Alla pressmeddelanden

2022-11-18

NOTE – Inbjudan till kapitalmarknadsdag 2022

NOTE har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och finansiell media till en kapitalmarknadsdag onsdag den 14 december 2022. Kapitalmarknadsdagen...

2022-10-25

Återupptagen verksamhet hos den kund som föranledde NOTEs befarade kundförlust

NOTE skickade den 12 oktober ut ett pressmeddelande om en befarad kundförlust eftersom en av NOTEs kunder på den engelska...

2022-10-17

NOTEs valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2022-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2022

Finansiell utveckling Q3 (juli-september) • Försäljningen ökade med 36% till 930 (685) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den...

2022-10-12

Befarad kundförlust påverkar NOTEs resultat för tredje kvartalet

En av NOTEs kunder på den engelska marknaden, verksam inom laddning av elfordon, har ansökt om rekonstruktion. Med anledning av...

2022-10-04

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 17 oktober

NOTEs Q3-rapport publiceras den 17 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2022-09-23

NOTE växer med Ferroamp inom Greentech

NOTE inledde i fjol ett tillverkningssamarbete med det snabbväxande svenska Greentech bolaget Ferroamp, som utvecklar EnergyHub-system. Systemet integrerar på ett...

2022-07-18

NOTE vinner ny affär till svensk telekomkund

NOTE har vunnit en ny affär till sin fabrik i Estland. Kunden är ett svenskt företag som verkar inom telekombranschen....

2022-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2022

Finansiell utveckling under april-juni • Försäljningen ökade med 40% till 898 (642) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2022-07-08

NOTE förvärvar det svenska bolaget Dynamic Precision Solutions AB

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet i Sverige genom förvärvet av samtliga aktier i den svenska elektroniktillverkaren Dynamic Precision Solutions AB i...

2022-07-06

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 14 juli

NOTEs halvårsrapport publiceras den 14 juli klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2022-06-01

NOTE växer ytterligare med en världsledande kund i Kina

NOTE har vunnit en ny kund i Kina. Kunden är ett världsledande bolag inom skärning och svetsning där NOTE kommer...

2022-04-20

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2022

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2022 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information...

2022-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2022

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 64% till 821 (502) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 35%....

2022-04-06

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 20 april

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022 publiceras den 20 april klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2022-03-31

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 400 000 nya aktier har emitterats...

2022-03-25

NOTEs årsredovisning för 2021

NOTEs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2022-03-14

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) onsdagen den 20 april 2022

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), onsdagen den 20 april 2022...

2022-03-07

Vd Johannes Lind-Widestam utökar sitt innehav i NOTE

Vid en extra bolagsstämma 2019 beslutades om ett treårigt incitamentsprogram för NOTEs vd Johannes Lind-Widestam baserat på en riktad emission...

2022-02-17

NOTE – kraftigt utökat samarbete med stor internationell industrikund

För ungefär ett år sedan kommunicerades att en ny större affär vunnits i NOTE Torsby med ett väletablerat internationellt industriföretag....

2022-02-15

NOTEs fabrik i Kina öppnar upp sin verksamhet tidigare än beräknat

Den 14 februari kommunicerade NOTE att produktionen i fabriken i Kina tillfälligt stoppats på grund av att en anställd varit...

2022-02-14

Produktionen i NOTEs fabrik i Kina stoppas tillfälligt

NOTEs fabrik i Kina har hittills inte haft något fall av Covid-19. Nyligen konstaterades dock att en medarbetare varit i...

2022-01-28

NOTEs bokslutskommuniké 2021

Finansiell utveckling under Q4 (oktober-december) • Försäljningen ökade med 75% till 814 (466) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var...

2022-01-19

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 28 januari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2021 publiceras den 28 januari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2021-12-15

NOTE presenterar nya finansiella mål och hållbarhetsmål

NOTE presenterar idag nya finansiella mål och hållbarhetsmål för bolaget. Vid morgondagens kapitalmarknadsdag kommer NOTEs koncernledning att ge ytterligare inblick...

2021-12-13

NOTE förutser tillväxt på minst 60% och rekordstarkt resultat för Q4 2021

NOTE meddelar idag att bolagets omsättning i fjärde kvartalet 2021 förväntas uppgå till minst 745 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt...

2021-11-24

NOTE – Inbjudan till kapitalmarknadsdag 2021

NOTE har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och finansiell media till en kapitalmarknadsdag torsdag den 16 december 2021. Kapitalmarknadsdagen...

2021-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2021

Finansiell utveckling Q3 (juli-september) • Försäljningen ökade med 58% till 685 (433) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2021-10-19

NOTE utser ny CFO

NOTEs nuvarande CFO Henrik Nygren har beslutat sig för att gå i pension och kommer att lämna bolaget i anslutning...

2021-10-07

NOTEs valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2021-10-05

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 19 oktober

NOTEs Q3-rapport publiceras den 19 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2021-09-02

NOTE växer ytterligare med ny kund inom Greentech

NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Ferroamp, som är ett börsnoterat snabbväxande Greentech-bolag som erbjuder energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter....

2021-07-15

Aktieförsäljning ledande befattningshavare i NOTE

Inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram beslutat vid NOTEs årsstämma 2018 förvärvade bland andra NOTEs vd och koncernchef, Johannes Lind-Widestam,...

2021-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2021

Finansiell utveckling Q2 (april-juni) • Försäljningen ökade med 28% till 642 (500) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten...

2021-07-06

NOTE växer inom medicinteknik – inleder serieleveranser till Mölnlycke

Efter flera år av utvecklingsarbete tillsammans med Mölnlycke, som är ett världsledande företag inom medicinteknik, har NOTE tecknat avtal om...

2021-07-01

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 13 juli

NOTEs halvårsrapport publiceras den 13 juli klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2021-06-29

NOTE vinner storaffär i Kina

NOTE har tecknat samarbetsavtal med en stor internationell kund, sedan länge noterad på den så kallade Fortune 500-listan. NOTE ska...

2021-06-02

NOTE förvärvar det brittiska bolaget iPRO

NOTE har förvärvat samtliga aktier i brittiska iPRO Holdings Ltd. iPRO tillverkar avancerade elektronikbaserade produkter (box-build). Kunderna återfinns främst inom...

2021-05-31

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 211 000 nya aktier har emitterats...

2021-05-27

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Vid NOTEs årsstämma 2018 togs beslut att införa ett treårigt incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission...

2021-04-19

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 19 april 2021

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2021 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2021-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2021

Finansiell utveckling januari-mars • Försäljningen ökade med 6% till 502 (475) MSEK. Rensat för valutaeffekter var tillväxten 11%. • Rörelseresultatet...

2021-04-09

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 19 april

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2021 publiceras den 19 april klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2021-03-17

NOTE vinner ny storaffär till svensk industrikund

NOTE har en stark och diversifierad kundbas med såväl etablerade industriföretag som bolag inom nya snabbväxande applikationsområden. Efterfrågan från en...

2021-03-16

NOTEs årsredovisning för 2020

NOTEs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note-ems.com, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta årsredovisningen kommer att...

2021-03-10

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) måndagen den 19 april 2021

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), måndagen den 19 april 2021...

2021-02-11

Valberedningen föreslår ny ordförande i NOTE AB

NOTEs valberedning inför årsstämman 2021 består av: · Johan Hagberg, eget innehav · Thomas Tang, Mediuminvest A/S · Fredrik Hagberg,...

2021-02-08

NOTE växer mycket kraftigt inom greentech

NOTE har sedan flera år ett etablerat utvecklings- och tillverkningssamarbete med det svenska snabbväxande bolaget Charge Amps, som utvecklar och...

2021-01-28

NOTEs bokslutskommuniké 2020

Finansiell utveckling under oktober–december • Försäljningen minskade med 4% till 466 (483) MSEK. Rensat för valutaeffekter var försäljningen på samma...

2021-01-21

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 28 januari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2020 publiceras den 28 januari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2021-01-21

NOTE växer ytterligare inom medicinteknik

NOTE har inlett samarbete inom elektroniktillverkning med ett väletablerat stort internationellt medicinteknikbolag, ledande inom sitt område. Serietillverkningen kommer att inledas...

2020-11-23

NOTE växer med ny affär inom verkstadsindustrin

NOTE har vunnit en ny affär till en ledande internationell koncern inom området Motion och Control. NOTE kommer att tillverka...

2020-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2020

Finansiell utveckling juli-september

2020-10-16

NOTEs valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2020-09-30

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 19 oktober

NOTEs Q3 rapport publiceras den 19 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för...

2020-09-18

Fortsatt stark resultatutveckling i NOTE trots en något svagare marknad under Q3

NOTE har under en längre tid utvecklats mycket positivt med ökade marknadsandelar, stark organisk tillväxt och successivt ökade marginaler. För...

2020-08-18

NOTE inleder samarbete med BrainLit

Det svenska företaget BrainLit är världsledande inom biocentriskt ljus. Bolaget levererar hälsosamma miljöer genom att återskapa dagsljus och generera personligt...

2020-07-18

Aktieförsäljning NOTE

Inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram beslutat vid NOTEs årsstämma 2017 förvärvade bland andra NOTEs vd och koncernchef, Johannes Lind-Widestam,...

2020-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2020

Finansiell utveckling april-juni

2020-06-22

Inbjudan till presentation av NOTEs Q2-rapport den 13 juli

NOTEs halvårsrapport publiceras den 13 juli klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker,...

2020-06-17

NOTE vinner storaffär

NOTE har en stark och diversifierad kundbas med såväl etablerade industriföretag som bolag inom nya snabbväxande applikationsområden. Efterfrågan på högteknologisk...

2020-06-05

NOTE tecknar avtal med Waystream AB

Det svenska teknikföretaget Waystream tillverkar produkter för bredbandsnät. Avtalet innebär att tillverkning förläggs till NOTEs fabrik i Lund.

2020-05-29

Ändring av antalet aktier och röster i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 500 000 nya aktier har emitterats under...

2020-05-25

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Vid NOTEs årsstämma 2017 togs beslut att införa ett treårigt incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission...

2020-05-14

Fortsatt stark utveckling i NOTE under Q2 och fabriken i Windsor åter öppnad

I slutet av mars och i linje med brittiska myndigheters beslut att begränsa alla icke nödvändiga resor och industriella verksamheter...

2020-05-08

NOTE rapporterar kraftig ökning av leveranserna till Plejd

Under fjärde kvartalet 2018 släppte NOTE ett pressmeddelande om ett samarbete med Plejd, som är ett snabbväxande svenskt bolag inom...

2020-04-30

NOTE minskar antalet aktier med drygt 3%

Efter makulering av 1 miljon återköpta aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i NOTE per den 30 april...

2020-04-29

NOTE växer inom medicinteknik

NOTE har tecknat avtal med Breas Medical, som är ett svenskt internationellt bolag som utvecklar andningshjälpmedel (ventilatorer) för sjukhus och...

2020-04-23

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 23 april 2020

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 23 april 2020 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2020-04-23

NOTEs delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell utveckling januari-mars

2020-04-17

Inbjudan till presentation av NOTEs Q1-rapport den 23 april

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020, publiceras den 23 april klockan 08.30 CET.  Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2020-04-16

NOTE Norrtelje utökar kapaciteten

För att tillgodose den ökade efterfrågan på mikroelektronik producerad i renrum har NOTE Norrtelje investerat i utökad produktionskapacitet. I början...

2020-04-15

Ökad orderingång till NOTEs fabrik i Norrtälje

NOTE fortsätter att öka inom medicinteknik. En av NOTEs befintliga kunder har lagt en utökad order om 30 MSEK för...

2020-04-09

Årsstämma 2020 – Åtgärder med anledning av Coronaviruset

NOTE kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.

2020-04-03

Förändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utgöras av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2020-03-27

NOTEs fabrik i Windsor stoppar tillfälligt produktionen med anledning av Corona-viruset

NOTE har åtta elektronikfabriker belägna i Sverige, Finland, Estland, England och Kina. Efter ett förlängt produktionsstopp i Kina, föranlett av...

2020-03-27

NOTEs styrelse drar tillbaka förslaget om aktieutdelning

På grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Corona-viruset har NOTEs styrelse beslutat att...

2020-03-24

NOTEs årsredovisning för 2019

 

2020-03-17

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 23 april 2020

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget” eller ”NOTE”), torsdagen den 23 april 2020...

2020-03-12

Fortsatt stark utveckling i NOTE under första kvartalet 2020

NOTE fortsätter att utvecklas starkt trots oroligheterna kring utbredningen av Corona-viruset. Sedan två veckor tillbaka löper tillverkningen i NOTEs fabrik...

2020-02-12

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i NOTE

Valberedningen i NOTE föreslår att antalet bolagsstämmovalda ledamöter ska uppgå till sex. Då Kjell-Åke Andersson har avböjt omval föreslår valberedningen...

2020-02-10

NOTEs fabrik i Kina öppnar upp sin verksamhet igen

Fabriken i Tangxia, Kina, öppnade idag efter det förlängda nyårsstoppet föranlett av Corona-viruset. Under den första veckan kommer fabriken att...

2020-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling oktober-december

2020-01-28

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 5 februari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2019, publiceras den 5 februari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE...

2020-01-27

NOTE ökar sina leveranser till Hövding

Hövding 3, den senaste versionen av företagets uppblåsbara cykelhjälm, är helt upprampad i NOTEs fabrik i Kina. Den kvartalsvisa leveranstakten...

2019-11-21

NOTE fortsätter att växa inom medicinteknik

En av NOTEs svenska fabriker har erhållit en första order om 25 MSEK från en svensk kund inom segmentet medicinteknik....

2019-10-22

NOTEs delårsrapport januari-september 2019

Finansiell utveckling juli-september

2019-10-15

Inbjudan till presentation av NOTEs Q3-rapport den 22 oktober

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019, publiceras den 22 oktober klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en...

2019-10-10

NOTEs valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2019-10-09

NOTE ökar inom medicinteknik

NOTE har nu inlett serieproduktion till det snabbväxande svenska medicinteknikföretaget Human Care. Produktionen sker på NOTEs fabrik i Norrtälje och...

2019-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2019

Finansiell utveckling april-juni

2019-07-10

NOTE expanderar inom medicinteknik

Laerdal Medical A/S blir ny kund till NOTE. Både industraliseringstjänster och volymproduktion av elektronik kommer att äga rum på NOTEs...

2019-06-17

NOTE utökar samarbetet med Maven Wireless AB

NOTE kommer att tillverka produkter åt Maven Wireless till ett värde av cirka 5 MEUR på årsbasis. Efter gemensamma utvecklingsaktiviteter...

2019-06-11

NOTE och UNIPOWER utökar sitt samarbete

UNIPOWER har valt NOTE som tillverkningspartner för sin senaste linje av högeffektiva kraftelektroniksystem.

2019-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2019

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2019-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2019

Finansiell utveckling januari-mars

2019-04-12

NOTE och DeLaval ingår omfattande samarbete inom elektronikproduktion

NOTE och DeLaval har etablerat en komplett försörjningskedja för elektronikproduktion. NOTE kommer från och med 2019 att bli strategisk partner...

2019-04-10

NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete med Micropower Group

NOTE har inlett ett samarbete med det svenska bolaget Micropower, som tillverkar produkter för elförsörjning. Tillverkningen har nyligen inletts på...

2019-03-29

NOTEs årsredovisning för 2018

NOTEs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2019-03-25

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) torsdagen den 25 april 2019

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 25 april 2019 kl. 14.00...

2019-02-22

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs extra bolagsstämma i januari 2019 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till vd Johannes Lind-Widestam baserat på...

2019-02-05

NOTEs bokslutskommuniké 2018

Finansiell utveckling oktober-december

2019-01-21

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 januari 2019

Vid extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 januari 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Fullständiga förslag har...

2018-12-20

NOTE återköper egna aktier

I enlighet med styrelsens beslut den 12 december 2018 har NOTE, under perioden 14-19 december, återköpt 1 000 000 aktier till en...

2018-12-19

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) måndag den 21 januari 2019

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), org.nr. 556408-8770 (”Bolaget”), måndag den 21 januari 2019 kl. 11:00...

2018-12-12

NOTE utnyttjar mandat för återköp av egna aktier

Styrelsen för NOTE AB (publ) har idag beslutat att utnyttja det bemyndigande som gavs av årsstämman att återköpa egna aktier...

2018-12-05

NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete med Charge Amps

Marknaden för elbilar är ett område som har vuxit mycket de senaste åren. NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med det...

2018-11-27

Förändringar i NOTEs valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2018-11-01

NOTE expanderar på den brittiska marknaden

NOTE har idag förvärvat samtliga aktier i den engelska elektroniktillverkaren Speedboard Assembly Services Ltd. Omsättningen under de senaste 12 månaderna...

2018-10-25

NOTEs valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2018-10-18

NOTEs delårsrapport januari-september 2018

Finansiell utveckling juli-september

2018-10-12

NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete i Sverige inom smart belysning

Marknaden för uppkopplade hem är på stark frammarsch. NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Plejd, ett snabbväxande bolag inom området...

2018-09-28

VD-skifte i NOTE

Nuvarande styrelseledamoten Johannes Lind-Widestam har utsetts till VD och koncernchef för NOTE. Johannes efterträder Per Ovrén, som kommer att lämna...

2018-07-31

Förändringar i NOTEs valberedning samt styrelseordförande John Hedberg har valt att utträda ur styrelsen

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2018-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2018

Finansiell utveckling april-juni

2018-05-28

NOTEs incitamentsprogram 2018

Vid NOTEs årsstämma 2018 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner riktat till koncernledningen och andra nyckelpersoner....

2018-05-15

NOTE får strategisk order från Saab Dynamics

NOTE har fått en order på ett flertal produkter från Saab Dynamics. Det totala ordervärdet överstiger 20 MSEK. Leveranserna beräknas...

