2003-03-14

Årets leverantör 2002 utsedd

Under ett fullbesökt evenemang i Torsby i går, delade NOTE ut priset "Året Leverantör". Utmärkelsen sker för att visa officiell uppskattning för de varor och tjänster som NOTE mottar från skickliga leverantörer.

Nära 80 inbjudna representanter från olika leverantörer av elektronik och mekanikkomponenter gavs under en heldag i går information om hur NOTE ser på sin egen och branschens framtid, samt vilka krav som kommer att ställas på morgondagens komponentleverantörer.

Det årliga återkommande evenemanget anordnas av koncernens materielbolag NOTE Components AB, som också delar ut hedersbeviset "Årets leverantör". Priset gick till EBV Elektronik med motiveringen "En komplett leverantör ur både kvalitets- och miljöhänseende. Samarbetet med NOTE har visat på hög leveranskvalitet, god service och stor vilja till utveckling."

Bengt Emesten, VD för NOTE Components AB och initiativtagare till utmärkelsen berättar:
– Vi syftar till att skapa en närmare relation mellan kund och leverantör för att ge en ökad förståelse över vilka frågor som är viktigast för dagen. I dessa tider när branschen har problem är det än viktigare med en nära relation mellan producent och leverantör.

NOTE kan lägga ännu ett rekordår bakom sig, men Bengt Emesten tror också på ljusare tider för branschen som allmänhet. – De analyser Components strategigrupp gjort pekar på att en vändning i branschen nära förestående, säger Bengt.

NOTE kommer att upphandla komponenter för c:a 600 MSEK under år 2003 och disponerar ytterligare 600 MSEK för den internationella alliansen ems-ALLIANCEs räkning.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Emesten, tel. 0176-794 08, eller 0708-788 031

Se fler nyheter