsorder i England

Det står nu klart att Baldor UK Ltd., Storbritanniens ledande företag inom motorstyrningar, har valt kontraktstillverkaren NOTE som sin samarbetspartner...

2006-12-04

NOTE satsar stort på ny fabrik

Avtal har nu slutits mellan elektroniktillverkaren NOTE och Norrtälje kommuns fastighetsbolag NIHAB om att nya lokaler ska byggas för NOTE...

2006-11-29

Gert Larsson ny VD i NOTE Lund

Gert Larsson—previously with high-technology developer and manufacturer Nolato—has been hired as NOTE Lund’s President. Mr. Larsson takes up his new...

2006-11-02

NOTEs valberedning inför bolagsstämman 2007

Styrelsens ordförande för NOTE AB skall under oktober månad varje år kontakta de största aktieägarna för att etablera en valberedning...

2006-10-25

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling under tredje kvartalet och successiv marginalförstärkning under året

Januari-september • Försäljningen ökade med 16,5% till 1 253,0 (1 075,9) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 69,8 (-87,7) MSEK och...

2006-09-07

NOTE utser TTI Electronics till Årets leverantör

Med motiveringen "För gott samarbete under året, högsta leveransprecision på största antal orderrader, genomgående bra kvalitet, kunnig och proaktiv personal,...

2006-08-31

Björn Furu ny VD i NOTE Oslo

Nu står det klart att Björn Furu tar över som ny VD i NOTE Oslo AS.Björn Furu har bred och...

2006-08-09

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling och stabilt resultat

Första halvåret • Försäljningen ökade med 14,1% till 831,6 (728,7) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 43,0 (-109,0) MSEK och rörelsemarginalen...

2006-06-30

NOTEs förvärv av norska Nordic-PrintDesign slutförs

Avtalet mellan NOTE AB och Nordic-PrintDesign AS är nu påskrivet. Därmed etablerar sig NOTE i Norge under namnet NOTE Oslo...

2006-06-15

NOTE etablerar sig i Oslo

NOTE AB avser att förvärva Nordic-Printdesign AS och därmed etablera sig i Norge. Företaget stöps om till NOTE Oslo AS...

2006-05-17

NOTEs huvudkontor flyttar till Danderyd

Enligt beslut på NOTEs årsstämma kommer koncernens huvudkontor, NOTE AB, att flytta till Danderyd utanför Stockholm. Flytten beräknas vara slutförd...

2006-04-26

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2006

Årsstämman fattade följande beslut, i enlighet med styrelsens förslag: Att till aktieägarna dela ut SEK 0,50 per aktie eller totalt...

2006-04-26

NOTE redovisar ett starkt kvartal med god volymutveckling och stabilt resultat

• Försäljningen ökade med 22,6% till 398,6 (325,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 (-61,4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till...

2006-04-11

NOTEs årsredovisning för 2005

NOTEs årsredovisning för 2005 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Inom...

2006-03-22

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2006

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 26 april 2006 kl. 16.30 i Roslagens Sparbanks...

2006-03-22

NOTE tar emot prestigefyllda utmärkelsen ALICE Industrial Award

NOTE Lund har som tillverkare av kretskort till CERN-projektet ALICE utsetts till mottagare av utmärkelsen ALICE Industrial Award på grund...

2006-03-16

CURT LÖNNSTRÖM IN I NOTES STYRELSE ENLIGT FÖRSLAG

Aktieägare som tillsammans representerar drygt 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i NOTE AB har anmält att de har...

2006-02-16

Bokslutskommuniké Januari-December 2005

NOTE presenterar idag sitt bokslut för 2005. Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade med 55% till MSEK 428,2 (276,8). Kvartalets...

2006-01-09

NOTE förstärker med topprekrytering av ny VD för NOTE Components

NOTE har anställt Knut Pogost som VD för dotterbolaget NOTE Components. Knut Pogost kommer även att axla rollen som koncernens...

2005-12-23

NOTE fördjupar strategiskt samarbete i Storbritannien och Frankrike

NOTE förstärker sin position i Storbritannien och Frankrike genom att utveckla samarbetet med brittiska Jaltek Systems. Genom att fördjupa det...

2005-12-12

NOTE fortsätter effektivisera verksamheten

NOTE effektiviserar verksamheten enligt plan och befintliga kunder flyttas från Borås till andra anläggningar inom NOTE-koncernen. Kostnader för avveckling av...

2005-12-01

NOTE utser ny CFO

NOTE, en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har utsett Henrik Nygren till ny CFO med tillträde i mars 2006....

2005-12-01

NOTE appoints new CFO

NOTE, one of the Nordic countries' leading contract manufacturers of electronics, has appointed as its new CFO Henrik Nygren, who...

2005-11-28

Valberedning och bolagsstämma 2006

Styrelsens ordförande för NOTE AB skall under oktober månad varje år kontakta de större aktieägarna för att etablera en nomineringskommitté/valberedning....

2005-10-28

NOTEs delårsrapport januari-september 2005

NOTE kv.3: Stabilt rörelseresultat Rörelseresultatet för kvartal tre uppgick till MSEK 21,3 (17,6). Några effekter av återförda reserveringar eller nedskrivningar...

2005-09-15

NOTE utser Arne Forslund till ny VD

NOTEs styrelse har idag utsett Arne Forslund till ny VD för NOTE, med tillträde den 1 november 2005.Styrelsen för NOTE...

2005-09-09

NOTE håller fast vid, i halvårsrapporten, lämnad prognos

Med anledning av uppgifter i media de senaste dagarna, håller NOTE fast vid i halvårsrapporten lämnad prognos.NOTE har inte uppgett...

2005-08-30

NOTE varslar anställda i Björbo

NOTE varslar 8 anställda sysselsatta inom produktion vid NOTE Björbo AB om uppsägning. Anläggningen har totalt 21 anställda.Bakgrunden till varslet...

2005-08-09

NOTEs delårsrapport januari-juni 2005

NOTE kv.2: Stabilt rörelseresultat före reserveringar Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 728,7 MSEK (575,1). Rörelseresultatet uppgick till – 109,0...

2005-08-09

NOTEs delårsrapport januari-juni 2005

NOTE kv.2: Stabilt rörelseresultat före reserveringar Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 728,7 MSEK (575,1). Rörelseresultatet uppgick till – 109,0...

2005-08-04

Strategisk expansion inom NOTE koncernen

NOTE öppnar ett representationskontor i södra Kina samt flyttar dotterbolaget NOTE Components till Stockholmsregionen under hösten. Detta ingår som ett...

2005-08-03

NOTE AB ingår strategiskt samarbetsavtal

NOTE, en av Nordens ledande kontraktstillverkare, har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Jaltek Systems i Storbritannien.I linje med NOTE:s vision...

2005-06-23

NOTE lämnar finansiell information

NOTE reserverar för befarade nedskrivningar i storleksordningen 65 - 75 Mkr, vilket kommer att belasta resultatet under andra kvartalet i...

2005-06-03

NOTE tar plats på Svenska Dagbladets Tillväxtlista

NOTE AB växer fort av egen kraft. Det framgår av årets tillväxtlista som publiceras av tillväxtkonsulten Ahrens och Svenska Dagbladets...

2005-05-25

NOTE förändrar i ledningen

NOTEs koncernchef Erik Stenfors, som lett bolaget i sex år, har träffat en överenskommelse med styrelsen om att lämna bolaget...

2005-05-21

-

2005-05-10

NOTE erhåller genombrottsorder i Norge

NOTE har idag tecknat ett två års avtal med norska Network Electronics med ett ordervärde om cirka 50 MSEK. Ordern...

2005-05-09

NOTE utökar samarbetet med Dresser Wayne

NOTE, en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har tecknat ett tvåårsavtal med en av sina största kunder, amerikanska Dresser...

2005-05-04

Kommuniké från NOTEs ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005

Bolagsstämman fattade beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om följande: Att till aktieägarna dela ut SEK 0,50 per aktie eller...

2005-05-03

NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader

NOTE fullföljer den omfattande omstruktureringen som inleddes under hösten 2004, med bland annat flytt av den svenska volymproduktionen till koncernens...

2005-05-03

NOTEs delårsrapport januari-mars 2005

NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader NOTE fullföljer den omfattande omstruktureringen som inleddes under hösten 2004, med bland annat...

2005-05-03

NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader

NOTE fullföljer den omfattande omstruktureringen som inleddes under hösten 2004, med bland annat flytt av den svenska volymproduktionen till koncernens...

2005-04-19

Årsredovisning 2004

• Nettoomsättningen ökade med 28 procent till MSEK 1 103,1 (859,2). • Resultat efter finansiella poster minskade med 74 procent...

2005-04-13

NOTE slutför omstrukturering

Kontraktstillverkaren NOTE varslar 75 personer i Sverige om uppsägning. Åtgärden är en konsekvens av den omstrukturering koncernen genomfört de senaste...

2005-04-04

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2005 kl.17.00 i Roslagens Sparbanks lokaler,...

2005-03-17

NOTE tillkännager ökad kapacitet i Sydamerika

NOTEs samarbetspartner i Brasilien invigde igår en ny produktionsenhet, vilken fördubblar NOTEs leveranskapacitet för Sydamerika.NOTE är medlem i ems-ALLIANCE, en...

2005-02-17

NOTE 2004 – omorganisation och expansion

NOTE redovisar för 2004 en nettoomsättning om MSEK 1 103,1 (859,2). Rörelseresultatet för helåret uppgick till MSEK 26,3 (74,4). Resultatet...

2005-02-01

NOTE tecknar samarbetsavtal med Chalmers

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare, har idag tecknat samarbetsavtal med Chalmers Tekniska Högskola. NOTE ska tillsammans med Chalmers skapa...

2005-01-13

NOTE Borås tecknar nytt samarbetsavtal

NOTE, en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har tecknat ett tvåårsavtal gällande taktisk radiolänk. Uppskattat ordervärde 100-150 MSEK.Kontraktet är...

2004-12-28

NOTE lämnar kompletterande finansiell information

NOTEs finansiella resultat under kvartal fyra 2004 och kvartal ett 2005 kommer att belastas med särskilda kostnader, varför bolaget nu...

2004-12-28

NOTE förvärvar Ericsson Anslutningssystem

NOTE har i dag tecknat avtal om att förvärva Ericsson Anslutningssystem AB i Skellefteå. Den förvärvade verksamheten beräknas omsätta ca...

2004-12-15

NOTE förvärvar finsk kontraktstillverkare

NOTE har i dag tecknat avtal med den finska kontraktstillverkaren Point Product Oy om att förvärva deras verksamheter i Finland...

2004-12-15

NOTE får rekordorder från Neonode

NOTE, en av Skandinaviens ledande elektroniktillverkare, har valts till volymtillverkare av mobiltelefonen Neonode N1. Med ett ordervärde på ca 200...

2004-12-15

NOTE noteras på Attract40

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har kvalificerats för notering på Attract40.Stockholmsbörsen offentliggjorde i dag vilka bolag som...

2004-12-13

NOTE vald till strategisk leverantör av Micronic

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har valts till strategisk leverantör av hi-tech företaget Micronic Laser Systems AB.NOTE,...

2004-11-12

NOTE förstärker marknad och försäljning på koncernnivå

NOTE förstärker marknad och försäljning på koncernnivå NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare, har under hösten etablerat sig i Storbritannien...

2004-11-10

NOTE ledande i teknikskifte

NOTE ledande i teknikskifte I samband med Elmiamässan i Jönköping 9-12 november presenterar NOTE en genomgripande satsning för att möta...

2004-11-10

NOTE fortsätter Europaetableringen – nu i Frankrike

NOTE fortsätter Europaetableringen - nu i Frankrike NOTE meddelade på Electronica-mässan i München att koncernen nu etablerar sig i Frankrike....

2004-11-08

NOTEs delårsrapport januari – september 2004

NOTEs delårsrapport januari - september 2004 Under perioden januari-september ökade NOTE omsättningen med 42 % till MSEK 826,3 (581,8), och...

2004-10-22

NOTE öppnar tillförlitlighetslabb i Kista i samarbete med Infineon Technologies

NOTE och Infineon Technologies utvecklar i ett samarbetsprojekt ett s k tillförlitlighetslabb i Kista. Labbet, som invigdes igår, kommer att...

2004-10-21

NOTE – fortsätter växa snabbt och uthålligt av egen kraft

NOTE - fortsätter växa snabbt och uthålligt av egen kraft NOTE är ett av Sveriges snabbast växande företag, enligt Maratonlistan...

2004-10-19

NOTE initierar gymnasieutbildning i elektronik

NOTE initierar gymnasieutbildning i elektronik NOTE Torsby utvecklar tillsammans med gymnasieskolan i Torsby en utbildning med inriktning på elektronik. Den...

2004-10-08

NOTEs koncernchef tilldelas utmärkelse av Ernst & Young

NOTEs VD och koncernchef Erik Stenfors utsågs vid en prisceremoni under torsdagen till ”Årets Stjärnskott” bland Stockholmsregionens entreprenörer. Tävlingen, som...

2004-10-04

NOTE anpassar för fortsatt expansion

NOTE anpassar för fortsatt expansion NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik, anpassar organisationen som ett led i bolagets...

2004-10-01

NOTE etablerar sig i Storbritannien

NOTE etablerar sig i Storbritannien NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare, etablerar sig i Storbritannien. Ansvarig för verksamheten blir Elaine...

2004-09-28

NOTE signs agreement with Åkerströms for over MSEK 150

NOTE, one of Sweden’s leading contract manufacturers of electronics, has signed an agreement that will cover the production of all...

2004-09-28

NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK

NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK NOTE, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik, har tecknat avtal rörande...

2004-09-22

NOTE och Synective Labs tecknar samarbetsavtal

NOTE och Synective Labs tecknar samarbetsavtal NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Synective Labs. Avtalet innebär att NOTE kan erbjuda...

2004-09-21

NOTE övertar FuTechs

NOTE övertar FuTechs NOTE Lund har tecknat ett avtal om att överta Malmöföretaget FuTechs och stärker därmed sin monteringskompetens. NOTE...

2004-09-21

NOTE förstärker ledningen och utser ny VD för NOTE Lund

NOTE förstärker ledningen och utser ny VD för NOTE Lund NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har utsett...

2004-08-27

NOTEs nya fabrik invigd av ”Svennis”

NOTEs nya fabrik invigd av "Svennis" NOTEs nya produktionsanläggning i Torsby har nu invigts av fotbollsledaren Sven-Göran Eriksson. Fabriken är...

2004-08-18

Delårsrapport januari – juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 NOTE visar stark tillväxt under första halvåret · Nettoomsättningen ökade med 54 % till MSEK...

2004-08-18

NOTE får stororder från Ritzenthaler

NOTE får stororder från Ritzenthaler Den svenska elektroniktillverkaren NOTE har tecknat en order initialt värd 70 miljoner SEK per år...

2004-08-17

NOTE i nära samarbete med Gunnebo

NOTE i nära samarbete med Gunnebo NOTE AB, en ledande leverantör inom elektronikproduktion i Sverige, har valts till strategisk partner...

2004-08-12

NOTE presenterar delårsrapport

NOTE presenterar delårsrapport NOTE, Stockholmsbörsens senaste medlem, presenterar sin första delårsrapport som noterat bolag på Operaterrassen onsdagen den 18 augusti....