2018-04-26

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2018

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2018 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2018-04-26

NOTEs delårsrapport januari-mars 2018

Finansiell utveckling januari-mars

2018-04-05

NOTEs årsredovisning för 2017

NOTEs årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2018-03-26

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2018

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00...

2018-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling oktober-december

2018-01-30

NOTE ingår samarbete inom medicinteknik

Produkten, My+Care™, är ett armband som genom artificiell intelligens analyserar och övervakar användarens hälsa. Genom att data samlas kan risker...

2017-11-01

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Inom ramen för ett incitamentsprogram ställde NOTEs största aktieägare Creades AB i februari ut totalt 577 453 köpoptioner till ledande...

2017-10-25

NOTEs valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas, senast sex månader före ordinarie stämma, av de fyra aktieägare...

2017-10-17

NOTEs delårsrapport januari-september 2017

Finansiell utveckling juli-september 

2017-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2017

Finansiell utveckling april-juni

2017-06-30

NOTE blir volymtillverkningspartner till myFC

Det svenska innovationsföretaget myFC utvecklar gröna energilösningar och är världsledande inom mikrobränsleceller. Produkten JAQ Hybrid, som NOTE ska tillverka, är...

2017-05-19

NOTEs incitamentsprogram fulltecknat

Vid NOTEs årsstämma 2017 togs beslut om att införa ett incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission...

2017-04-27

David Krantz utsedd till ny inköpschef i NOTE

David Krantz tillträder som inköpschef för NOTE senast den 1 augusti. Han har lång erfarenhet av inköp och kommer närmast...

2017-04-20

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 20 april 2017

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2017 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har...

2017-04-20

NOTEs delårsrapport januari-mars 2017

Finansiell utveckling januari-mars

2017-04-12

VD-skifte i NOTE

Stefan Hedelius kommer på egen begäran att avsluta sin tjänst som VD och koncernchef för NOTE AB. Orsaken är olika...

2017-03-30

NOTEs årsredovisning för 2016

NOTEs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2017-03-21

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 20 april 2017

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 20 april 2017 kl. 14.00...

2017-03-09

NOTE säljer fastighet i Lund för 44 MSEK

Avtalet om försäljning av fastigheten, som sker i bolagsform, innehåller inget förbehåll gällande köparens finansiering. Tillträde sker den 1 april...

2017-02-08

Köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE

Köpoptionerna avser totalt 577 453 aktier av Creades befintliga innehav i NOTE. Optionerna innebär således ingen utspädning av övriga ägares...

2017-02-07

NOTEs bokslutskommuniké 2016

Finansiell utveckling oktober-december

2017-01-20

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 20 januari 2017

Bolagsstämman fattade bland annat följande beslut:

2016-12-23

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 20 januari 2017 – förslag om förändringar i styrelsen med anledning av ändringar i ägarkretsen

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den

2016-12-16

Förändringar i NOTEs valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2016-10-25

NOTEs delårsrapport januari-september 2016

Finansiell utveckling juli-september

2016-10-20

NOTEs valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2016-09-29

Saab Dynamics fördjupar samarbetet med NOTE

”För oss är det viktigt med en flexibel leverantör som håller hög kvalitet och kan hantera ändringar av en produkt...

2016-07-18

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2016

Finansiell utveckling april-juni

2016-05-13

NOTE säljer verksamhet i Norge

“Detta är ett naturligt steg i vår strategiska riktning och renodlingen av NOTE. Vi fokuserar på att ytterligare öka försäljningen...

2016-04-25

NOTE förstärker koncernledningen med inköpschef

Markus Norrbom har arbetat inom inköp på NOTE sedan 2005. Han ansvarar idag för NOTEs centrala inköpsfunktion och tar nu...

2016-04-19

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 19 april 2016

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2016-04-19

NOTEs delårsrapport januari-mars 2016

Finansiell utveckling januari-mars

2016-03-18

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2016

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 19 april 2016 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2016-02-19

NOTEs årsredovisning för 2015

NOTEs årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2016-02-04

NOTEs bokslutskommuniké 2015

Finansiell utveckling oktober-december

2016-01-19

Stefan Hedelius utsedd till ny VD och koncernchef för NOTE

Styrelsen i NOTE AB (publ) har utsett Stefan Hedelius till ny VD och koncernchef för NOTE. Stefan tillträder den 7...

2015-12-15

NOTE vinner viktigt uppdrag för Philips Healthcare

Efter en omfattande utvärderingsprocess har NOTE fått uppdraget som tillverkningspartner för Philips Mammography Solutions, en division inom Philips Healthcare. Philips...

2015-12-01

Henrik Nygren utsedd till tillförordnad VD och koncernchef för NOTE under perioden december 2015 till januari 2016

Styrelsen i NOTE har beviljat nuvarande VD och koncernchef Peter Laveson två månaders pappaledighet, under perioden 1 december 2015 till...

2015-10-22

NOTEs valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2015-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2015

Finansiell utveckling juli-september

2015-07-13

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2015

Pressmeddelande Finansiell utveckling april-juni

2015-04-22

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2015

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2015-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2015

Finansiell utveckling januari-mars

2015-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2015

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 22 april 2015 klockan 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2015-02-17

NOTEs årsredovisning för 2014

NOTEs årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2015-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2014

Finansiell utveckling oktober-december

2015-02-02

NOTE avyttrar mekanikenhet i Järfälla

”Försäljningen av vår mekaniska bearbetning i Järfälla är en renodling av verksamheten i Sverige till elektroniktillverkning, logistik och slutmontering av...

2014-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2014

Finansiell utveckling juli-september

2014-10-16

NOTEs valberedning inför årsstämman 2015

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2014-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2014

Finansiell utveckling april-juni

2014-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2014

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2014-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2014

Finansiell utveckling januari-mars 

2014-04-08

Uppdaterad information inför årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Valberedningens förslag i Kallelse till årsstämma (punkt 12)

2014-03-25

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den 25 april 2014 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2014-02-28

NOTEs årsredovisning för 2013

Av hänsyn till miljön har omfattningen av tryckt material reducerats och prenumerationstjänsten på hemsidan, för elektronisk leverans av information från...

2014-02-06

NOTEs bokslutskommuniké 2013

Finansiell utveckling oktober-december

2013-10-22

NOTEs valberedning inför årsstämman 2014

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i...

2013-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2013

Finansiell utveckling juli-september

2013-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2013

Finansiell utveckling april-juni

2013-04-22

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2013

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2013-04-22

Bravida väljer NOTE som leverantör

Bravida Fire & Security fördjupar samarbetet med ett nytt 3 års avtal med NOTE för tillverkning av Bravidas produkter. Valet...

2013-04-22

Powernet Oy fördjupar sitt samarbete med NOTE

NOTE har utökat sitt samarbete med det finska bolaget Powernet Oy. Powernet beslutade i slutet av 2012 att renodla sin...

2013-04-22

NOTE har vunnit ny avsevärd affär till kommunikationsindustrin

NOTE har efter en omfattande urvalsprocess anlitats som tillverkningspartner för montage och testning av komplex telekomutrustning med mycket höga kvalitetkrav....

2013-04-22

NOTEs delårsrapport januari-mars 2013

Finansiell utveckling januari-mars 

2013-03-21

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 22 april 2013

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, måndagen den 22 april 2013 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2013-03-14

NOTEs årsredovisning för 2012

NOTEs årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2013-02-12

NOTEs bokslutskommuniké 2012

Finansiell utveckling oktober-december

2013-01-28

Lifco AB återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Acceptperioden för erbjudandet från Lifco till aktieägarna i NOTE löpte ut den 23 januari 2013. Vid acceptperiodens utgång hade 4...

2012-12-21

Uttalande från NOTE ABs styrelse med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB

Bakgrund

2012-12-03

Offentligt uppköpserbjudande från Lifco AB lämnat till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifco AB har idag, måndag den 3 december 2012, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i NOTE.

2012-10-19

NOTEs delårsrapport januari-september 2012 – Fortsatt stabilt kassaflöde

Finansiell utveckling juli-september

2012-10-18

NOTE – valberedning inför årsstämman 2013

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2012 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2012-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2012 – Stabil resultatutveckling och fortsatt positivt kassaflöde

Finansiell utveckling april-juni

2012-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma och extra bolagsstämma den 25 april 2012

Årsstämman och extra bolagsstämman fattade bland annat följande beslut:

2012-04-25

NOTEs delårsrapport januari-mars 2012 – Fortsatt stabil resultatutveckling och positivt kassaflöde

Finansiell utveckling januari-mars 

2012-04-04

NOTEs årsredovisning för 2011

NOTEs årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2012-04-02

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2012 kl. 13.00, omedelbart efter...

2012-03-23

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2012 kl. 13.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2012-02-10

NOTEs bokslutskommuniké: ”2011 – Ett framgångsrikt år för NOTE”

Finansiell utveckling oktober-december

2011-10-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2012

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2011 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2011-10-20

Förstärkning av NOTEs Industrial Plants

Nya branscherfarna VDar har således rekryterats till NOTEs enheter i Estland och Kina. Erki Hirv är ny VD för NOTEs...

2011-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2011

Finansiell utveckling juli-september  

2011-07-15

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2011

Finansiell utveckling april-juni  

2011-06-21

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 21 juni 2011

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB till bland...

2011-05-26

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 21 juni 2011

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den

2011-04-28

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 28 april 2011

 Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2011-04-28

NOTEs delårsrapport januari-mars 2011

Fortsatt försäljningstillväxt, rörelsemarginal 3,9% och positivt kassaflöde

2011-04-07

NOTEs årsredovisning för 2010

NOTEs årsredovisning för 2010 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2011-03-28

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 28 april 2011

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, torsdagen den 28 april 2011 kl. 11.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2011-03-22

Information från NOTE med anledning av läget i Japan

Å NOTEs vägnar vill jag uttrycka våra sympatier för de människor som påverkats av jordbävningen och dess efterföljande tsunami och...

2011-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2010

Finansiell utveckling oktober-december

2010-12-28

NOTE tecknar avtal om försäljning av 50%-ägd fabrik i Polen

NOTE har under året genomfört omfattande strukturåtgärder i syfte att minska kostnaderna och öka kapacitetsutnyttjandet. Vid årsskiftet avyttrades verksamheten i...

2010-10-25

NOTE – valberedning inför årsstämman 2011

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2010 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2010-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2010

Finansiell utveckling juli-september  

2010-07-16

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2010

Finansiell utveckling april-juni  

2010-07-16

Peter Laveson utsedd till ny VD och koncernchef i NOTE

Peter Laveson är för närvarande styrelsemedlem i NOTE och arbetar som affärsutvecklare på Investment AB Öresund. Han tillträder den nya...

2010-05-31

NOTEs företrädesrättsemission slutförd

Den av NOTE nyligen genomförda företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. 

2010-05-11

NOTEs företrädesrättsemission övertecknad

NOTEs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har övertecknats. Totalt 19 059 178 aktier, motsvarande cirka 99,0 procent av de erbjudna...

2010-04-28

Pågående nyemission i NOTE AB (publ) – tilläggsprospekt offentliggörs

Tilläggsprospekt

2010-04-27

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 27 april 2010

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2010-04-27

NOTEs delårsrapport januari-mars 2010

Finansiell utveckling januari-mars

2010-04-16

Prospekt för NOTEs nyemission nu tillgängligt – inkluderande ny finansiell information

Den tryckta versionen av prospektet beräknas finnas tillgänglig från och med den 22 april 2010 hos NOTE AB (Vendevägen 85...

2010-04-13

Axell Wireless väljer NOTE som leverantör

Axell Wireless, med huvudkontor i Chesham, England, är en ledande global leverantör av trådlösa lösningar och är marknadsledande inom lösningar...

2010-04-07

Kommuniké från NOTEs extra bolagsstämma den 7 april 2010

Beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

2010-03-31

NOTEs årsredovisning för 2009

NOTEs årsredovisning för 2009 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

2010-03-30

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 27 april 2010

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 27 april 2010 kl. 11.00 i Spårvagnshallarna, Birger...

2010-03-10

Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2010

Enligt beslut på NOTEs årsstämma 2009 har NOTE en valberedning bestående av en representant

2010-03-08

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 7 april 2010

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 7 april 2010 kl. 14.00 på Danderyds...

2010-03-08

NOTE genomför garanterad företrädesrättsemission om 87 MSEK

• En (1) befintlig aktie i NOTE ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier till teckningskursen 4,50 SEK per...

2010-03-02

NOTEs aviserade företrädesemission

Med anledning av de förändringar som nyligen skett i NOTEs huvudägarkrets beräknas den detaljerade informationen avseende emissionsvillkoren att presenteras senast...

2010-02-10

NOTEs bokslutskommuniké 2009

Finansiell utveckling januari-december

2010-01-25

Göran Jansson utsedd till tillförordnad VD och koncernchef i NOTE

Göran Jansson är vice ordförande och sedan våren 2007 medlem i styrelsen för NOTE. Göran var tidigare CFO på Kinnevik...

2010-01-04

NOTE avyttrar verksamheten i Skellefteå till Optronic

Genom tidigare flytt av volymtillverkning till NOTEs fabriker i Estland och Kina har omfattningen i NOTE Skellefteå reducerats avsevärt. Antalet...

2009-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2009

Finansiell utveckling januari-september

2009-10-20

NOTEs delårsrapport januari-september 2009

Finansiell utveckling januari-september

2009-10-19

NOTE – valberedning inför årsstämman 2010

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2009 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2009-10-15

NOTE utser NCAB Sweden och TTI Electronics till Årets leverantörer

”Våra strategiska leverantörer mäts på en rad punkter över året och därefter utses den som bäst uppnått våra mål. Vi...

2009-10-09

Kraftig neddragning i NOTEs fabrik i Skellefteå

”Utöver lågkonjunkturen har vi under året haft en strukturell utmaning på grund av ett generationsskifte av en betydande produkt hos...

2009-10-05

Radi Medical Systems väljer NOTE som leverantör

Radi Medical Systems (Radi) är ett St. Jude Medical-företag som bedriver tillämpad forskning, utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer egna innovativa...

2009-07-17

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2009

Finansiell utveckling januari-juni

2009-06-23

NOTE tecknar avtal med norska Radiocrafts AS

Affären har tecknats av Norteam Electronics som NOTE förvärvade i december 2008. Industrialisering, framtagning av prototyper och lågvolymtillverkning kommer att...

2009-06-09

Arbetstagarrepresentanter till NOTEs styrelse

De ordinarie ledamöter som tillträder är Christoffer Skogh från NOTE Norrtelje, representant för Unionen, samt Hans Westin från NOTE Skellefteå,...

2009-06-04

Knut Pogost utsedd till ny VD och koncernchef i NOTE

Knut Pogost är för närvarande Executive Vice President i NOTE med ansvar för strategiutveckling. Han tillträder den nya befattningen omgående....

2009-04-21

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 21 april 2009

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2009-04-21

Q1 – Kraftfull anpassning för framtiden

Finansiell utveckling januari-mars

2009-04-07

NOTEs årsredovisning för 2008

NOTEs årsredovisning för 2008 finns från och med idag tillgänglig på hemsidan www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Den tryckta versionen...

2009-03-24

Nearsourcing ger NOTE nya kunder

Tour & Andersson är världsledande inom injusteringsventiler för vattenburna värme- och kylsystem.

2009-03-20

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 21 april 2009

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen den 21 april 2009 kl. 11.00 i Salén Konferens,...

2009-03-10

NOTE tecknar ny order i Norge

NOTEs affärsmodell Nearsourcing bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcingcenters nära kunderna, kostnadskontroll under produktlivscykeln samt kostnadseffektiv tillverkning placerad...

2009-02-11

Bokslutskommuniké 2008 – Anpassning för framtiden

Finansiell utveckling under året (jan-dec)

2009-02-06

NOTE och norska OTRUM utökar samarbetet

NOTEs affärsmodell Nearsourcing bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcingcenters nära kunderna, införande av komponentdatabasen NOTEfied som stöd i...

2009-01-13

Kongsberg Defence & Aerospace väljer NOTEfied och utökar samarbetet med NOTE

NOTEs affärsmodell Nearsourcing bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcing-centers nära kunderna, införande av komponentdatabasen NOTEfied som stöd i...

2008-12-29

NOTE vidtar ytterligare kraftfulla strukturåtgärder

”Under årets första tre kvartal var vår försäljning något över föregående års. Även under inledningen av det fjärde kvartalet utvecklades...

2008-12-17

NOTE växer i Norge genom förvärv av Norteam Electronics AS

Verksamheten i Norteam Electronics är inriktad på tjänster tidigt i produktlivscykeln, såsom tillverkning av prototyper och elektroniktillverkning i mindre serier....

2008-12-04

Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2009

Enligt beslut på NOTEs årsstämma 2008 har NOTE en valberedning bestående av en representant

2008-10-24

Q3 – Fortsatt hög förändringstakt

Finansiell utveckling januari–september

2008-10-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2009

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2008 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2008-10-20

Fortsatt strukturomvandling i NOTE

’’Hittills i år har vi med full kraft drivit på omställningen av NOTE – allt för att förverkliga vår nya...

2008-10-01

NOTE utser EBV Elektronik till Årets leverantör

”Våra strategiska leverantörer mäts på en rad punkter över året och därefter utses den som bäst uppnått våra mål. Det...

2008-07-18

Q2 – Fortsatta åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari–juni

2008-04-18

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 18 april 2008

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2008-04-18

Kraftfulla åtgärder förverkligar ny strategi

Finansiell utveckling januari-mars

2008-04-04

NOTEs årsredovisning för 2007

NOTEs årsredovisning för 2007 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu och biläggs detta pressmeddelande. Inom...

