2021-07-15

Aktieförsäljning ledande befattningshavare i NOTE

Inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram beslutat vid NOTEs årsstämma 2018 förvärvade bland andra NOTEs vd och koncernchef, Johannes Lind-Widestam, nyligen 65 000 aktier i NOTE. För att finansiera aktieförvärvet har Johannes Lind-Widestam avyttrat 20 000 NOTE-aktier. Därefter uppgår hans innehav privat, via bolag och närstående, till 172 100 aktier och 400 000 teckningsoptioner i NOTE. Inräknat teckningsoptionerna motsvarar detta cirka 2% av antalet aktier i NOTE.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 2 043 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 200. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2021 klockan 16.00 CET.

Se fler nyheter