2002-01-28

Bokslutskommuniké 2001

• Koncernen redovisar sitt bästa
rörelseresultat hittills; 27,7 MSEK
(10,3), en ökning med 169%
• Omsättningen ökade med 47% till
514,8 MSEK (350,4). Resultat före skatt
ökade med 173% till 22,1 MSEK (8,1)

.

Se fler nyheter