2004-08-03

NOTE tecknar avtal med Libego AB

NOTE tecknar avtal med Libego AB NOTE har tecknat samarbetsavtal om Libego ABs produkt VoiSec. Ordervärdet beräknas initialt för den...

2004-07-23

NOTE tecknar strategiskt avtal med Powerwave – skriver nytt förlängt avtal

NOTE tecknar strategiskt avtal med Powerwave - skriver nytt förlängt avtal Ett nytt avtal har tecknats mellan NOTE och Powerwave,...

2004-07-14

Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE

Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE NOTE Lund har skrivit en order med det svenska medicinteknikföretaget Millicore. Ordern gäller industrialisering...

2004-06-22

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni Den 23 juni 2004 noteras NOTEs aktier på Stockholmsbörsens O-lista. NOTE kommer...

2004-06-16

NOTE till börsen – erbjudandet övertecknat

NOTE till börsen - erbjudandet övertecknat Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Storbritannien eller...

2004-06-11

NOTE får genombrottsorder inom 3G

NOTE får genombrottsorder inom 3G NOTE har inlett ett nära samarbete med Avitec, som är en av de ledande tillverkarna...

2004-06-09

NOTE kommenterar betalningsrutiner

NOTE kommenterar betalningsrutiner De senaste dagarna har media uppmärksammat en påstådd brist i betalningsrutinerna hos ett av NOTE-koncernens dotterbolag, NOTE...

2004-06-02

NOTE ABs Financial Hearing

Lyssna på NOTE ABs Financial Hearing http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recorded)/78476405EC0C84FAC1256E99003EB4DC?OpenDocument

2004-05-26

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater eller Kanada. NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista ·Försäljningspris 75...

2004-05-26

NOTE bjuder in till presskonferens med anledning av planerad börsnotering

NOTE bjuder in till presskonferens med anledning av planerad börsnotering Med anledning av beslutet att ansöka om notering på Stockholmsbörsens...

2004-05-17

NOTE fick De Gyllene Skorna

NOTE fick De Gyllene Skorna NOTE placerade sig i förra på Tillväxtlistan som Sveriges snabbast växande kontraktstillverkare av elektronik. Nu...

2004-05-13

NOTE – växer snabbast i sin bransch

NOTE - växer snabbast i sin bransch NOTE är Sveriges snabbast växande kontraktstillverkare av elektronik. Det visar den årliga Tillväxtlistan...

2004-05-13

NOTE – växer snabbast i sin bransch

NOTE - växer snabbast i sin bransch NOTE är Sveriges snabbast växande kontraktstillverkare av elektronik. Det visar den årliga Tillväxtlistan...

2004-05-11

NOTE Borås utökar verksamheten och aviserar förändringar i ledningen

NOTE Borås utökar verksamheten och aviserar förändringar i ledningen NOTE Borås inviger i dag ett fullskaligt prototyplaboratorium i anslutning till...

2004-04-27

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB Bolagsstämman den 27 april i NOTE AB (publ), org nr 556408-8770, beslutade i...

2004-04-27

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2004

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2004 Fortsatt tillväxt under positivt kassaflöde · Nettoomsättningen ökade med 63,5 procent till MSEK 286,1 (175,0). För jämförbara...

2004-04-27

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Bolagsstämman den 27 april i NOTE AB (publ), org nr 556408-8770, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte ge...

2004-04-26

NOTE får stororder från Åkerströms

NOTE får stororder från Åkerströms NOTE har i hård konkurrens valts som partner av elektronikföretaget Åkerströms Trux AB. NOTE ska...

2004-03-30

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Styrelsen i NOTE AB (publ) kallar härmed aktieägare i bolaget till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 april 2004 kl.18.00 i...

2004-03-30

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 27 april 2004 kl.18.00 i Roslagens Sparbanks lokaler,...

2004-03-26

NOTE får stororder från Åkerströms

NOTE har i hård konkurrens valts som partner av elektronikföretaget Åkerströms Trux AB. NOTE ska tillverka industriella datorer för truckar...

2004-03-23

Årsredovisning 2003

• Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 859,2 (636,8) MSEK. • Resultat efter finansiella poster ökade med 104 procent till...

2004-03-22

NOTE-koncernen 5 år

Idag, den 22 mars 2004 är det 5 år sedan första steget till NOTE-koncernens tillkomst togs. NOTE-koncernen har sitt ursprung...

2004-03-16

NOTEs Gerd Levin-Nygren vald till Årets Chef

Tidningen Chef har i år utsett NOTE Torsbys vd, Gerd Levin-Nygren till årets chef. Gerd har uppmärksammats för att hon...

2004-03-16

Extrastämma valde nya styrelseledamöter

NOTE AB (publ), en av Sveriges ledande kontraktstillverkare, höll extra bolagsstämma igår, den 15 mars 2004. Stämman valde nya styrelseledamöter...

2004-03-15

NOTE utser Arrow till Årets leverantör 2003

NOTE, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare, delade i år ut priset ”Årets leverantör” till den amerikanska komponent-leverantören Arrow. Utmärkelsen har...

2004-03-15

NOTE väljer Mydata – igen

Mydata Automation levererar i dagarna NOTEs femte nya ytmonteringslina på ett år. Investeringen ingår i NOTEs strategiska expansionsplaner och utgör...

