2010-03-10

Ändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2010

Enligt beslut på NOTEs årsstämma 2009 har NOTE en valberedning bestående av en representant


för envar av de fyra största aktieägarna. I samband med de förändringar som nyligen skett i NOTEs huvudägarkrets har Investment AB Öresund tillkommit och Skandia Liv bortfallit som en av de fyra största aktieägarna i NOTE. Med anledning av detta tillträder Stefan Charette (representant för Investment AB Öresund) och avgår Jimmy Bengtsson (tidigare representant för Skandia Liv) som ledamöter i NOTEs valberedning.

Den nya valberedningen inför årsstämman 2010 består av:

– Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav
– Stefan Charette, representerar Investment Öresund AB
– Bruce Grant, representerar Garden Growth Capital
– Ulf Strömsten, representerar Catella Fondförvaltning.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Spårvagnshallarna i Stockholm tisdagen den 27 april.
Offentliggörandet av NOTEs årsredovisning för 2009 tidigareläggs till onsdagen den 31 mars.

Se fler pressmeddelanden