2008-03-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NOTE AB (publ) den 18 april 2008

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, fredagen den 18 april 2008 kl. 11.00 i Salén Konferens,...

2008-03-12

NOTE förvärvar mekanikleverantör

’’Bolaget har under en rad år byggt upp en värdefull kundbas och kompetens inom avancerad skärande bearbetning med hög precision....

2008-02-12

Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret

Januari-december

2008-02-12

Ökad vinst trots lägre volymer under andra halvåret

Januari-december

2008-01-24

NOTE förvärvar verksamhet för tillväxt i England

’’Proqual är en tekniskt kompetent, flexibel EMS-leverantör (Electronics Manufacturing Services) i Gloucestershire, nära Bristol. Verksamheten är inriktad på tjänster tidigt...

2008-01-21

NOTE – valberedning inför årsstämman 2008

I enlighet med beslut på NOTEs årsstämma 2007 har NOTE en valberedning bestående av en representant för envar av de...

2008-01-15

NOTE tar nästa steg i sin strategiska omvandling

’’Sedan början av 2006 har vi lagt ned ett omfattande arbete på vår unika affärsmodell NearsourcingTM, som syftar till volymtillväxt...

2007-11-20

Catella ställer ut optioner till ledande befattningshavare i NOTE

NOTEs huvudägare Catella har i samråd med styrelsen för NOTE beslutat att inom ramen för ett nytt incitamentsprogram ställa ut...

2007-11-01

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) den 29 november 2007

Styrelsen har beslutat att inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram lägga fram ett förslag om att

2007-10-30

NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Polen

”Det är väldigt positivt att vi nu går vidare med samarbete med Fideltronik, som är den i särklass ledande privatägda...

2007-10-26

NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet – trots lägre volymer under Q3

Januari-september

2007-09-24

NOTE förvärvar tillverkningskapacitet i Kina

”Jag är mycket tillfreds med att vi nu etablerar ett strategiskt samarbete med Ionics EMS, som är en av de...

2007-07-19

NOTE och Atlas Copco sluter långsiktigt avtal

”Avtalet är till stor del ett resultat av NOTE Torsbys nära samarbete med Atlas Copco Rock Drills i Örebro. Att...

2007-07-18

NOTE rapporterar fortsatt förbättrad lönsamhet

Januari-juni

2007-07-12

NOTE och Schneider Electric utökar samarbetet

”Vår fördjupade affärsrelation med Elari och Schneiderkoncernen är till stor del ett resultat av vår säljorganisations satsning på betydelsefulla kunder...

2007-06-21

NOTE och Kongsberg sluter långsiktigt samarbetsavtal

”Avtalet är till stor del ett resultat av NOTEs tidigare förvärv av CAD-bolaget NPD, numera NOTE Oslo, och ett bevis...

2007-04-25

Institutionella ägare röstar för ny styrelse i NOTE

Vid dagens årsstämma i NOTE föreslog och röstade en grupp huvudsakligen institutionella ägare med ett sammanlagt ägande motsvarande cirka 40...

2007-04-25

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2007

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

2007-04-25

NOTE rapporterar förbättrad lönsamhet

Januari-mars 2007:

2007-04-11

NOTEs årsredovisning för 2006

NOTEs årsredovisning för 2006 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Inom...

2007-03-28

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2007

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen den 25 april 2007 kl. 17.00 i Roslagens Sparbanks...

2007-02-13

Ny VD och koncernchef utsedd i NOTE AB

Vid gårdagens styrelsesammanträde i NOTE AB utsågs civilingenjör Kaj Samlin, 57 till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder befattningen...

2007-02-13

NOTE redovisar väsentligt förbättrad lönsamhet

Januari-december 2006

2007-01-25

Curt Lönnström föreslås som ny styrelseordförande i NOTE

Inför NOTEs årsstämma den 25 april 2007 har NOTEs valberedning beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Curt Lönnström, Sten Dybeck...

2006-12-20

NOTE och SWE-DISH sluter avtal om utökat samarbete

”Att SWE-DISH har valt att gå vidare med vår redan etablerade affärsrelation ser jag som ett bevis på att NOTEs...

2006-12-06

NOTE tar hem genombrottsorder i England

”Det här är inte enbart en stor affär, utan ett genombrott för NOTE på den brittiska marknaden. Här har vi...

2006-12-04

NOTE satsar stort på ny fabrik

”Nu skapar vi de yttre förutsättningarna för att bli en komplett EMS-partner i världsklass. Tillsammans med vårt interna effektiviseringsarbete inom...

2006-11-29

Gert Larsson ny VD i NOTE Lund

“I’m delighted that Gert Larsson is becoming NOTE Lund’s new President. I’m convinced that his know-how will make a valuable...

2006-11-02

NOTEs valberedning inför bolagsstämman 2007

Styrelsens ordförande för NOTE AB skall under oktober månad varje år kontakta de största aktieägarna för att etablera en valberedning...

2006-10-25

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling under tredje kvartalet och successiv marginalförstärkning under året

Januari-september

2006-09-07

NOTE utser TTI Electronics till Årets leverantör

TTI Electronics, som är en av NOTEs största leverantörer av komponenter, var en av tjugo kandidater som tävlade om priset...

2006-08-31

Björn Furu ny VD i NOTE Oslo

Björn Furu har bred och lång erfarenhet av produktion, främst från elektronik- och EMS-branschen. Senast kommer han från det norska...

2006-08-09

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling och stabilt resultat

Första halvåret

2006-06-30

NOTEs förvärv av norska Nordic-PrintDesign slutförs

Nordic-PrintDesign erbjuder spjutspetskompetens inom mönsterkortsdesign. Bolaget har idag 8 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. Förvärvet utgör ett...

2006-06-15

NOTE etablerar sig i Oslo

NOTE AB har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Nordic-Printdesign AS som erbjuder spetskompetens inom mönsterkortsdesign. Nordic-Printdesign AS har idag 8...

2006-05-17

NOTEs huvudkontor flyttar till Danderyd

Enligt beslut på NOTEs årsstämma kommer koncernens huvudkontor, NOTE AB, att flytta till Danderyd utanför Stockholm. Flytten beräknas vara slutförd...

2006-04-26

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2006

Årsstämman fattade följande beslut, i enlighet med styrelsens förslag:

2006-04-26

NOTE redovisar ett starkt kvartal med god volymutveckling och stabilt resultat

• Försäljningen ökade med 22,6% till 398,6 (325,0) MSEK

2006-04-11

NOTEs årsredovisning för 2005

NOTEs årsredovisning för 2005 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Inom...

2006-03-22

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2006

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770,

2006-03-22

NOTE tar emot prestigefyllda utmärkelsen ALICE Industrial Award

CERN-projektet ALICE är ett av de godkända experimenten vid CERNs nya accelerator LHC. Syftet med experimentet är att studera kärnmateria...

2006-03-16

CURT LÖNNSTRÖM IN I NOTES STYRELSE ENLIGT FÖRSLAG

I enlighet med beslut taget på bolagsstämman den 3 maj 2005 har följande förslag utarbetats av NOTEs valberedningen:

2006-02-16

Bokslutskommuniké Januari-December 2005

Resultatet efter skatt för helåret blev MSEK -54,9 (13,6), vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK -5,71 (1,50). Under...

2006-01-09

NOTE förstärker med topprekrytering av ny VD för NOTE Components

Knut Pogost har mångsidig erfarenhet från marknadsnära arbete med logistik och har tidigare innehaft befattningar som sälj- och marknadschef på...

2005-12-23

NOTE fördjupar strategiskt samarbete i Storbritannien och Frankrike

I augusti i år inledde NOTE ett samarbetsavtal med Jaltek för NOTE:s nya och befintliga kunder i Storbritannien. Samarbetet utvidgas...

2005-12-12

NOTE fortsätter effektivisera verksamheten

NOTE ökar tillverkningen av mikrovågsteknik i Lund och övrig tillverkning förs över på NOTEs anläggningar i Skänninge och Torsby. Därför...

2005-12-01

NOTE utser ny CFO

NOTE, en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har utsett Henrik Nygren till ny CFO med tillträde i mars 2006.

2005-12-01

NOTE appoints new CFO

Henrik Nygren comes straight from the post of international controller at SNA Europe, which is part of the American tool...

2005-11-28

Valberedning och bolagsstämma 2006

Styrelsens ordförande för NOTE AB skall under oktober månad varje år kontakta de större aktieägarna för att etablera en nomineringskommitté/valberedning.

2005-10-28

NOTEs delårsrapport januari-september 2005

”Tredje kvartalet har präglats av konsolidering, där vi har koncentrerat oss på kapital- och kostnadsrationalisering, effekten av detta arbete går...

2005-09-15

NOTE utser Arne Forslund till ny VD

Styrelsen för NOTE har utsett Arne Forslund till ny VD och koncernchef för NOTE. Arne Forslund har haft ledande funktioner...

