2003-04-08

Årsredovisning 2002

– Koncernen redovisade sitt bästa resultat hittills, 31 mkr före skatt, en ökning
med 43 % från föregående år. Nettoomsättningen ökade med 24 % till
636 mkr.
– Vinst per aktie ökade med 11 % till 57,5 kr (52). Antalet aktier ökade från
300 000 föregående period till 384 000 aktuell period.
– I januari blev NOTE godkänd av Försvarets Materielverk (FMV) som utbildningsenhet
för mjuklödning FSD 5115.
– I maj anordnades för andra året i rad en konferens kallad Konstruktionsdagarna.
Under två dagar hölls seminarier och diskussioner om hur man bäst
bör konstruera elektronik för att möjliggöra en effektiv produktion.
– I maj öppnades Göteborgskontoret, som skall sköta försäljning och viss tillverkning
åt NOTEs kunder i Västsverige.
– NOTE avancerade till 4:e plats bland verkstadsföretag på Svenska Dagbladets
tillväxtlista som publicerades i juni.
– NOTEs styrelse förstärktes genom en extra bolagsstämma i september.
Då invaldes Ulf Mikaelsson, tidigare divisionschef i Skandia och Lennart Svensson,
tidigare finansdirektör i Holmen.
– Den 1 oktober gick NOTE samman med en av södra Sveriges ledande EMSleverantörer,
Xperi AB i Lund, med dotterbolag i Litauen. Finansieringen
skedde genom nyemission av knappt 22 % NOTE-aktier, vilket godkändes
vid en extrastämma den 16 oktober. Stämman valde även in Xperis vd,
Kjell-Åke Andersson, i styrelsen för NOTE AB.
– Koncernens globala samarbetsallians, ems-ALLIANCETM, har vidareutvecklats
under året från att tillgodose kundens krav på marknadsnära produktion
till att även omsluta globala konkurrenskraftiga materielavtal samt lösa
produktionsfrågor genom teknikutbyte.

.

Se fler nyheter