2005-04-19

Årsredovisning 2004

• Nettoomsättningen ökade med 28 procent till MSEK 1 103,1 (859,2).
• Resultat efter finansiella poster minskade med 74 procent till MSEK 16,6 (63,0).*
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till SEK 1,17 (5,41).

Året som gått

• I maj invigdes ett nytt, fullskaligt prototyplaboratorium, NOTE Lab, i Borås.
Senare under året tecknades även samarbetsavtal med Chalmers Tekniska
Högskola om att förlägga ett NOTE Lab till Chalmers.
• 23 juni 2004 introducerades NOTE på Stockholmsbörsens O-lista och 6 månader
senare kvalificerade sig NOTE-aktien för notering på O-listan, segment
Attract40.
• I augusti invigdes en helt ny produktionsanläggning i Torsby. Enheten med en
yta av 4 500 kvm, är en av Europas mest moderna och har speciell inriktning
mot elektronik i tuffa miljöer.
• I september tecknades avtal om tillverkning av Åkerströms samtliga
produkter, bland annat truckdatorer för extremt hårda miljöer, ett avtal som
garanterar en minimivolym om MSEK 150. I samband med avtalet övertogs
också Åkerströms egen elektroniktillverkning i Björbo, Dalarna.
• 1 oktober etablerades NOTE i Storbritannien.
• I december förvärvades Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå, ett
dotterbolag inom Ericssonkoncernen. Ericsson Anslutningssystem utvecklar
och tillverkar prototyper och produkter för telekom- och elektronikindustrin.
• I december tecknades också avtal om förvärv av den finska kontrakts-
tillverkaren Point Product Oy. Point Products kunder återfinns huvudsakligen
inom industriell elektronik. Samtidigt förvärvades även en produktions-
anläggning i Pärnu, Estland.
• I december valdes NOTE av Neonode Sweden AB till volymtillverkare av
den nya mobiltelefonen Neonode N1. Avtalet har ett ordervärde på
MSEK 200 och är därmed ett av NOTEs största hittills.

Se fler nyheter