2005-09-09

NOTE håller fast vid, i halvårsrapporten, lämnad prognos

NOTE har inte uppgett en tidpunkt för när det långsiktiga målet (EBT) 6 % ska uppnås, utan vid Financial Hearing...

2005-08-30

NOTE varslar anställda i Björbo

Bakgrunden till varslet är de förändringar som följer av RoHS-direktivet, vilket innebär övergång till blyfri produktion och därmed sammanhängande investeringar....

2005-08-09

NOTEs delårsrapport januari-juni 2005

NOTE genomförde under hösten 2004 och första kvartalet 2005 en omfattande omorganisation innefattande flytt av volymproduktion till Centraleuropa, samt införande...

2005-08-09

NOTEs delårsrapport januari-juni 2005

NOTE genomförde under hösten 2004 och första kvartalet 2005 en omfattande omorganisation innefattande flytt av volymproduktion till Centraleuropa, samt införande...

2005-08-04

Strategisk expansion inom NOTE koncernen

NOTE öppnar ett nytt representationskontor, som kommer att vara i drift den 1 augusti 2005. Kontorets placering är noga utvald;...

2005-08-03

NOTE AB ingår strategiskt samarbetsavtal

I linje med NOTE:s vision att bli en av Europas ledande EMS-leverantörer år 2009 lanserade NOTE en Gateway i Storbritannien...

2005-06-23

NOTE lämnar finansiell information

Vid en genomgång av koncernens lager, kundfordringar och aktiverade kostnader har vi gjort bedömningen att vi måste reservera för nedskrivningar...

2005-06-03

NOTE tar plats på Svenska Dagbladets Tillväxtlista

Elektronikföretaget NOTE, har sedan 1996 vuxit i genomsnitt med 32,7 procent per år. NOTE, med sina föregångare, som grundades 1983...

2005-05-25

NOTE förändrar i ledningen

NOTEs koncernchef Erik Stenfors, som lett bolaget i sex år, har träffat en överenskommelse med styrelsen om att lämna bolaget...

2005-05-21

2005-05-10

NOTE erhåller genombrottsorder i Norge

NOTE, en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik, har idag tecknat ett avtal om tillverkning av videorouters med norska Network...

2005-05-09

NOTE utökar samarbetet med Dresser Wayne

Dresser Wayne utvecklar, tillverkar och marknadsför bensinpumpar och elektroniska betalsystem. NOTE har under många år levererat elektronik till Dresser Wayne...

2005-05-04

Kommuniké från NOTEs ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2005

Bolagsstämman fattade beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om följande:

2005-05-03

NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader

NOTE noterades i juni på börsens O-lista med målsättningen att senast 2009 vara en av Europas ledande EMS-leverantörer. Koncernen inledde...

2005-05-03

NOTE kv.1: Omstruktureringen fullföljs med väsentliga kostnader

NOTE noterades i juni på börsens O-lista med målsättningen att senast 2009 vara en av Europas ledande EMS-leverantörer. Koncernen inledde...

2005-05-03

NOTEs delårsrapport januari-mars 2005

NOTE noterades i juni på börsens O-lista med målsättningen att senast 2009 vara en av Europas ledande EMS-leverantörer. Koncernen inledde...

2005-04-19

Årsredovisning 2004

Året som gått

2005-04-13

NOTE slutför omstrukturering

Kontraktstillverkaren NOTE varslar 75 personer i Sverige om uppsägning. Åtgärden är en konsekvens av den omstrukturering koncernen genomfört de senaste...

2005-04-04

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Aktieägarna i NOTE AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2005

2005-03-17

NOTE tillkännager ökad kapacitet i Sydamerika

NOTE är medlem i ems-ALLIANCE, en samarbetsallians som består av fem kontrakts-tillverkare från olika delar av världen.

2005-02-17

NOTE 2004 – omorganisation och expansion

NOTE redovisar för 2004 en nettoomsättning om MSEK 1 103,1 (859,2). Rörelseresultatet för helåret uppgick till MSEK 26,3 (74,4). Resultatet...

2005-02-01

NOTE tecknar samarbetsavtal med Chalmers

Detta NOTE Lab ska tillsammans med Chalmers stödja både forskning och industri för att realisera produkter innehållande avancerade byggsätt. Genom...

2005-01-13

NOTE Borås tecknar nytt samarbetsavtal

Kontraktet är tecknat med Ericsson Microwave Systems AB som arbetar med utveckling och tillverkning av radar och informationssystem inom försvars-...

2004-12-28

NOTE lämnar kompletterande finansiell information

Omstruktureringskostnader

2004-12-28

NOTE förvärvar Ericsson Anslutningssystem

Ericsson Anslutningssystem är ett dotterbolag inom Ericssonkoncernen och med ett stort kunnande inom produktionsteknik. Verksamheten utgörs av produktionsutveckling, prototypframtagning samt...

2004-12-15

NOTE förvärvar finsk kontraktstillverkare

Point Product är en finsk leverantör av Electronics Manufacturing Services (EMS) som byggt upp sin koncern med ett koncept liknande...

2004-12-15

NOTE får rekordorder från Neonode

Neonode Sweden AB har blivit känd för sin nydanande multimediatelefon, Neonode N1, som utmanar mobiltelefonjättar som Sony-Ericsson och Nokia. Försäljningen...

2004-12-15

NOTE noteras på Attract40

Stockholmsbörsen offentliggjorde i dag vilka bolag som kvalificerat sig för notering på Attract40 under första halvåret 2005. Bland de nya...

2004-12-13

NOTE vald till strategisk leverantör av Micronic

NOTE, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har tecknat ett strategiskt leverantörsavtal med Micronic Laser Systems AB, en av världens ledande tillverkare...

2004-11-12

NOTE förstärker marknad och försäljning på koncernnivå

NOTE förstärker marknad och försäljning på koncernnivå

2004-11-10

NOTE fortsätter Europaetableringen – nu i Frankrike

NOTE fortsätter Europaetableringen - nu i Frankrike

2004-11-10

NOTE ledande i teknikskifte

NOTE ledande i teknikskifte

2004-11-08

NOTEs delårsrapport januari – september 2004

NOTEs delårsrapport januari - september 2004

2004-10-22

NOTE öppnar tillförlitlighetslabb i Kista i samarbete med Infineon Technologies

I labbet kommer att erbjudas miljö och vibrationstester för såväl prototyper som färdiga produkter. Miljötesterna utförs för att kontrollera tålighet...

2004-10-21

NOTE – fortsätter växa snabbt och uthålligt av egen kraft

NOTE - fortsätter växa snabbt och uthålligt av egen kraft

2004-10-19

NOTE initierar gymnasieutbildning i elektronik

NOTE initierar gymnasieutbildning i elektronik

2004-10-08

NOTEs koncernchef tilldelas utmärkelse av Ernst & Young

Ernst & Young arrangerar varje år ”Entrepreneur Of The Year” för att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap i...

2004-10-04

NOTE anpassar för fortsatt expansion

NOTE anpassar för fortsatt expansion

2004-10-01

NOTE etablerar sig i Storbritannien

NOTE etablerar sig i Storbritannien

2004-09-28

NOTE signs agreement with Åkerströms for over MSEK 150

NOTE has been manufacturing Åkerströms’ forklift truck computers for harsh environments since last spring. The cooperative arrangement is now being...

2004-09-28

NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK

NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK

2004-09-22

NOTE och Synective Labs tecknar samarbetsavtal

NOTE och Synective Labs tecknar samarbetsavtal

2004-09-21

NOTE övertar FuTechs

NOTE övertar FuTechs

2004-09-21

NOTE förstärker ledningen och utser ny VD för NOTE Lund

NOTE förstärker ledningen och utser ny VD för NOTE Lund

2004-08-27

NOTEs nya fabrik invigd av ”Svennis”

NOTEs nya fabrik invigd av "Svennis"

2004-08-18

Delårsrapport januari – juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004

2004-08-18

NOTE får stororder från Ritzenthaler

NOTE får stororder från Ritzenthaler

2004-08-17

NOTE i nära samarbete med Gunnebo

NOTE i nära samarbete med Gunnebo

2004-08-12

NOTE presenterar delårsrapport

NOTE presenterar delårsrapport

2004-08-03

NOTE tecknar avtal med Libego AB

NOTE tecknar avtal med Libego AB

2004-07-23

NOTE tecknar strategiskt avtal med Powerwave – skriver nytt förlängt avtal

NOTE tecknar strategiskt avtal med Powerwave - skriver nytt förlängt avtal

2004-07-14

Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE

Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE

2004-06-22

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni

2004-06-16

NOTE till börsen – erbjudandet övertecknat

NOTE till börsen - erbjudandet övertecknat

2004-06-11

NOTE får genombrottsorder inom 3G

NOTE får genombrottsorder inom 3G

2004-06-09

NOTE kommenterar betalningsrutiner

NOTE kommenterar betalningsrutiner

2004-06-02

NOTE ABs Financial Hearing

Lyssna på NOTE ABs Financial Hearing

2004-05-26

NOTE noteras på Stockholmsbörsens O-lista

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Amerikas Förenta Stater eller Kanada.

2004-05-26

NOTE bjuder in till presskonferens med anledning av planerad börsnotering

NOTE bjuder in till presskonferens med anledning av planerad

2004-05-17

NOTE fick De Gyllene Skorna

NOTE fick De Gyllene Skorna

2004-05-13

NOTE – växer snabbast i sin bransch

NOTE - växer snabbast i sin bransch

2004-05-13

NOTE – växer snabbast i sin bransch

NOTE - växer snabbast i sin bransch

2004-05-11

NOTE Borås utökar verksamheten och aviserar förändringar i ledningen

NOTE Borås utökar verksamheten och aviserar förändringar i ledningen

2004-04-27

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

2004-04-27

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2004

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2004

2004-04-27

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Bolagsstämman den 27 april i NOTE AB (publ), org nr 556408-8770, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte ge...

2004-04-26

NOTE får stororder från Åkerströms

NOTE får stororder från Åkerströms

2004-03-30

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB

Förutom sedvanliga ärenden på den ordinarie bolagsstämman, vilka framgår av bifogad kallelse, kommer nedanstående förslag att behandlas på bolagsstämman.

2004-03-30

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Deltagande

2004-03-26

NOTE får stororder från Åkerströms

Åkerströms har stora framgångar med sina egenutvecklade ruggade datorer för truckar, Trux-serien. Nyligen blev Åkerströms utvalda som truckleverantör till Ford...

2004-03-23

Årsredovisning 2003

2004-03-22

NOTE-koncernen 5 år

Idag, den 22 mars 2004 är det 5 år sedan första steget till NOTE-koncernens tillkomst togs. NOTE-koncernen har sitt ursprung...

2004-03-16

NOTEs Gerd Levin-Nygren vald till Årets Chef

Gerd Levin-Nygrens dagliga arbete är att leda NOTE Torsbys fabrik med 130 anställda. Där börjande hon på lagret för 32...

2004-03-16

Extrastämma valde nya styrelseledamöter

Till nya styrelseledamöter valdes Börje Andersson, styrelseordförande i Human Care AB och tidigare VD i Hexagon, samt Katarina Mellström, Vice...

2004-03-15

NOTE utser Arrow till Årets leverantör 2003

Med börsintroduktion i sikte har NOTE-koncernen lagt ännu ett rekordår bakom sig. Under 2003 gjordes strategiskt viktiga förvärv. Koncernens nettoomsättning...

2004-03-15

NOTE väljer Mydata – igen

NOTE är en av Mydatas nyckelkunder och i fabrikerna i Lund, Torsby och Skänninge finns enbart ytmonteringslinor från företaget. Ytmonteringsmaskinerna...

2004-03-01

NOTE Xperi byter namn

– Genom vår egen utvecklingsavdelning och geografiska placering har NOTE Xperi blivit en viktig pusselbit inom NOTE-koncernen. Vi är stolta...

2004-02-15

KALLELSE till Extra Bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Anmälan

2004-02-11

Nytt förslag till nationellt forskningsprogram

Förslaget är inriktat på forskning inom främst produktionsteknik för framtida mikrosystem, där digital och analog elektronik ska samverka med exempelvis...

2004-02-11

NOTE producerar åt Saab Bofors Underwater Systems

– Diskussionerna oss emellan har pågått under en längre tid och det känns oerhört spännande att få tillverka dessa produkter,...

2004-02-06

FoU-seminarium i Kista fokuserade på svensk elektronik

Ett femtiotal deltagare diskuterade kravhantering, prototypframtagning samt tillförlitlig och robust konstruktion. Under förmiddagen delades deltagarna in i diskussionsgrupper där forskare...

2004-02-03

NOTE visar fortsatt strålande resultat

Kompletta i Sverige

2004-02-03

Bokslutskommuniké 2003

2004-01-26

NOTE producerar för internationellt forskningsprojekt

Syftet med experimentet är att studera kärnmedia under extrema förhållanden och att återskapa de förhållanden som rådde 1 mikrosekund efter...

2004-01-23

Handel med aktier i NOTE AB upphör

För att förenkla hanterandet av aktieboken i NOTE och som en förberedelse inför en kommande börsnotering, kommer bolagets aktier att...

2004-01-21

NOTE och STT i fördjupat samarbete

STT producerar trygghets-, omsorgs- och verksamhetssystem till äldreomsorgen. Samarbetet mellan NOTE Xperi STT har pågått sedan många år, och den...

2003-12-29

Kommuniké från extra bolagsstämma NOTE AB (publ) den 15 december 2003

Bolagsstämman i NOTE AB (publ), org.nr 556408-8770, beslutade på extra bolagsstämma den 15 december i enlighet med styrelsens förslag om...

2003-12-03

NOTE utvecklar åt europeiskt medicintekniskt företag

Det europeiska företaget säljer sina produkter över hela världen och produkten kommer att finnas i första-hjälpenlådor om några år. Ordern...

2003-12-02

Breddat ägande i NOTE AB

För ytterligare information, kontakta Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB

2003-12-02

Aktiehandeln i NOTE AB åter öppnad

Pressmeddelande 2003-12-02

2003-12-01

Inbjudan till presskonferens

Affären i sammandrag

2003-12-01

ITAB och NOTE i strategisk industriell affär

Bra affär för ITAB

2003-12-01

Extra Bolagsstämma i NOTE AB (publ)

Anmälan

2003-11-20

Stopp för handel med aktier i NOTE AB

Styrelsen

2003-10-29

Delårsrapport januari – september 2003

2003-10-29

NOTE lämnar rekordrapport

Positivt i en problembransch

2003-09-29

NOTE nyinviger i Lund med Alliansträff

- Global materialanskaffning diskuteras mycket av tillverkarna nu, sade Marina Filipsson, ordförande i ems-ALLIANCE. - Många av dessa företag söker...

2003-09-26

NOTE uppåt på SvD:s maratonlista

Sten Dybeck, NOTEs styrelseordförande, förklarar att en orsak till den starka tillväxten är koncernens snabba beslutsvägar och att NOTE lyckats...

2003-09-17

TietoEnator väljer NOTE som global totalleverantör

"Spännande företag med utvecklingsmöjligheter"

2003-09-02

NOTE planerar för ”turn-around” av nyförvärvet

BEVE Electronics bedriver avancerad elektroniktillverkning av produkter med högt teknikinnehåll. Bolaget har en mycket hög kompetens inom området mikrovågsteknik. Nedgången...

2003-08-22

Mitec Telecom tillkännager överenskommelse om att sälja BEVE Electronics till NOTE AB

- Överenskommelsen godkänd av NOTEs och Mitecs styrelser

2003-08-22

NOTE ökar alltjämt

NOTE är kontraktstillverkare av elektronik med fabriker i Norrtälje och Torsby, samt kontor i Kista, Göteborg och Gdansk. Samtidigt som...

2003-08-21

Delårsrapport januari – juni 2003

2003-07-14

NOTE övertar Mitecs verksamhet i Borås

Kanadensiska Mitec Telecom Inc, som utvecklar trådlösa nätverksprodukter, bedriver sedan några år elektroniktillverkning i Borås genom sitt helägda dotterbolag Beve...

2003-06-23

Nexus utvecklar partnerskap med NOTE

NOTE AB och Technology Nexus AB har tecknat ett samarbetsavtal kring EMS-tjänster (Electronic Manufacturing Services). Detta är det andra avtal...

2003-06-17

Invigningen av ‘EMS veckan’ blev en succé – Alliansen presenterade sin affärsmodell

BOSTON, MASSACHUSETTES och NORRTÄLJE, Sverige - 17 juni, 2003 - ems-ALLIANCE höll en serie av evenemang nyligen från den 9:de...

2003-05-26

NOTE bygger för den Nya industrin

– Vi placerade oss som den snabbast växande underleverantören av elektronikproduktion i Sverige på Svenska Dagbladets tillväxtlista i år, och...

2003-05-23

NOTE öppnar Center of Excellence

– Idag öppnar vi Center of Excellence för opto/telecom vid vår fabrik på campusområdet Nordrona i Norrtälje. Till våra kunders...

2003-05-15

NOTE uppåt på snabbväxarlista

Snabbväxare sedan 1997

2003-05-06

Delårsrapport januari – mars 2003

2003-04-14

Hemvändande Atlas Copco väljer NOTE

– Vi ska göra de kompletta elsystemen till låglastarna, berättar Gerd Levin-Nygren, VD NOTE Torsby. – NOTE Torsbys specialistkompetens är...

2003-04-08

Årsredovisning 2002

2003-03-14

Årets leverantör 2002 utsedd

Nära 80 inbjudna representanter från olika leverantörer av elektronik och mekanikkomponenter gavs under en heldag i går information om hur...

2003-03-10

NOTE AB och NOTE Components AB i nya lokaler

- Vårt långvariga arbete med att vara NOTE-koncernens stöd gällande logistik & materialinköp har visat sig vara en mycket bra...

2003-03-06

NOTE öppnar NOTE Lab

Elektroniktillverkaren NOTEs prototypverkstäder i Kista, Norrtälje, Lund, Göteborg och Torsby uppgraderas till NOTE Lab. Igår gick startskottet för ett unikt...

2003-02-26

NOTE Xperi drabbat av brand

- Ungefär 25% av produktionsytan är utbränd. Övrig produktionsyta och maskinpark är endast rökskadad, och saneringsarbetet är redan igång. Vårt...

2003-02-25

Aktiekväll

Nettoomsättningen för föregående år var 636 MSEK (+23,7%). Resultatet före skatt uppgick till 31;SEK (+43%) vilket är mycket positivt i...

2003-02-07

NOTE visar bästa resultat någonsin

Satsar stort i Sverige

2003-02-06

Bokslutskommuniké 2002

2003-01-27

NOTE Norrtelje får AAA-rating av Dun och Bradstreet

– Vår AAA-rating är ett betyg på att vi har god ekonomi, berättar Monica Lind, ekonomichef på NOTE Norrtelje. –...

2003-01-13

NOTE och Silva i nära samarbete

- Vi kommer att tillverka elektroniska instrument för fritidsbåtar och tävling, såsom ekolod, vindmätare och loggar, berättar Patrik Kvarnlöf, försäljningschef...

2003-01-13

NOTE Norrtelje första svenska elektroniktillverkaren med TS-certifiering

En TS-certifiering lägger stort fokus på att säkra alla processer innan serieproduktion startas. Systemet underlättar för enskilda kunder att ställa...

2002-12-02

NOTE tecknar exklusivitetsavtal med Parker Hannifin

Samarbetet är ett resultat av en längre utvärderingsprocess Parker genomfört där NOTE tagit fram ett totalkoncept åt Parker. ”Vi är...

2002-11-04

NOTE får mångmiljonorder av Trimble

– Vi har i en internationell utvärdering av olika leverantörsalternativ kunnat konstatera att NOTE erbjuder den klart bästa helhetslösningen. Vi...

2002-10-30

Delårsrapport januari – september 2002

2002-10-25

NOTE tillverkar elektronik till ny Hasselblad-kamera

Världsnyhet i fotobranschen

2002-09-30

Snabbväxare skapar svensk elektroniktillverkare i miljardklassen

De svenska elektronikproducenterna NOTE och Xperi går samman och skapar en koncern med en sammanlagd omsättning på knappt en miljard...

2002-09-24

NOTE-koncernen växer sig starkare – går samman med skånsk elektroniktillverkare.

Presskonferenser

2002-09-20

Swedish EMS provider weathers economic downturn

Link to www.ebnews.com

2002-08-21

NOTE ökar kraftigt

NOTE är kontraktstillverkare av elektronik med fabriker i Norrtälje och Torsby, samt kontor i Kista, Göteborg och Gdansk. Samtidigt som...

2002-08-21

Delårsrapport januari – juni 2002

Perioden i sammandrag

2002-06-12

Digital Vision lägger ut sin produktion till NOTE

Digital Vision har varit kund i NOTEs Torsbyfabrik sedan 1998. Företaget har samtidigt haft egen produktion och sluttest av produkterna....

2002-05-21

NOTE stärker sin marknadsposition genom samarbete med Nexus

Genom avtalet får NOTE, den enda svenskägda globala elektroniktillverkaren på marknaden, tillgång till Nexus kunskaper inom hela produktutvecklingsprocessen. Kunskap och...

2002-05-06

Delårsrapport januari – mars 2002

2002-04-23

NOTE Norrtelje vann tävling om bästa samarbete med skola

[REMOVED GRAPHICS]

2002-03-14

Årets Leverantör 2001 utsedd

Leverantörsdagen hos NOTE drog till sig över 50 underleverantörer till elektronikindustrin. För att gynna lyhördhet korar NOTE årligen en av...

2002-02-27

Amerikanska Sanmina-SCI och Svenska NOTE i strategiskt samarbete

Sanmina-SCI och NOTE tillkännagav i dag på en gemensam presskonferens att de tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal som tydliggör respektive företags...

2002-01-28

Bokslutskommuniké 2001

2002-01-16

NOTE – nu även utbildningsföretag

- Det är ovanligt att ett tillverkande företag får detta godkännande. Det är annars främst utbildningsföretag som kan erbjuda denna...

2002-01-16

NOTE expanderar till västkusten

- I Göteborg finns många företag som efterfrågar högkvalitativ elektronikproduktion. Genom att starta verksamhet där kommer vi närmare våra kunder...

2001-11-07

ems-ALLIANCE- the brand new concept for electronics manufacturing world wide

The initiative to form ems-ALLIANCE was taken by the Swedish EMS company NOTE. The basic idea behind the alliance is...

2001-10-24

Delårsrapport januari – september 2001

2001-09-28

NOTE får stor telekomorder från Allgon

-Det här en stor order för oss. Den gör att vi ytterligare kan öka den kraftiga tillväxttakt vi haft de...

2001-09-28

Nu förkortas vägen mellan idé och produktion i elektronikindustrin

- I Kista finns de flesta utvecklingsbolagen inom telekom och elektronik, säger NOTEs koncernchef Sten Dybeck. Vi kan nu erbjuda...

2001-08-07

Delårsrapport januari – juni 2001

2001-06-14

NOTE mot strömmen!

Flertalet kontraktstillverkare har den senaste månaden aviserat personalnedskärningar i Sverige. Samtidigt finns elektronikproducenter som ökar. Den helsvenska elektronikkoncernen NOTE med...

2001-06-05

NOTE Norrtelje AB (f d Norrtelje Elektronik) tar plats på Tillväxtlistan 2001

Norrtelje Elektronik AB i Norrtälje (som under april har bytt namn till NOTE Norrtelje) har kvalificerat sig för Tillväxtlistan 2001,...

2001-05-09

NOTE startar strategiskt samarbete med bolag inom Sigmakoncernen

Genom avtalet får NOTE (fd Norrtelje Elektronik AB), den enda svenskägda globala elektroniktillverkaren på marknaden, tillgång till Sigma Innovations kunskaper...

2001-05-08

NOTE Norrteljes VD Mats Hultin utsedd till Upplands bästa entreprenör 2001

I premiärnumret av Svenskt Näringslivs nya månadsmagasin Entreprenör presenteras resultatet av en omfattande omröstning som genomförts av verksamma inom näringslivet...

2001-05-03

Från lokal kretskortstillverkare till global elektronikproducent på ett år. Nu byter koncernen namn till NOTE.

Koncernchefen för NOTE (fd Norrtelje) motiverar namnbytet: " - Vi vill visa en tydlig bild mot vår omgivning. Efter ett...

2001-05-02

Delårsrapport januari – mars 2001

2001-04-19

Norrtelje in i Indien!

För närvarande arbetar Norrtelje med tre producenter i staten Karnataka, som i sin tur byggt ett lokalt samarbetsnät för att...

2001-03-20

Årsredovisning 2001

.

2001-03-15

Årsredovisning 2000

2001-02-06

Omsättningen upp 63 procent!

*Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7)

2001-02-02

Bokslutskommuniké 2000

2000-12-13

Delårsrapport jan-juni 2000

Vår omsättning har ökat med 57% andra tertialet

2000-10-17

Norrtelje Elektronik bygger vidare på svensk elektronikkoncern

Elektronikproducenten Norrtelje Elektronik förvärvar konkurrenten Trienta Elektroniks produktionsanläggning i Torsby. " - Ett mycket passande steg i vår expansionsstrategi", säger...

2000-09-21

Omsättningen upp 57% för Norrtelje Elektronik

Tertial 2

2000-08-26

Delårsrapport jan-mars 2000

2000-08-01

Norrtelje Elektronik fördjupar samarbete med polsk elektronikproducent

Sedan många år arbetar Norrtelje Elektronik, i likhet med andra elektronikproducenter, med underleverantörer för vissa tillverkningsmoment.

2000-06-22

Snabbväxaren Norrtelje Elektronik breddar ledningen

Norrtelje Elektronik lyckades för fjärde året i rad placera sig på SvD:s lista över Sveriges snabbast växande företag. Ändå är...

2000-06-13

Omsättningen upp 44% tertial 1, 2000!

200 miljoner i fördubblad orderstock

2000-03-27

Nu global produktion!

EuroSupply har ett stort kontaktnät av elektroniktillverkare i Nord- och Sydamerika, Asien samt Europa. Norrtelje Elektronik erbjuder nu produktion i...

2000-03-17

Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag Org nr 556235-3853 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 1999

1999-12-03

Norrtelje Elektronik fick miljöpris ur kungens hand

Miljöpris gavs i sex olika klasser där Norrtelje Elektronik fick pris i klassen Bästa EMAS-redovisning. Företagen som belönades för sitt...

1999-12-03

Norrtelje Elektronik fick miljöpris ur kungens hand

Miljöpris gavs i sex olika klasser där Norrtelje Elektronik fick pris i klassen Bästa EMAS-redovisning. Företagen som belönades för sitt...