2003-02-06

Bokslutskommuniké 2002

Koncernen positionerad för fortsatt tillväxt
• Koncernen redovisar sitt bästa resultat hittills. Resultat efter finansnetto
ökade med 43% till 31 MSEK (21,7). Vinst per aktie efter full
skatt ökade med 11% till 57,50 SEK (52)*).
• Nettoomsättningen ökade med 23,7% till 636 MSEK (514)
• Samgående genomfört med en av Sveriges ledande EMS-leverantörer,
Xperi, med dotterbolag i Litauen. Integrationskostnaderna tagna under
kvartal 4.
• Fortsatt positiv utveckling av orderstocken. Tillväxt, såväl
omsättningsmässigt som resultatmässigt, bedöms kunna fortsätta under
år 2003 även vid utebliven konjunkturuppgång.

.

Se fler nyheter