2004-03-01

NOTE Xperi byter namn

Den första mars byter NOTE Xperi namn till NOTE Lund. Xperi anslöt sig till NOTE-koncernen i oktober 2002. På grund...

2004-02-15

KALLELSE till Extra Bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 mars 2004 kl.18.00 i NOTE ABs konferensrum,...

2004-02-11

Nytt förslag till nationellt forskningsprogram

Ledande OEM- och EMS-företag verksamma i Sverige lägger i februari fram ett gemensamt förslag till ett nytt nationellt och tvär-vetenskapligt...

2004-02-11

NOTE producerar åt Saab Bofors Underwater Systems

NOTE Torsby har skrivit ett femårigt avtal med Saab Bofors Underwater Sytems. NOTE kommer att tillverka elektroniken till undervattensfarkosterna MK...

2004-02-06

FoU-seminarium i Kista fokuserade på svensk elektronik

Elektronikleverantörer och svenska forskare träffades nyligen på ett välbesökt seminarium i Kista för att diskutera aktuella frågeställningar inom svensk elektronikproduktion....

2004-02-03

NOTE visar fortsatt strålande resultat

Framgångssagan NOTE fortsätter; den helsvenska elektroniktillverkaren ökade sin nettoomsättning under 2003 med 35 % till MSEK 857 (636,8). Resultatet blir...

2004-02-03

Bokslutskommuniké 2003

Välutrustade produktionsanläggningar, strategiskt placerade inför en förväntad uppgång i konjunkturen • Nettoomsättningen ökade med 35 % till MSEK 857,0 (636,8)...

2004-01-26

NOTE producerar för internationellt forskningsprojekt

NOTE Xperi kommer att tillverka kretskort till projektet ”ALICE” som är ett av de nya godkända experimenten vid CERNs nya...

2004-01-23

Handel med aktier i NOTE AB upphör

För att förenkla hanterandet av aktieboken i NOTE och som en förberedelse inför en kommande börsnotering, kommer bolagets aktier att...

2004-01-21

NOTE och STT i fördjupat samarbete

NOTE Xperi i Lund har fått förnyat förtroende av STT Care att utveckla och producera den nya generationen trygghetstelefoner. STT...

2003-12-29

Kommuniké från extra bolagsstämma NOTE AB (publ) den 15 december 2003

Bolagsstämman i NOTE AB (publ), org.nr 556408-8770, beslutade på extra bolagsstämma den 15 december i enlighet med styrelsens förslag om...

2003-12-03

NOTE utvecklar åt europeiskt medicintekniskt företag

NOTEs egen utvecklingsavdelning, som finns hos NOTE i Lund, har i dagarna fått en betydande order från ett europeiskt medicintekniskt...

2003-12-02

Aktiehandeln i NOTE AB åter öppnad

Pressmeddelande 2003-12-02 Styrelsen För mer information vänligen kontakta Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB, tel. 0708-551 800 Bifogade filerwkr0007.pdf

2003-12-02

Breddat ägande i NOTE AB

Som ett led inför den planerade börsnoteringen av NOTE, senast 2005, har Hagströmer & Qviberg Fondkommission genomfört en placering av...

2003-12-01

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande 2003-12-01 ITAB och NOTE i offensiv industriell affär O-listenoterade ITAB Industri AB säljer sitt elektronikbolag till snabbväxaren NOTE AB...

2003-12-01

Extra Bolagsstämma i NOTE AB (publ)

KALLELSE 2003-12-01 Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2003 kl. 18.00 i...

2003-12-01

ITAB och NOTE i strategisk industriell affär

O-listenoterade ITAB Industri AB säljer sitt elektronikbolag till snabbväxaren NOTE AB. Affären innebär att ITAB koncentrerar sig på affärsområdena butiksutrustning...

2003-11-20

Stopp för handel med aktier i NOTE AB

Med anledning av att handeln med NOTE AB:s aktier är stoppad sedan idag torsdag 2003-11-20, meddelas att mer information lämnas...

2003-10-29

Delårsrapport januari – september 2003

Förstärkning av koncernens svenska produktionsanläggningar under ökad lönsamhet · Resultat före skatt ökade med 49 % till 40,2 MSEK (26,9)...

2003-10-29

NOTE lämnar rekordrapport

Den svenska elektroniktillverkaren NOTE fortsätter att trotsa marknaden och överträffar hela förra årets vinst på tre kvartal. Resultatet före skatt...

2003-09-29

NOTE nyinviger i Lund med Alliansträff

I samband med att NOTE återinvigde sin eldhärjade fabrik i Lund, NOTE Xperi, träffades det globala nätverket av elektroniktillverkare, ems-ALLIANCE....

2003-09-26

NOTE uppåt på SvD:s maratonlista

Igår presenterade Svenska Dagbladet årets Maratonlista. NOTE har avancerat från plats 21 till 17. Listan tas fram av tillväxtkonsulterna Ahrens...

2003-09-17

TietoEnator väljer NOTE som global totalleverantör

TietoEnator i Karlstad har valt NOTE Torsby som samarbetspartner för hantering av all logistik - från produktion till leverans -...

2003-09-02

NOTE planerar för ”turn-around” av nyförvärvet

NOTE som föregående fredag övertog BEVE Electronics i Borås, presenterade i samband med den stora elektronikmässan i Göteborg sin strategi...

2003-08-22

NOTE ökar alltjämt

Trots det mycket svåra läget i elektronikbranschen, fortsätter den svenska kontraktstillverkaren NOTE att öka såväl vinst som omsättning rejält. Halvårsrapporten...

2003-08-22

Mitec Telecom tillkännager överenskommelse om att sälja BEVE Electronics till NOTE AB

Skriver under affärsöverenskommelse med NOTE AB, Sverige.- Överenskommelsen godkänd av NOTEs och Mitecs styrelser - Försäljningen kommer att minska Mitecs...

2003-08-21

Delårsrapport januari – juni 2003

Fullföljande av Excellence-strategin under ökande resultat • Resultat före skatt ökade med 62 % till 27,7 MSEK (17,1) • Nettoomsättningen...

2003-07-14

NOTE övertar Mitecs verksamhet i Borås

Mitec, som är noterat på Torontobörsen, har i dag offentliggjort att de tecknat en avsiktsförklaring om att överlåta sin verksamhet...

2003-06-23

Nexus utvecklar partnerskap med NOTE

NOTE AB och Technology Nexus AB har tecknat ett samarbetsavtal kring EMS-tjänster (Electronic Manufacturing Services). Detta är det andra avtal...

2003-06-17

Invigningen av ‘EMS veckan’ blev en succé – Alliansen presenterade sin affärsmodell

BOSTON, MASSACHUSETTES och NORRTÄLJE, Sverige - 17 juni, 2003 - ems-ALLIANCE höll en serie av evenemang nyligen från den 9:de...

2003-05-26

NOTE bygger för den Nya industrin

Under fredagen blev det klart att elektroniktillverkaren NOTE och värmländska Torsby kommun samarbetar i bygget av nya fabrikslokaler i Torsby....

2003-05-23

NOTE öppnar Center of Excellence

Den svenska elektroniktillverkaren NOTE öppnar kompetenscentra, sk Center of Excellence vid sina fabriker i Norrtälje, Torsby och Lund. Till dessa...

2003-05-15

NOTE uppåt på snabbväxarlista

NOTE är Sveriges snabbast växande underleverantör av elektronikproduktion. Det framgår av den årliga Tillväxtlistan över Sveriges snabbast expanderande företag som...

2003-05-06

Delårsrapport januari – mars 2003

Stabil utveckling av koncernen trots brand • NOTE Xperi i Lund drabbad av brand • Resultat före skatt ökade med...

2003-04-14

Hemvändande Atlas Copco väljer NOTE

Atlas Copcos Wagner-division flyttar sin produktion av låglastande truckar för underjordtransport av gruvprodukter från Portland i USA till Sverige. Nu...

2003-04-08

Årsredovisning 2002

- Koncernen redovisade sitt bästa resultat hittills, 31 mkr före skatt, en ökning med 43 % från föregående år. Nettoomsättningen...

2003-03-14

Årets leverantör 2002 utsedd

Under ett fullbesökt evenemang i Torsby i går, delade NOTE ut priset "Året Leverantör". Utmärkelsen sker för att visa officiell...

2003-03-10

NOTE AB och NOTE Components AB i nya lokaler

Från och med måndagen den 10 mars återfinns NOTE-koncernens moderbolag, NOTE AB, och materielbolag, NOTE Components, i nya och större...

2003-03-06

NOTE öppnar NOTE Lab

Elektroniktillverkaren NOTEs prototypverkstäder i Kista, Norrtälje, Lund, Göteborg och Torsby uppgraderas till NOTE Lab. Igår gick startskottet för ett unikt...

2003-02-26

NOTE Xperi drabbat av brand

Vid 03.15-tiden i natt upptäcktes en brand av nattskiftet på ytmonteringen hos elektroniktillverkaren NOTE Xperi. Lunds brandkår larmades av det...

2003-02-25

Aktiekväll

Vid Roslagens Sparbanks aktiekväll, onsdagen den 19, informerade NOTE-koncernens styrelseordförande Sten Dybeck och dess VD Erik Stenfors om: - företagets...

2003-02-07

NOTE visar bästa resultat någonsin

Svenskägda elektroniktillverkaren NOTE ökade sin omsättning med 24 procent. Resultatet blir det bästa någonsin. Det framgår av koncernens bokslutskommuniké för...

2003-02-06

Bokslutskommuniké 2002

Koncernen positionerad för fortsatt tillväxt • Koncernen redovisar sitt bästa resultat hittills. Resultat efter finansnetto ökade med 43% till 31...

2003-01-27

NOTE Norrtelje får AAA-rating av Dun och Bradstreet

Trots nedgången i elektronikbranschen, har kontraktsktillverkaren NOTE Norrtelje AB tilldelats högsta betyget, ett trippel A, av det internationella kreditvärderingsföretaget Dun...

2003-01-13

NOTE och Silva i nära samarbete

Silva, världsledande inom utveckling och produktion av marina navigationsinstrument, flyttar all sin produktion från Skottland hem till Sverige. Det gör...

2003-01-13

NOTE Norrtelje första svenska elektroniktillverkaren med TS-certifiering

Elektroniktillverkaren NOTE Norrtelje uppfyller alla krav för TS-certifiering och fick certifikatet i sin hand i fredags. NOTE blir därmed den...

2002-12-02

NOTE tecknar exklusivitetsavtal med Parker Hannifin

NOTE har tecknat ett avtal om strategiskt samarbete med Parker Hannifin, en av världens ledande företag inom rörelsekontroll. Avtalet utnämner...

2002-11-04

NOTE får mångmiljonorder av Trimble

NOTE ska börja producera elektronik till positioneringssystem, sk totalstationer, som används bland annat i lantmäteriverksamhet. Uppdragsgivaren är Trimble AB –...

2002-10-30

Delårsrapport januari – september 2002

Bättre närhet till våra kunder · Resultat före skatt ökade med 58% till 27 MSEK (17) · Nettoomsättningen ökade med...

2002-10-25

NOTE tillverkar elektronik till ny Hasselblad-kamera

Den svenska elektronikkoncernen NOTE har av Victor Hasselblad AB fått uppdraget att tillverka elektronik till Hasselblads nya kamerasystem för professionell...

2002-09-30

Snabbväxare skapar svensk elektroniktillverkare i miljardklassen

De svenska elektronikproducenterna NOTE och Xperi går samman och skapar en koncern med en sammanlagd omsättning på knappt en miljard...

2002-09-24

NOTE-koncernen växer sig starkare – går samman med skånsk elektroniktillverkare.

Presskonferenser Måndag den 30 september 2002 klockan 10.00 Plats: Salénhuset, Regeringsgatan 48, Stockholm, konferenslokal Berättaren. Måndag den 30 september 2002...

2002-09-20

Swedish EMS provider weathers economic downturn

2002-09-20Link to www.ebnews.com Read more: http://www.my-esm.com/story/OEG20020913S0036 Bifogade filerwkr0007.pdf

2002-08-21

NOTE ökar kraftigt

Trots det mycket svåra läget i telekomindustrin, fortsätter den svenska underleverantören NOTE att öka såväl vinst som omsättning rejält. Halvårsrapporten...

2002-08-21

Delårsrapport januari – juni 2002

Perioden i sammandrag •Resultat före skatt ökade med 90% till 17,1 MSEK (9,0) •Nettoomsättningen ökade med 28,8% till 325,3 MSEK...

2002-06-12

Digital Vision lägger ut sin produktion till NOTE

Digital Vision som tar fram systemlösningar till kunder inom film/video, TV och multimedia, har fattat beslut om att låta NOTE...

2002-05-21

NOTE stärker sin marknadsposition genom samarbete med Nexus

Elektronikproducenten NOTE AB har tecknat ett samarbetsavtal med Technology Nexus AB, som utvecklar och levererar säkrade IT-lösningar. NOTE kan därmed...

2002-05-06

Delårsrapport januari – mars 2002

• Nettoomsättningen ökade med 41% till 169,4 MSEK (120,1) • Resultat före skatt ökade med 103% till 6,3 MSEK (3,1)...

2002-04-23

NOTE Norrtelje vann tävling om bästa samarbete med skola

Samarbetsprojektet mellan NOTE Norrtelje AB och Roslagsskolan i Norrtälje tog hem första priset i regiontävlingen om bästa samarbete mellan företag...

2002-03-14

Årets Leverantör 2001 utsedd

Utmärkelsen Årets leverantör instiftades av NOTE år 2001 som en kontaktskapande årlig tradition. Syftet är att uppmuntra och visa officiell...

2002-02-27

Amerikanska Sanmina-SCI och Svenska NOTE i strategiskt samarbete

Lansering av nytt koncept inom elektronikindustrin. Samarbetsavtal skapar komplett leverantör anpassad för alla företagsstorlekar.Sanmina-SCI och NOTE tillkännagav i dag på...

2002-01-28

Bokslutskommuniké 2001

• Koncernen redovisar sitt bästa rörelseresultat hittills; 27,7 MSEK (10,3), en ökning med 169% • Omsättningen ökade med 47% till...

2002-01-16

NOTE – nu även utbildningsföretag

Elektroniktillverkaren NOTE Norrtelje, som ingår i NOTE-koncernen, har blivit godkänd som utbildningsenhet för mjuklödning FSD 5115 av Försvarets Materielverk (FMV).-...

2002-01-16

NOTE expanderar till västkusten

Sveriges ekonomiskt snabbast växande elektroniktillverkare, NOTE, växer nu även geografiskt och startar verksamhet i Göteborg under våren 2002. OEM-företag på...

2001-11-07

ems-ALLIANCE- the brand new concept for electronics manufacturing world wide

Today ems-ALLIANCE was launched at the Productronica Fair in Munich, Germany. ems-ALLIANCE consists of six companies in six different countries....

2001-10-24

Delårsrapport januari – september 2001

• Rörelseresultatet ökade med 163 % till 21,3 MSEK (8,1). Resultatet före skatt ökade med 170 % till 17,0 MSEK...

2001-09-28

Nu förkortas vägen mellan idé och produktion i elektronikindustrin

I dag öppnar den snabbväxande elektroniktillverkaren NOTE en prototypverkstad i Electrum i Kista. Detta innebär att bolagen och institutionerna som...

2001-09-28

NOTE får stor telekomorder från Allgon

Kina gör en storsatsning på mobilsystem inför OS. Detta har inneburit att NOTE Norrtelje AB nu har order från Allgon...

2001-08-07

Delårsrapport januari – juni 2001

• Rörelseresultatet ökade med 152 % till 12,2 MSEK (4,8). Resultatet före skatt ökade med 128 % till 9 MSEK...

2001-06-14

NOTE mot strömmen!

En underleverantör som ökar - trots krisen inom telekomindustrin. "Vi ser fortsatt ökad orderingång och måste fortsätta att förstärka såväl...

2001-06-05

NOTE Norrtelje AB (f d Norrtelje Elektronik) tar plats på Tillväxtlistan 2001

Norrtelje Elektronik AB i Norrtälje (som under april har bytt namn till NOTE Norrtelje) har kvalificerat sig för Tillväxtlistan 2001,...

2001-05-09

NOTE startar strategiskt samarbete med bolag inom Sigmakoncernen

NOTE AB skriver i dag på ett samarbetsavtal med Sigma Innovation AB, ett bolag med specialistkompetens inom högteknologisk produktutveckling. Ett...

2001-05-08

NOTE Norrteljes VD Mats Hultin utsedd till Upplands bästa entreprenör 2001

I premiärnumret av Svenskt Näringslivs nya månadsmagasin Entreprenör presenteras resultatet av en omfattande omröstning som genomförts av verksamma inom näringslivet...

2001-05-03

Från lokal kretskortstillverkare till global elektronikproducent på ett år. Nu byter koncernen namn till NOTE.

Ökad global satsning, omsättningsökning på 63 procent på ett år, företagsförvärv och nystartade dotterbolag. Utvecklingen pekar uppåt för elektronikproducenten NOTE.Koncernchefen...

2001-05-02

Delårsrapport januari – mars 2001

NY KONCERNSTRUKTUR FÖR FORTSATT TILLVÄXT • Nettoomsättningen ökade med 78 procent till 120,1 MSEK (67,6) • Rörelseresultatet ökade med 450...

2001-04-19

Norrtelje in i Indien!

I tysthet har kontraktstillverkaren Norrtelje byggt upp ett nätverk av lokala elektronikproducenter i Indien. Strategin har, tvärtemot konkurrenter, varit att...

2001-03-20

Årsredovisning 2001

• Koncernen redovisar sitt bästa rörelseresultat hittills, 27 MSEK. Nettoomsättningen ökade till 514 MSEK (350). • Vinst per aktie efter...

2001-03-15

Årsredovisning 2000

.Bifogade filerwkr0001.pdf

2001-02-06

Omsättningen upp 63 procent!

*Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) *Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr *Vid utgången av...

2001-02-02

Bokslutskommuniké 2000

• Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) • Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr •...

2000-12-13

Delårsrapport jan-juni 2000

Vår omsättning har ökat med 57% andra tertialet Norrtelje Elektronik har haft ett mycket bra tertial. Omsättningen blev 109,2 miljoner...

2000-10-17

Norrtelje Elektronik bygger vidare på svensk elektronikkoncern

Elektronikproducenten Norrtelje Elektronik förvärvar konkurrenten Trienta Elektroniks produktionsanläggning i Torsby. " - Ett mycket passande steg i vår expansionsstrategi", säger...

2000-09-21

Omsättningen upp 57% för Norrtelje Elektronik

Tertial 2 109,2 miljoner kronor omsatte Norrtelje Elektronik under perioden maj till augusti, att jämföras med 69,6 miljoner kronor under...

2000-08-26

Delårsrapport jan-mars 2000

.Bifogade filerwkr0001.pdf

2000-08-01

Norrtelje Elektronik fördjupar samarbete med polsk elektronikproducent

Norrtelje Elektronik har valt en av sina underleverantörer i Centraleuropa, Arotronic, till så kallad preferred supplier av volymproduktion. Ett nytt...

2000-06-22

Snabbväxaren Norrtelje Elektronik breddar ledningen

Norrtelje Elektronik AB breddar ledningen för att kunna behålla sin position som Sveriges snabbast organsikt växande elektroniktillverkare. "Målet är att...

2000-06-13

Omsättningen upp 44% tertial 1, 2000!

Efterfrågan är stor på Norrtelje Elektroniks tjänster. Det framgår av bolagets senaste tertialrapport som visar en omsättning på 91 miljoner...

2000-03-27

Nu global produktion!

Norrtelje Elektronik höjer servicenivån ytterligare, mångdubblar kapaciteten och ökar flexibiliteten - förvärvar ESN. Nu förbättrar vi servicen ytterligare för dig...

2000-03-17

Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag Org nr 556235-3853 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 1999

.Bifogade filerwkr0001.pdf

1999-12-03

Norrtelje Elektronik fick miljöpris ur kungens hand

Norrtelje Elektronik fick hederspris för sin miljöredovisning vid en högtidsceremoni när de europeiska miljöprisen delades ut.Miljöpris gavs i sex olika...

1999-12-03

Norrtelje Elektronik fick miljöpris ur kungens hand

Norrtelje Elektronik fick hederspris för sin miljöredovisning vid en högtidsceremoni när de europeiska miljöprisen delades ut.Miljöpris gavs i sex olika...