2020-07-18

Aktieförsäljning NOTE

Inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram beslutat vid NOTEs årsstämma 2017 förvärvade bland andra NOTEs vd och koncernchef, Johannes Lind-Widestam, nyligen 100 000 aktier i NOTE. För att finansiera aktieförvärvet har Johannes Lind-Widestam avyttrat 12 500 NOTE-aktier. Därefter uppgår hans innehav privat, via bolag och närstående, till 124 900 aktier och 465 000 teckningsoptioner i NOTE.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 892 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2020 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter