2010-04-13

Axell Wireless väljer NOTE som leverantör

Efter en omfattande urvalsprocess har NOTE UK anlitats som leverantör av RF-baserad PCB-kretskortstillverkning med hög kvalitetsstandard. Valet av NOTE som leverantör banar väg för fortsatt samarbete inom framtida produkter.

Axell Wireless, med huvudkontor i Chesham, England, är en ledande global leverantör av trådlösa lösningar och är marknadsledande inom lösningar för den offentliga säkerhetsmarknaden. Med över 30 års erfarenhet levererar Axell Wireless avancerade lösningar med oändliga möjligheter understött av ett utomordentligt serviceengagemang.

NOTEs Nearsourcingstrategi möjliggör att kundkontakt och kundrelation sköts via NOTEs brittiska anläggning i Stonehouse, samtidigt som Axell Wireless uppnår konkurrensfördelar genom att tillverkningen sker i ett av NOTEs Industrial Plants. PCB-kretskorten kommer att tillverkas i NOTEs anläggning i Estland.

Ronnie Hamilton, verksamhetsansvarig på Axell Wireless, kommenterar valet av NOTE: ”Vår prioritet var att anlita en leverantör som motsvarar våra förväntningar på flexibilitet i försörjningskedjan, det vill säga hög kvalitet inom produkt- och logistikhanteringen. NOTE har den övergripande teknologi som behövs för att hantera våra produkter, samtidigt som bra arbetsrutiner skapar förtroende för att Axell Wireless krav på högkvalitativa produkter kan tillgodoses genomgående. Det är också positivt att NOTE UK kan hantera och leverera produkter direkt från anläggningen i Estland.”

Kevin Heath, NOTE UKs VD kommenterar: ”Vi är glada och stolta över att Axell Wireless har anlitat NOTE som leverantör efter en omfattande urvalsprocess. De utgör vår primära målgrupp inom segmentet high mix/low volume och vi ser nu fram emot att få visa vår styrka inom produktion, kvalitet och logistik.”

Se fler nyheter