2022-10-25

Återupptagen verksamhet hos den kund som föranledde NOTEs befarade kundförlust

NOTE skickade den 12 oktober ut ett pressmeddelande om en befarad kundförlust eftersom en av NOTEs kunder på den engelska marknaden hade ansökt om rekonstruktion och att all kundens verksamhet avbröts i samband med detta. NOTE tog i det tredje kvartalet en kostnad för den befarade kundförlusten om 30 miljoner kronor vilket motsvarade hela den riskexponering som NOTE hade gentemot bolaget.

Kunden har nu förvärvats av ett annat bolag inom samma bransch, laddning av elfordon. NOTE har haft en givande dialog med den nya ägaren, som har för avsikt att så snart som möjligt återuppta produktionen och fortsätta det tidigare partnerskapet med NOTE.

”Denna process har gått mycket snabbare än vi tidigare befarat. Jag ser mycket positivt på det fortsatta samarbetet med den nya ägaren. Bolagets huvudmän har en lång historik inom branschen och vi ser positivt på att fördjupa samarbetet mellan bolagen. Vi ser också goda möjligheter att kundförlusten blir väsentligen mindre än vår tidigare bedömning, något som vi avser att redovisa i rapporten för det fjärde kvartalet ”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 463 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter