2003-02-25

Aktiekväll

Vid Roslagens Sparbanks aktiekväll, onsdagen den 19, informerade NOTE-koncernens styrelseordförande Sten Dybeck och dess VD Erik Stenfors om:

– företagets expansiva verksamhet.
– rapporten för 2002.
– planer på den kommande börsintroduktionen, alternativt försäljning.

Nettoomsättningen för föregående år var 636 MSEK (+23,7%). Resultatet före skatt uppgick till 31;SEK (+43%) vilket är mycket positivt i branschen.
Företaget har en mycket stark och positiv utveckling.

Ägarna har valt att inte ta ut någon utdelning på sitt aktieinnehav, för att istället fortsätta bygga upp företagets soliditet.

Per Jäderqvist från Roslagens Sparbank informerade vidare om hur handeln med NOTE-aktier går till.

Gert Holmberg, också från Roslagens Sparbank, lämnade information om aktuella placeringar i form av nya SPAX-erbjudanden.

Många av åhörarna ställde detaljerade frågor, speciellt om NOTE. Det framkom bland annat att företagets huvudkontor även fortsättningsvis skall vara i Norrtälje.

Se fler nyheter